Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 1)


Рейтинг презентації 4 на основі 16 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 1) - Слайд #1

Холодильні машини


Слайд #2
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 1) - Слайд #2

Холодильна машина - пристрій, що служить для відводу теплоти від охолоджуваного тіла при температурі нижчій, ніж температура навколишнього середовища.
Холодильні машини використовуються для отримання температур від 10 ° С до -150 ° С.
Область нижчих температур відноситься до кріогенної техніки.
Поняття


Слайд #3
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 1) - Слайд #3

Перша холодильна машина з'явилися в середині XIX ст.
Одна з найстаріших холодильних машин - абсорбційна. Її винахід і конструктивне оформлення пов'язано з іменами Дж. Леслі (Великобританія, 1810), Ф. Карре (Франція, 1850) і Ф. Віндхауза (Німеччина, 1878).
Перша парокомпресійна машина, яка працювала на ефірі, побудована Дж. Перкінс (Великобританія, 1834).
Пізніше були створені аналогічні машини з використанням в якості холодоагенту метилового ефіру і сірчистого ангідриду.
У 1874 К. Лінде (Німеччина) побудував аміачну парокомпресійна холодильну машину, яка поклала початок холодильного машинобудування.
Із історії створення


Слайд #4
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 1) - Слайд #4

Холодильні машини працюють за принципом теплового насоса - віднімають теплоту від охолоджуваного тіла і з витратою енергії (механічної, теплової і т. д.) передають її охолоджуючої середовищі (зазвичай воді або навколишньому повітрю), що має більш високу температуру, ніж охолоджуване тіло.
Робота холодильних машин характеризується їх холодопродуктивністю, яка для сучасних машин лежить в межах від декількох сотень Вт до декількох МВт.
Принцип роботи холодильної машини


Слайд #5
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 1) - Слайд #5

В холодильній техніці знаходять місце декілька систем :
паракомпресіонні
абсорбціонні
пароежекторні
Повітряно-розширювальні


Слайд #6
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 1) - Слайд #6

Їх робота заснована на тому, що робоче тіло (холодильний агент) за рахунок витрати зовнішньої роботи здійснює зворотний круговий термодинамічний процес (холодильний цикл).
У парокомпресіонних, абсорбційних і пароежекторних холодильних машинах для отримання ефекту охолодження використовують кипіння низькокиплячих рідин.


Слайд #7
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 1) - Слайд #7

Холодильний цикл


Слайд #8
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 1) - Слайд #8

Компресійні холодильники - найбільш поширені та універсальні. Основними складовими частинами такого холодильника є:
- компресор, який одержує енергію від електричної мережі;
- конденсатор, що знаходиться зовні холодильника;
- випарник, що знаходиться всередині холодильника;
- терморегулюючий розширювальний вентиль, ТРВ, що є дросселирующим пристроєм;
- холодоагент, що циркулює у системі речовина з певними фізичними характеристиками.
Компресійна холодильна машина
Залежно від виду холодильного компресора компресійні машини поділяються на поршневі, турбокомпресорні ротаційні і гвинтові.


Слайд #9
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 1) - Слайд #9

Кондиціонер - це холодильна машина, призначена для обробки повітряного потоку або повітря. Крім того, кондиціонер має істотно великі можливості, більш складну конструкцію і численні додаткові опції
. Обробка повітря припускає надання йому певних кондицій, таких як температура і вологість, а також напрямок руху та швидкість руху. Розглянемо принципи роботи та фізичні процеси, що відбуваються в кондиціонері.
Охолодження в кондиціонері забезпечується безперервною циркуляцією, кипінням і конденсацією холодоагенту в замкнутій системі. Кипіння холодоагенту відбувається при низькому тиску і низькій температурі, а конденсація - при високому тиску і високій температурі. Схема компресійного циклу охолодження показана на картинці.
Кондиціонер


Слайд #10
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 1) - Слайд #10

Принцип роботи