Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #1

Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники
Вплив антропогенних чинників на колообіги речовин, потоки енергії та інформації


Слайд #2
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #2

Колообіг речовин – це повторюваний процес взаємопов'язаного перетворення, переміщення речовин у природі, який має циклічний характер, відбувається за обов'язковою участю живих організмів


Слайд #3
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #3

Колообіг речовин – це повторюваний процес взаємопов'язаного перетворення, переміщення речовин у природі, який має циклічний характер, відбувається за обов'язковою участю живих організмів


Слайд #4
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #4

Колообіг речовин – це повторюваний процес взаємопов'язаного перетворення, переміщення речовин у природі, який має циклічний характер, відбувається за обов'язковою участю живих організмів


Слайд #5
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #5

Енергія - це загальна кількісна міра руху та взаємодії усіх видів матерії. Відповідно до закону збереження енергії вона не зникає та не виникає з нічого, а тільки переходить з однієї форми до іншої.
Потік енергії на Земній Кулі має три джерела:
а) сонячна енергія;
б) енергія земних надр;
в) кінетична енергія оберту Землі та її супутника Місяця як космічних тіл


Слайд #6
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #6

Колообіги речовин і енергії є ландшафтоутворювальними процесами, оскільки до них залучені всі компоненти ландшафту чи природного середовища.


Слайд #7
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #7

Колообіги речовин і енергії є ландшафтоутворювальними процесами, оскільки до них залучені всі компоненти ландшафту чи природного середовища.


Слайд #8
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #8

Біогеохімічний цикл – незамкнутий і незворотний процес колообігів речовин і потоків енергії між компонентами біосферної цілісності.


Слайд #9
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #9

Вплив господарської діяльності


Слайд #10
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #10

Вплив господарської діяльності


Слайд #11
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #11

Забруднення атмосфери


Слайд #12
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #12

Особливо великим є внесення людством в біосферу таких елементів, як Na, Cl, Fe, Ti, B, F, Cu, Zn, Ba в кількості сотень тисяч і мільйонів тонн щорічно.


Слайд #13
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #13

Винищення лісів, розорювання степів, випалювання саван


Слайд #14
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #14

Виникнення ерозії ґрунтів


Слайд #15
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #15

Колообіг води - це безперервний процес обертання води на земній кулі, що відбувається під впливом сонячної радіації і дії сили тяжіння


Слайд #16
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #16

Види колообігів води:
1-великий, або світовий, кругообіг — водяна пара, що утворилася над поверхнею океанів, переноситься вітрами на материки, випадає там у вигляді атмосферних опадів і повертається в океан у вигляді стоку. У процесі колообігу змінюється якість води: при випаровуванні солона морська вода перетворюється в прісну, а забруднена — очищається.
2-малий, або океанічний, кругообіг — водяна пара, що утворилася над поверхнею океану, сконденсується і випадає у вигляді опадів знову в океан.
3-внутрішньоконтинентальний кругообіг — вода, що випарувалась над поверхнею суходолу, знову випадають на суходіл у вигляді атмосферних опадів.


Слайд #17
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #17

Втручання в колообіг води


Слайд #18
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #18

Забруднення атмосфери та прісних водойм


Слайд #19
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #19

Забруднення водойм:
промисловими стічними водами
внаслідок впливу комунально–побутових вод
транспортними засобами
радіоактивне забруднення


Слайд #20
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #20

Проблеми нестачі прісної води
в даний час одна людина з шести, тобто більше мільярда людей по всій Землі, страждають від нестачі питної прісної води
темпи росту споживання прісної води більш ніж удвічі перевищують приріст населення планети
за даними ООН, кожні 20 секунд у світі через погану питну воду помирає одна дитина
дефіцит прісної води у світі становить 230 мільярдів кубометрів на рік, через 20 років нестача сягне двох трильйонів кубометрів.


Слайд #21
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #21

Завдяки біотичному кругообігу можливе тривале існування й розвиток життя при обмеженому запасі доступних хімічних елементів.
Використовуючи неорганічні речовини, зелені рослини за рахунок енергії сонця створюють органічні речовини, яка іншими живими істотами (гермафродитами-споживачами) руйнується з тим щоб продути цього руйнування могли бути використані рослинами для нових органічних синтезів.


