Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 2)


Рейтинг презентації 3.72 на основі 356 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 2) - Слайд #1

Холодильні машини
Підготував:
Учень 10 класу
Шамраївського НВК
Буренко Андрій


Слайд #2
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 2) - Слайд #2

ВВЕДЕННЯ
Холодильна техніка - це наукова дисципліна і галузь техніки, що охоплює методи отримання та використання низьких температур (холоду) для виробництва та зберігання харчових продуктів.
Використання холодильної техніки дозволяє зберігати властивості харчових продуктів, а також одержувати харчові продукти з новими властивостями.


Слайд #3
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 2) - Слайд #3

ХОЛОДИЛЬНА МАШИНА
Холодильна машина – теплова машина, що працює по зворотньому циклу Карно. Це – пристрій, що служить для відведення теплоти від охолоджуваного тіла при температурі нижчій, ніж температура довкілля.


Слайд #4
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 2) - Слайд #4

Коротка історія холодильної машини
Перші холодильні машини з'явилися у середині 19 ст. Одна із старих холодильних машин – абсорбційна машина. Її винахід і конструктивне оформлення пов'язаний з іменами Дж. Леслі (Великобританія, 1810), Ф. Карре (Франція, 1850) і Ф. Віндхаузена (Німеччина, 1878). Перша паро-компресійна машина, що працювала на ефірі, створена Дж. Перкінсом (Великобританія, 1834). Пізніше були створені аналогічні машини з використанням як холодагента метилового ефіру і сірчистого ангідриду. У 1874 К. Лінде (Німеччина) побудував аміачну паро-компресійну холодильну машину, яка започаткувала холодильне машинобудування.


Слайд #5
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 2) - Слайд #5

ПРИКЛАДИ ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИН


Слайд #6
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 2) - Слайд #6

ПРИНЦИП ДІЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ МАШИНИ
Термодинамічний цикл теплового насосу в p-V діаграмі
1-2 – відбір теплоти від низькотемпературного джерела, холодоагент закипає; 2-3 – процес стиснення холодоагенту в компресорі; 3-4 – передача теплоти в систему опалення та конденсація холодоагенту в конденсаторі; 4-1 – процес дроселювання рідкого холодоагенту до початкових умов.


Слайд #7
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 2) - Слайд #7

Холодильна машина працює по зворотньому циклу Карно (див. рис.). Зворотній цикл Карно –процес перенесення тепла від менш нагрітого тіла до більш нагрітого при затраті механічної роботи. Тиск при стисканні газу є більшим за тиск при роширенні газу, тому роботу над газом виконують зовнішні сили. Холодильний коефіцієнт визначає кількість теплоти, що забирається у машини, за умов виконання одиничної роботи зовнішніми силами:
η = Qхол/A = Qхол / (Qхол – Qнагр )


Слайд #8
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 2) - Слайд #8

Прикладом найбільш поширеної холодильної машини є домашній холодильник (на фото). Робочу систему холодильника заповнюють рідиною, яка легко випаровується (фреон, аміак та ін.), її називають холодоагентом.


Слайд #9
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 2) - Слайд #9

ВИДИ ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИН


Слайд #10
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 2) - Слайд #10

Паро-компресійні холодильні машини
Вони є найбільш поширені і універсальні. Основними елементами машин даного типу є випарник, холодильний компресор, конденсатор і терморегулюючий (дросельний) вентиль – ТРВ, які з'єднані трубопроводом, забезпеченим замочною, регулюючою і запобіжною арматурою. До всіх елементів холодильної машини висувається вимога високої герметичності. Залежно від виду холодильного компресора паро-компресійні машини поділяються на поршневі, турбокомпресорні, ротаційні і гвинтові.


Слайд #11
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 2) - Слайд #11

Багатоступінчасті холодильні машини
У таких машинах стискання пари здійснюється послідовно в декілька етапів із охолодженням його між окремими ступенями.


Слайд #12
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 2) - Слайд #12

Холодильна машина абсорбції
Ця машина складається з кип'ятильника, конденсатора, випарника, абсорбера, насоса і ТРВ. Робочою речовиною в холодильних машинах абсорбції є розчини двох компонентів (бінарні розчини) з різними температурами кипіння при однаковому тиску. Компонент, який кипить при нижчій температурі, виконує функцію холодагента; другий є абсорбентом (поглиначем).


Слайд #13
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 2) - Слайд #13

Паро-ежекторна холодильна машина
Паро-ежекторна холодильна машина складається з ежектора, випарника, конденсатора, насоса і ТРВ. Холодагентом є вода, як джерело енергії використовується пара тиском 0,3-1 Мн/м2 (3-10 кгс/см2)


Слайд #14
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 2) - Слайд #14

Застосування холодильних машин
Очевидним прикладом застосування холодильних машин служать, звісно, холодильники.
Також, холодильну машину можна використати для обігрівання приміщень у холодну пору року. Для цього холодильну камеру слід винести на вулицю, а решту агрегатів холодильної машини залишити в приміщенні. Коли електроенергію використати для приведення в дію холодильної машини, в якій нагрівником служить опалюване приміщення, а холодильною камерою – зовнішня атмосфера, то опалюване приміщення дістане більшу кількість теплоти, ніж її виділилося б при безпосередньому перетворенні електроенергії у внутрішню в нагрівниках ( наприклад електроплитки, електропечі, тощо).


Слайд #15
Презентація на тему «Холодильні машини» (варіант 2) - Слайд #15

ВИСНОВКИ
1) Холодильна машина – один з найважливіших винаходів людства, адже у сучасному світі він становить його невід'ємну частину;
2) За часи своєї еволюції, холодильні машини дуже змінилися і з'явилося багато нових видів даних машин з різними принципами дії і застосуванням;
3) Холодильна машина є високоефективною, оскільки працює по зворотньому циклу Карно;
4) Найпоширенішими і найбільш ефективними є паро-компресійні холодильні машини;
5) Холодильні машини можна широко застосовувати при обігріванні приміщень; при цьому приміщення одержуватиме більшу кількість тепла, ніж при застосуванні інших обігрівачів, тобто такий спосіб обігрівання буде менш енергозатратним.