Презентація на тему «Кругообіг речовин і енергії»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Кругообіг речовин і енергії» - Слайд #1

- багаторазова участь речовин і енергії в процесах, які протікають в географічній оболонці планети.
Кругообіг речовин і енергії
Виконала учениця 11 класу
Лозівської гімназії
Воловик Алла


Слайд #2
Презентація на тему «Кругообіг речовин і енергії» - Слайд #2

Кругообіг кисню
Біогеохімічний цикл кисню є планетарним процесом, що пов'язує атмосферу і гідросферу із земною корою.


Слайд #3
Презентація на тему «Кругообіг речовин і енергії» - Слайд #3

Він відбувається у такій послідовності:
утворення вільного кисню у процесі фотосинтезу в зелених рослинах;
споживання утвореного кисню для виконання дихальних функцій усіма живими організмами


Слайд #4
Презентація на тему «Кругообіг речовин і енергії» - Слайд #4

Щорічно зелена рослинність нашої планети продукує приблизно 300 * 109 т кисню. Близько 75 % цієї кількості виділяється рослинами суші і трохи більше 25 % - фотосинтезуючими організмами Світового океану.


Слайд #5
Презентація на тему «Кругообіг речовин і енергії» - Слайд #5

З кругообігом кисню тісно пов'язане утворення озону.
Поглинаючи у процесі утворення значну частину жорсткого ультрафіолетового випромінювання, озон відіграє величезну захисну роль для всієї біосфери.


Слайд #6
Презентація на тему «Кругообіг речовин і енергії» - Слайд #6

Кругообіг азоту
Майже увесь природний азот перебуває у вільному стані в атмосферному повітрі, де його вміст становить 78 %.


Слайд #7
Презентація на тему «Кругообіг речовин і енергії» - Слайд #7

Азот входить до складу всіх білків та нуклеїнових кислот, і разом з тим він є найбільш лімітуючим з усіх інших біогенних елементів.


Слайд #8
Презентація на тему «Кругообіг речовин і енергії» - Слайд #8

У кругообігу сполук азоту головне значення мають мікроорганізми


Слайд #9
Презентація на тему «Кругообіг речовин і енергії» - Слайд #9

Щорічно азотфіксувальні організми суші уловлюють приблизно 4,4 * 109 т
Сучасні порушення у циклі азоту в біосфері є наслідком антропогенної діяльності - спалювання мінерального палива


Слайд #10
Презентація на тему «Кругообіг речовин і енергії» - Слайд #10

Кругообіг фосфору
Біогеохімічний цикл фосфору істотно відрізняється від циклів вуглецю та азоту. По-перше, джерелом фосфору є не атмосфера, а земна кора; по-друге, фосфор не відіграє ролі одного з найголовніших елементів земних оболонок.


Слайд #11
Презентація на тему «Кругообіг речовин і енергії» - Слайд #11

Джерелом фосфору слугує літосфера, зокрема гірські породи, які містять фосфор, - фосфорити, апатити тощо.


Слайд #12
Презентація на тему «Кругообіг речовин і енергії» - Слайд #12

На суші відбувається інтенсивний кругообіг фосфору в системі: ґрунт - рослини - тварини - ґрунт.


Слайд #13
Презентація на тему «Кругообіг речовин і енергії» - Слайд #13

У ґрунті та природних водах фосфор постійно перебуває у дефіциті. Крім того, в результаті господарської діяльності людини ланцюг кругообігу фосфору в біосфері порушений. Тому фосфор вважається найслабшою ланкою біотичного кругообігу біосфери.


Слайд #14
Презентація на тему «Кругообіг речовин і енергії» - Слайд #14

У природі найчастіше саме нестача фосфору стримує розвиток біоти.


Слайд #15
Презентація на тему «Кругообіг речовин і енергії» - Слайд #15

На відміну від циклів вуглецю, кисню та азоту цикл фосфору в біосфері істотно розімкнений, оскільки значна частина континентального стоку фосфатів потрапляє в глибинні океанічні осадки і накопичується там, виходячи із кругообігу.


Слайд #16
Презентація на тему «Кругообіг речовин і енергії» - Слайд #16

В. І. Вернадський зазначав, що на земній поверхні немає хімічної сили, яка б діяла постійніше, а тому й могутнішої за своїм кінцевим результатом, ніж загалом взяті живі організми. Жива речовина виконує хімічні функції: газову, концентраційну, окисновідновну і біохімічну.


Завантажити презентацію