Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #1

Тема: Лінзи. Побудова зображень в
лінзах. Формула тонкої лінзи.


Слайд #2
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #2

Мета: сформувати уявлення про лінзу, ввести поняття: розсіювальна лінза, збиральна лінза, оптичний центр лінзи, фокус лінзи, фокусна відстань, оптична вісь лінзи, головна оптична вісь лінзи; ввести формули для обчислення фокусної відстані, оптичної сили, збільшення лінзи; сформувати вміння та навички в побудові зображень предметів з допомогою лінз; виховувати охайність при виконанні креслень
Очікуваний результат:
Знання основних видів лінз їх умовних зображень;
Знання основних понять оптики;
Вміння будувати зображення, яке дають лінзи.


Слайд #3
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #3

плоско -
опукла
вгнуто -
опукла
дво-
вгнута
опукло -
вгнута
плоско -
вгнута
Лінза – прозоре тіло, обмежене двома сферичними поверхнями
двоопукла
ЗБИРАЛЬНІ
РОЗСІЮВАЛЬНІ


Слайд #4
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #4

плоско -
опукла
вгнуто -
опукла
дво-
вгнута
опукло -
вгнута
плоско -
вгнута
Лінза – прозоре тіло, обмежене двома сферичними поверхнями
двоопукла
ЗБИРАЛЬНІ
РОЗСІЮВАЛЬНІ


Слайд #5
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #5

Умовні позначки лінз
ЗБИРАЛЬНІ
РОЗСІЮВАЛЬНІ


Слайд #6
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #6

Типи лінз :
1. Збиральні лінзи – лінзи, які перетворюють паралельний пучок світлових променів в пучок, що сходиться
Тонка лінза – лінза, товщина якої відносно мала порівняно з радіусами кривизни її поверхні


Слайд #7
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #7

2. Розсіювальні лінзи – лінзи, які перетворюють паралельний пучок світлових променів в пучок, що розходиться


Слайд #8
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #8

Головна площина лінзи – площина, що проходить через оптичний центр перпендикулярно головній оптичній осі
Радіус сферичної поверхні, випуклої відносно головної площини, вважають додатним
Радіус сферичної поверхні, ввігнутої відносно головної площини, вважають від'ємним
Головна оптична вісь лінзи – це пряма, яка проходить через центри сферичних поверхонь, обмежуючих лінзу


Слайд #9
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #9

Головна площина лінзи – площина, що проходить через оптичний центр перпендикулярно головній оптичній осі
Радіус сферичної поверхні, випуклої відносно головної площини, вважають додатним
Радіус сферичної поверхні, ввігнутої відносно головної площини, вважають від'ємним
Головна оптична вісь лінзи – це пряма, яка проходить через центри сферичних поверхонь, обмежуючих лінзу


Слайд #10
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #10

Головний фокус збиральної лінзи – точка на головній оптичній осі, в якій збираються промені, які падають паралельно головній оптичній осі, після заломлення в лінзі
Фокусна відстань– відстань від головного фокуса до центра лінзи
Оптична сила – величина, обернена фокусній відстані лінзи:
F
F
D=
1
F
[дптр]
[діоптрія]


Слайд #11
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #11

головна
оптична вісь
О
F
F
побічна
оптична вісь
фокальні площини


Слайд #12
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #12

Фокальна площина лінзи – площина, яка проходить через головний фокус лінзи перпендикулярно головній оптичній осі:
Якщо пучок паралельних променів направить на лінзу під кутом α до її головної оптичної осі, то ці промені перетнуться в деякій точці фокальної площини (розташування цієї точки залежить від кута α)
α


Слайд #13
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #13

Лінійне збільшення оптичної системи –
фізична величина, рівна відношенню
розміру зображення H до розміру предмета h:
H
h
Г
=
Г
=
f
d


Слайд #14
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #14

Зображення предметів в збиральній лінзі


Слайд #15
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #15

Три промені, які використовують для побудови зображень в збиральній лінзі:
1. Промінь, паралельний головній оптичній осі, заломлюючись в лінзі, проходить через її головний фокус
2. Промінь, що проходить через головний фокус, після заломлення в лінзі йде паралельно її головній оптичній осі
3. Промінь, що йде через оптичний центр тонкої лінзи, проходить через неї, не заломлюючись


Слайд #16
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #16

Можливі три випадки:
1. Предмет знаходиться за подвійним фокусом лінзи: d>2F
2. Предмет знаходиться між фокусом і подвійним фокусом лінзи: F3. Предмет знаходиться між лінзою та її фокусом: dДе d – відстань від предмета до лінзи
Розглянемо кожний із них


Слайд #17
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #17

Якщо предмет знаходиться одним краєм на головній оптичній осі перпендикулярно до неї, то достатньо побудувати тільки другу крайню точку, а потім опустить перпендикуляр на головну оптичну вісь.


