Презентація на тему «Лазери та їх застосування» (варіант 2)


Рейтинг презентації 3.95 на основі 22 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Лазери та їх застосування» (варіант 2) - Слайд #1

Лазери


Слайд #2
Презентація на тему «Лазери та їх застосування» (варіант 2) - Слайд #2

План
 Загальна інформація
Класифікація лазерів
 Будова лазера
 Робота лазера
 Види лазерів
 Застосування лазерів


Слайд #3
Презентація на тему «Лазери та їх застосування» (варіант 2) - Слайд #3

Загальна інформація
Лазер — джерело когерентного, монохроматичного і вузькоспрямованого електромагнітного випромінювання оптичного діапазону, яке характеризується великою густиною енергії.
Головний елемент лазера — активне середовище, для утворення якого використовують: вплив світла, електричний розряд у газах, хімічні реакції, бомбардування електронним пучком та ін. методи «накачування».
Активне середовище розташоване між дзеркалами, які утворюють оптичний резонатор. Лазери отримали широке застосування в наукових дослідженнях, голографії і в техніці.


Слайд #4
Презентація на тему «Лазери та їх застосування» (варіант 2) - Слайд #4

Загальна інформація
Лазер — джерело когерентного, монохроматичного і вузькоспрямованого електромагнітного випромінювання оптичного діапазону, яке характеризується великою густиною енергії.
Головний елемент лазера — активне середовище, для утворення якого використовують: вплив світла, електричний розряд у газах, хімічні реакції, бомбардування електронним пучком та ін. методи «накачування».
Активне середовище розташоване між дзеркалами, які утворюють оптичний резонатор. Лазери отримали широке застосування в наукових дослідженнях, голографії і в техніці.


Слайд #5
Презентація на тему «Лазери та їх застосування» (варіант 2) - Слайд #5

Класифікація
За схемами функціонування
3-рівневі квазі-4-рівневі 4-рівневі


Слайд #6
Презентація на тему «Лазери та їх застосування» (варіант 2) - Слайд #6

За агрегатним станом
газові рідинні твердотільні


Слайд #7
Презентація на тему «Лазери та їх застосування» (варіант 2) - Слайд #7

За методом отримання інверсії
електронною оптичною
накачкою накачкою
хімічною тепловою
накачкою накачкою


Слайд #8
Презентація на тему «Лазери та їх застосування» (варіант 2) - Слайд #8

Найбільш розповсюдженою є класифікація за фізичними особливостями активного середовища:
твердотільні
напівпровідникові
волоконні
газові
іонні
молекулярні
рідинні
газодинамічні
хімічні
ексимерні
лазери на центрах забарвлення
фотодисоціаційні
лазери на вільних електронах
рентгенівські
лазери з перебудовою довжини хвилі генерації
раманівські
параметричні


Слайд #9
Презентація на тему «Лазери та їх застосування» (варіант 2) - Слайд #9

Будова лазера
Активне середовище (серце лазера)
Система накачки (джерело енергії)
Оптичний резонатор (система дзеркал)


Слайд #10
Презентація на тему «Лазери та їх застосування» (варіант 2) - Слайд #10

Лазер — джерело світла. У порівнянні з іншими джерелами світла лазер має низку унікальних властивостей, пов'язаних з когерентністю і високою спрямованістю його випромінювання. Випромінювання «нелазерних» джерел світла не має цих особливостей.
«Серце лазера» — його активний елемент. В одних лазерів це кристалічний або скляний стрижень циліндричної форми. В інших — запаяна скляна трубка, всередині якої перебуває спеціально підібрана газова суміш. В третіх — кювета зі спеціальною рідиною.
При нагріванні будь-яке тіло починає випромінювати тепло. Однак випромінювання теплового джерела поширюється в усіх напрямках, тобто заповнює тілесний кут 4π стерадіан. Формування спрямованого пучка від такого джерела, здійснюване за допомогою системи діафрагм або оптичних систем, що складаються з лінз і дзеркал, завжди супроводжується втратою енергії. Жодна оптична система не дозволяє одержати на поверхні освітлюваного об'єкта потужність випромінювання більшу, ніж у самім джерелі світла.


Слайд #11
Презентація на тему «Лазери та їх застосування» (варіант 2) - Слайд #11

Робота лазерів
Збуджений атом може мимовільно перейти на один з нижчих рівнів енергії, випромінивши при цьому квант світла. Світлові хвилі, випромінювані нагрітими тілами, формуються саме в результаті таких спонтанних переходів атомів і молекул. Спонтанне випромінювання різних атомів некогерентне. Однак, крім спонтанного випромінювання, існують випромінювальні акти іншого роду. Щоб створити лазер або оптичний квантовий генератор — джерело когерентного світла необхідно:
- робоча речовина з інверсною заселеністю. Тільки тоді можна одержати підсилення світла за рахунок вимушених переходів.
- робочу речовину слід помістити між дзеркалами, які здійснюють зворотний зв'язок.
- підсилення дає робоча речовина, а отже, число збуджених атомів або молекул у робочій речовині повинне бути більшим від певного порогового значення, що залежить від коефіцієнта відбиття напівпрозорого дзеркала.


Слайд #12
Презентація на тему «Лазери та їх застосування» (варіант 2) - Слайд #12

Види лазерів
Рубіновий лазер працює в імпульсному режимі. Існують також лазери неперервної дії. У газових лазерах цього типу робочою речовиною є газ. Атоми робочої речовини збуджуються електричним розрядом. Застосовуються й напівпровідникові лазери безперервної дії. У них енергія для випромінювання запозичиться від електричного струму. Створені дуже потужні газодинамічні лазери неперервної дії на сотні кіловатів. У цих лазерах «перенаселеність» верхніх енергетичних рівнів створюється при розширенні й адіабатному охолодженні надзвукових газових потоків, нагрітих до декількох тисяч Кельвін.


Слайд #13
Презентація на тему «Лазери та їх застосування» (варіант 2) - Слайд #13

Види лазерів
Рубіновий лазер працює в імпульсному режимі. Існують також лазери неперервної дії. У газових лазерах цього типу робочою речовиною є газ. Атоми робочої речовини збуджуються електричним розрядом. Застосовуються й напівпровідникові лазери безперервної дії. У них енергія для випромінювання запозичиться від електричного струму. Створені дуже потужні газодинамічні лазери неперервної дії на сотні кіловатів. У цих лазерах «перенаселеність» верхніх енергетичних рівнів створюється при розширенні й адіабатному охолодженні надзвукових газових потоків, нагрітих до декількох тисяч Кельвін.


Слайд #14
Презентація на тему «Лазери та їх застосування» (варіант 2) - Слайд #14

Застосування
Великі можливості відкриваються перед лазерною технікою в біології й медицині. Лазерний промінь застосовується не тільки в хірургії як скальпель, але й у терапії. Інтенсивно розвиваються методи лазерної локації й зв'язку. Локація Місяця за допомогою рубінових лазерів і спеціальних кутових відбивачів, доставлених на Місяць, дозволила збільшити точність виміру відстаней Земля — Місяць до декількох см. Отримано обнадійливі результати в спрямованому стимулюванні хімічних реакцій. За допомогою лазерів можна вибірково збуджувати одне із власних коливань молекули. Виявилося, що при цьому молекули здатні вступати в реакції, які не можна або важко стимулювати звичайним нагріванням. За допомогою лазерної техніки інтенсивно розробляються оптичні методи обробки передачі й зберігання інформації, методи голографічного запису інформації, кольорове проекційне телебачення.