Презентація на тему «Інтерференція світла» (варіант 2)


Рейтинг презентації 4.14 на основі 14 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Інтерференція світла» (варіант 2) - Слайд #1

Інтерференція світла
Виконала
Учениця 11-А класу
ХЗОШ №168
Бєлікова Юлія


Слайд #2
Презентація на тему «Інтерференція світла» (варіант 2) - Слайд #2

Інтерференція хвиль
Інтерференція – це накладання двох або кількох світлових хвиль, що призводить до посилення й послаблення світла на певних ділянках. Інтерференцією світла називають суперпозицію світлових хвиль, що йдуть від двох або більше когерентних джерел, що приводить до перерозподілу інтенсивності світла в просторі.
Інтерференційна картина


Слайд #3
Презентація на тему «Інтерференція світла» (варіант 2) - Слайд #3

Когерентними вважають джерела, які:
- випромінюють світло однакової частоти ω1 = ω2;
- випромінюють світло однакової поляризації;
- інтерферуючі хвилі мають сталу в часі різницю фаз.
Інтерференція характеризується інтерференційною картиною – чергуванням світлих та темних смуг (максимумів та мінімумів інтенсивності).
Умовою стабільності інтерференційної картини є суперпозиція когерентних хвиль.


Слайд #4
Презентація на тему «Інтерференція світла» (варіант 2) - Слайд #4

Когерентні хвилі на практиці отримують від джерела, розділивши світло, що випромінюється ним на два пучки, наприклад, заломлений та відбитий.
Дослід Юнга
(утворення когерентних джерел)


Слайд #5
Презентація на тему «Інтерференція світла» (варіант 2) - Слайд #5

Оптичною довжиною шляху називають шлях світла у вакуумі, пройдений за той самий час, що і у речовині.
Оптична довжина шляху чисельно дорівнює добутку геометричної довжини шляху світла на абсолютний показник заломлення середовища:
L = nl.
Оптична різниця ходу променів Δ, дорівнює різниці їхніх оптичних довжин шляху:
Δ = L1 – L2.'
Різниця фаз Δφ інтерферуючих променів пропорційна їх оптичній різниці ходу
Δφ = 2π∙Δ/λ.


Слайд #6
Презентація на тему «Інтерференція світла» (варіант 2) - Слайд #6

Максимум інтенсивності світла в інтерференційній картині спостерігається в тих місцях, для яких оптична різниця ходу інтерферуючих променів дорівнює парному числу півхвиль:
Δ = ±kλ (k = 0,1,2,…).
Мінімум інтенсивності спостерігається при оптичній різниці ходу, що дорівнює непарному числу на півхвиль:
Δ = ±(2k+1)λ/2.


Слайд #7
Презентація на тему «Інтерференція світла» (варіант 2) - Слайд #7

Інтерференційні смуги рівного нахилу спостерігаються при відбиванні розсіяного світла від двох поверхонь тонкої плоскопаралельної пластинки. Смуги рівного нахилу локалізовані в нескінченості і для їх спостереження на екрані необхідна фокусуючи лінза.
Смуги рівного нахилу


Слайд #8
Презентація на тему «Інтерференція світла» (варіант 2) - Слайд #8

Оптична різниця ходу світлових хвиль, що виникає при відбиванні монохроматичного світла від тонкої плівки:
де d – товщина плівки,
n – показник заломлення плівки,
і – кут падіння,
±λ/2 – зміна довжини хвилі при відбиванні від більш густого оптичного середовища.


Слайд #9
Презентація на тему «Інтерференція світла» (варіант 2) - Слайд #9

Смуги рівної товщини спостерігаються при освітленні тонкої пластини зі змінною товщиною паралельним пучком світла. Смуги рівної товщини локалізовані поблизу поверхні пластини.
Смуги рівної товщини


Слайд #10
Презентація на тему «Інтерференція світла» (варіант 2) - Слайд #10

Якщо роль пластини змінної товщини відіграє повітряний прошарок між лінзою з великою фокусною відстанню і плоско паралельною пластинкою, то інтерференційну картину називають кільцями Ньютона.
Кільця Ньютона та їх утворення


Слайд #11
Презентація на тему «Інтерференція світла» (варіант 2) - Слайд #11

Радіуси світлих кілець Ньютона у відбитому світлі:
де k – номер світлого кільця,
R - радіус кривизни лінзи.
Радіуси темних кілець Ньютона у відбитому світлі:
Радіуси темних кілець Ньютона у прохідному світлі:
Радіуси світлих кілець Ньютона у прохідному світлі:
За допомогою кілець Ньютона можна визначити радіус кривизни лінзи або довжину світлової хвилі.


Слайд #12
Презентація на тему «Інтерференція світла» (варіант 2) - Слайд #12

Явище інтерференції
використовується для точного
визначення:
- довжин світлових хвиль,
- показника заломлення,
- швидкості світла,
- малих кутів.
Прилади, що використовують явища інтерференції для оптичних вимірів, називаються інтерферометрами


Слайд #13
Презентація на тему «Інтерференція світла» (варіант 2) - Слайд #13

Інтерференція Світла В Мильній Бульбашці