Слайд #18
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #18

d>2F
d
А
В
А
В
1
1
1. Дійсне
2. Обернене
3. Зменшене
Промінь, що йде паралельно головній оптичній осі, після заломлення пройде через фокус лінзи
Промінь, що проходить через
оптичний центр лінзи не
заломлюється


Слайд #19
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #19

d
FА
1
В
1
А
В
Дійсне
Обернене
Збільшене
Промінь, що йде паралельно
головній оптичній осі, після
заломлення пройде через фокус лінзи
Промінь, що проходить через
оптичний центр лінзи не
заломлюється


Слайд #20
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #20

dd
А
В
1
В
1
А
Уявне
Пряме
Збільшене
Промінь, що йде паралельно
головній оптичній осі, після
заломлення пройде
через фокус лінзи
Промінь, що проходить через
оптичний центр лінзи не
заломлюється


Слайд #21
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #21

Можливі 2 часткові випадки, коли
і
d=F
d=2F


Слайд #22
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #22

d=F
d
А
В
Якщо предмет знаходиться в фокусі лінзи, то зображення не буде


Слайд #23
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #23

d=2F
А
В
1
1
В
А
d
Дійсне
Обернене
Такого ж розміру, що й предмет


Слайд #24
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #24

d=2F
А
В
1
1
В
А
d
Дійсне
Обернене
Такого ж розміру, що й предмет


Слайд #25
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #25

Формула тонкої збиральної лінзи дає зв'язок між F, d и f (де f – відстань від лінзи до зображення)
Для d>2F або FДля dЯкщо зображення утворюється уявним, то f беруть від'ємним:
Формула тонкої збиральної лінзи


Слайд #26
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #26

Головний фокус розсіювальної лінзи – точка на головній оптичній осі, через яку проходять продовження пучка променів, який виникає після заломлення в лінзі променів, паралельних головній оптичній осі:
Розсіювальні лінзи


Слайд #27
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #27

Три промені, які використовують для побудови зображень в розсіювальній лінзі:
1. Промінь, який падає на лінзу паралельно головній оптичній осі, заломлюючись, наче виходить із уявного головного фокусу лінзи
2. Промінь, який йде через оптичний центр лінзи, після лінзи йде не заломлюючись
3. Промінь, який йде в напрямі уявного головного фокусу, що знаходиться за лінзою, після заломлення в лінзі йде паралельно головній оптичній осі


Слайд #28
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #28

Зображення предмета в розсіювальній лінзі


Слайд #29
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #29

Можливі три випадки:
1. Предмет знаходиться за подвійним фокусом лінзи: d>2F
2. Предмет знаходиться між фокусом і подвійним фокусом лінзи: F3. Предмет знаходиться між лінзою і її фокусом: dде d – відстань від предмета до лінзи
Розглянемо кожний з випадків


Слайд #30
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #30

d>2F
Уявне
Пряме
Зменшене


Слайд #31
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #31

Уявне
Пряме
Зменшене
F


Слайд #32
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #32

dУявне
Пряме
Зменшене


Слайд #33
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #33

Таким чином, зображення предмета в розсіювальній лінзі завжди є уявним, прямим (Г<0), зменшеним (│Г│<1) і розташовується між лінзою і головним фокусом з тієї ж сторони від лінзи, що й предмет.


Слайд #34
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #34

Фокусна відстань і оптична сила системи з двох збиральних лінз


Слайд #35
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #35

L
1
2
2
2
1
1


Слайд #36
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #36

Знаючи відстань між лінзами і знаючи фокусні відстані кожної з них, можна знайти фокусну відстань системи лінз
Оптична сила близько розташованих лінз дорівнює сумі оптичних сил лінз цієї системи:


Слайд #37
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #37

Фокусна відстань і оптична сила системи з розсіювальної і збиральної лінз


Слайд #38
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #38

L
1
2
2
2
1
1


Слайд #39
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 – склера
2 – рогівка
3 – райдужна оболонка
4 - зіниця
5 – кришталик 6 – м`яз
7 – скловидне тіло 8 – сітківка
9 – зоровий нерв 10 – сліпа пляма
Будова ока


Слайд #40
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #40

Короткозоре око або видовжене, або має менший радіус кривизни рогівки порівняно з нормальним оком
Менша довжина далекозорого ока або більший радіус кривизни рогівки порівняно з нормальним оком приводить до ефективно меншого заломлення променів
Основі хвороби очей – короткозорість і далекозорість


Слайд #41
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #41

У короткозорого ока зображення отримується перед сітківкою
У далекозорого ока – за сітківкою
Корекція дефектів зору


Слайд #42
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #42

Основні оптичні прилади


Слайд #43
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #43

d
f
f
d
расстояние от линзы до предмета -
Лупа – короткофокусна збиральна лінза
Лупа – короткофокусна збиральна лінза
f
f


Слайд #44
Презентація на тему «Лінзи» (варіант 6) - Слайд #44

Фотоапарат
2F
Фотоапарат


Завантажити презентацію