Презентація на тему «Квантові генератори» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Квантові генератори» (варіант 2) - Слайд #1

Квантові генератори
Кравчук О.
Вегери Я.
7-А (г) клас


Слайд #2
Презентація на тему «Квантові генератори» (варіант 2) - Слайд #2

На сьогодні є джерела світла, в яких атоми випромінюють світло однієї і тієї ж частоти, поляризованої в одній і тій же площині. Такі джерела когерентного світла отримали назву лазерів.


Слайд #3
Презентація на тему «Квантові генератори» (варіант 2) - Слайд #3

Іх випромінювання має унікальні й дуже цінні властивості, які забезпечили їм широке застосування в найрізноманітніших галузях науки, техніки, медицини і т.д.
Якість лазерної енергії визначається її високою концентрацією і можливістю передавання на значну відстань.
Лазерний промінь можна сфокусувати в крихітну цяточку діаметром порядку довжини світлової хвилі й добути густину енергії, яка вже сьогодні перевищує густину енергії ядерного вибуху.


Слайд #4
Презентація на тему «Квантові генератори» (варіант 2) - Слайд #4

«Історія відкриття лазера».
Квантова електроніка - область фізики, що вивчає методи посилення і генерації електромагнітного випромінювання на основі явища вимушеного випромінювання в неврівноважних квантових системах.
Ще в 1940 році радянський фізик .А.Фабрикант вказав на можливість використання явища вимушеного випромінювання для посилення електромагнітних хвиль.


Слайд #5
Презентація на тему «Квантові генератори» (варіант 2) - Слайд #5

Взагалі, датою народження квантової електроніки можна вважати 1954 рік, коли М. Г. Басов і А. М. Прохоров в СРСР і незалежно від них Дж. Гордон, Х. Цайгер і Ч. Таунс у США створили перший квантовий генератор (мазер) на молекулах аміаку, де застосували явище індукованого випромінювання для створення мікрохвильового генератора радіохвиль довжиною 1, 27 см.
Басов Прохоров


Слайд #6
Презентація на тему «Квантові генератори» (варіант 2) - Слайд #6

Лазери дозволили здійснити новий метод отримання об' ємних і кольорових зображень, названих голографією.
За розробку нового принципу генерації та посилення радіохвиль М.Г. Басову та А.М. Прохорову була в 1959 році присуджена Ленінська премія. В 1963 році М.Г. Басов, А.М. Прохоров та Ч.Таунс були удостоєні Нобелівської премії.


Слайд #7
Презентація на тему «Квантові генератори» (варіант 2) - Слайд #7

Принцип дії та будова лазера
Лазер (англ. laser - посилення світла за допомогою вимушеного випромінювання), оптичний квантовий генератор - пристрій, що перетворює енергію накачування (світлову, електричну, теплову, хімічну та іншу) в енергію електромагнітної хвилі.


Слайд #8
Презентація на тему «Квантові генератори» (варіант 2) - Слайд #8

Випромінювання лазера може бути безперервним, з постійною потужністю.
Існує велика кількість видів лазерів, які використовують в якості робочого середовища всі агрегатні стани речовини.
Унікальні властивості випромінювання лазерів дозволили використовувати їх у різних галузях науки і техніки, а також у побуті, починаючи з читання і запису компакт-дисків і закінчуючи дослідженнями в галузі керованого термоядерного синтезу.


Слайд #9
Презентація на тему «Квантові генератори» (варіант 2) - Слайд #9

Принцип дії лазера.
Фізичною основою роботи лазера служить явище вимушеного (індукованого) випромінювання.
Великий внесок у розробку питання про вимушене випромінювання вніс А. Ейнштейн.
Гіпотеза Ейнштейна полягає в тому, що під дією електромагнітного поля частоти ω молекула (атом) може: перейти з більш низького енергетичного рівня на більш високий з поглинанням енергії фотона;
Фото́н — квант електромагнітного випромінювання, елементарна частинка, що є носієм електромагнітної взаємодії.


Слайд #10
Презентація на тему «Квантові генератори» (варіант 2) - Слайд #10

«Застосування квантових генераторів».
Лазери знайшли широке застосування в науці – основний інструмент в нелінійній оптиці, коли речовини прозорі чи ні для потоку звичайного світла, міняють свої властивості на протилежні.
Продюсери. Лазери дозволили здійснити метод отримання кольорових зображень, лазерний супровід музичних вистав.


Слайд #11
Презентація на тему «Квантові генератори» (варіант 2) - Слайд #11

Інженери.У промисловості лазери використовуються для різання, зварювання та паяння деталей з різних матеріалів. Висока температура випромінювання дозволяє зварювати матеріали, які неможливо зварити звичайними способами (наприклад, кераміку і метал).


Слайд #12
Презентація на тему «Квантові генератори» (варіант 2) - Слайд #12

Астрономи. Лазерна локація космічних об'єктів уточнила значення астрономії і сприяла уточненню систем космічної навігації, розширила уявлення про будову атмосфери і поверхні планет Сонячної системи


Слайд #13
Презентація на тему «Квантові генератори» (варіант 2) - Слайд #13

Військові. Лазери використовуються і у військових цілях, наприклад, в якості засобів наведення та прицілювання. Розглядаються варіанти створення на основі потужних лазерів бойових систем захисту повітряного, морського і наземного базування.
Револьвер, оснащений лазерним ціле вказівником.


Слайд #14
Презентація на тему «Квантові генератори» (варіант 2) - Слайд #14

Лазери відіграють дуже
велику роль у сучасному
науково-технічному прогресі.