Слайд #22
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #22

Колообіги речовин є ландшафоутворювальними процесами, оскільки до них залучені всі компоненти природнього середовища


Слайд #23
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #23

Біогеохімічний цикл - незамкнений і незворотній процес колообігів речовин і потоків енергії між компонентами біосферної ціліності
Біогеохімічеий цикл включає колообіг хімічних елементів з неорганічної природи через рослинні і тваринні організми назад у неорганічну природу.
Він відбувається з використанням сонячної енергії і енергії хімічних реакцій
У біосфері відбувається постійний колообіг активних елементів, які переходять від організму.
Елементи, які вивільняються мікроорганізмами при гнитті, надходять у грунт і атмосферу ,знову включається в колообіг речовин біосфери, поглинаючи живими організмами, увесь цей процес і є біогенною міграцією


Слайд #24
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #24

Біогенна міграція викликається процесами:
*обміном речовин
*ростом
*розмноженням


Слайд #25
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #25

Один із прикладів впливу господарської діяльності - це є вирубування лісів


Слайд #26
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #26

Також , в атмосферу щороку потрапляє близько 1 млрд тони аерозолів і газів.
Техногенне надходження окремих елементів і сполук в 10-100 раз перевищує природнє їх надходження.
Особливо таких елементів як:
Na , Cl, Fe, Ti, B, F, Cu, Zn ,Ba.


Слайд #27
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #27

Біотичний кругообіг хімічних елементів - це постійна циркуляція речовин між ґрунтом , гідросферою , атмосферою та живими організмами. Він відбувається за участю всіх живих організмів, які населяють Землю. Завдяки кругообігу можливе існування та розвиток життя за обмеженого запасу речовин , необхідних для забезпечення життєдіяльності


Слайд #28
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #28

Кругообіг карбону Вуглець – основний біогенний елемент. Він відіграє важливу роль в утворенні живої речовини біосфери. Вуглекислий газ із атмосфери в процесі фотосинтезу, який здійснюють зелені рослини, асимілюється і перетворюється на численні різноманітні органічні сполуки рослин. Рослинні організми, особливо нижчі мікроорганізми, морський фітопланктон, завдяки виключній швидкості розмноження, виробляють на рік близько 1,5• 107  вуглецю у вигляді органічної маси.


Слайд #29
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #29

Кругообіг нітрогенуНітроген на Землі є газоподібний молекулярний азот атмосфери та зв'язаний азот літосфери


Слайд #30
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #30

Кругообіг фосфору Фосфор належить до головних органогенних елементів, який живі організми вживають у достатньо великій кількості 


Слайд #31
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #31

Кругообіг сульфуру


Слайд #32
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #32

Кругообіг оксигену


Слайд #33
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #33

Колообіги речовин і потоки енергії є системоутворювальними процесами ,оскільки вони пов'язують єдине ціле компоненти природного середовища.Сукупність колообігів формує біогеохімічні цикли-незворотні потоки енергіїі колообігр речовин між основними компонентами.Зміна ланок колообігів речовин і потоків енергії процесами господарської діяльності спричиняє зміну геохімічної ситуаціїв середовищі енергетичного, водного, теплового балансів, призводить до формування геохімічних аномалій, скорочення запасів прісних вод, поживних речовин.


Слайд #34
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #34

Запитання:1.Яку функцію виконують колообіги речовин і потоки енергії?2.Як називають сукупність речовин і потоки енергій у геосистемі?3.Які зміни у геосистемі виникають унаслідок порушення колообігів речовин,води ,потоків енергії?4.Які зміни природного середовища спричиняють порушення колообігу речовин?


Слайд #35
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 2) - Слайд #35

Використані матеріали
http://literacy.com.ua/ekolohiia
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97_%D0%B2_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85
http://festival.1september.ru/articles/510335/
http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8&stype=image&lr=28401&noreask=1&source=wiz
Музика - The Daydream – I miss you