Презентація на тему «Гучномовець» (варіант 4)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Гучномовець» (варіант 4) - Слайд #1

ГУЧНОМОВЕЦЬ


Слайд #2
Презентація на тему «Гучномовець» (варіант 4) - Слайд #2

Гучномовець
Гучномовець - пристрій для перетворення електричних сигналів в акустичні і випромінювання їх в навколишній простір (зазвичай - повітряне середовище). Складається з однієї або декількох випромінюючих головок, які власне і є джерелами звуку, а також акустичного оформлення, необхідного для більш ефективного випромінювання звуку в заданій смузі частот.


Слайд #3
Презентація на тему «Гучномовець» (варіант 4) - Слайд #3

Види гучномовців в залежності від способу випромінювання звуку
Електродинамічний гучномовець - в ньому джерелом механічних коливань дифузора є легка котушка, рухома в полі потужного магніту.


Слайд #4
Презентація на тему «Гучномовець» (варіант 4) - Слайд #4

Заснований на електростатичному взаємодії тонких мембран, між якими прикладено високу напругу
Електростатичний гучномовець


Слайд #5
Презентація на тему «Гучномовець» (варіант 4) - Слайд #5

П'єзоелектричний гучномовець - заснований на п'єзоефекті.


Слайд #6
Презентація на тему «Гучномовець» (варіант 4) - Слайд #6

Електромагнітний гучномовець .
Електромагнітний гучномовець - в ньому дифузор з магнітних матеріалів рухається під дією магнітного поля електромагніту


Слайд #7
Презентація на тему «Гучномовець» (варіант 4) - Слайд #7

Іонофон 
Іонофон - схема без дифузора, в якій коливання повітря виникають під дією електричного заряду


Слайд #8
Презентація на тему «Гучномовець» (варіант 4) - Слайд #8

Електричний двигун


Слайд #9
Презентація на тему «Гучномовець» (варіант 4) - Слайд #9

Електричний двигун
Електричний двигун - це електрична машина в якій електрична енергія перетворюється в механічну, побічним ефектом є виділення тепла.


Слайд #10
Презентація на тему «Гучномовець» (варіант 4) - Слайд #10

Класифікація
За принципом виникнення обертаючого моменту електродвигуни можна розділити на гістерезисні і магнітоелектричні. Дані двигуни не є традиційними і не широко поширені в промисловості.
Найбільш поширені магнітоелектричні двигуни, які за типом споживаної енергії підрозділяється на дві великі групи - на двигуни постійного струму і двигуни змінного струму (також існують універсальні двигуни, які можуть харчуватися обома видами струму).


Слайд #11
Презентація на тему «Гучномовець» (варіант 4) - Слайд #11

Двигуни постійного струму
Двигун постійного струму - електричний двигун, живлення якого здійснюється постійним струмом. Дана група двигунів в свою чергу по наявності щітково-колекторного вузла підрозділяється на:
колекторні двигуни;
безколекторні двигуни.


Слайд #12
Презентація на тему «Гучномовець» (варіант 4) - Слайд #12

Двигуни змінного струму
Двигун змінного струму - електричний двигун, живлення якого здійснюється змінним струмом. За принципом роботи ці двигуни поділяються насинхронні і асинхронні двигуни. Принципова різниця полягає в тому, що в синхронних машинах перша гармоніка магнитодвижущей сили статора рухається зі швидкістю обертання ротора, а у асинхронних - завжди повинна бути різниця швидкостей.


Слайд #13
Презентація на тему «Гучномовець» (варіант 4) - Слайд #13


Завантажити презентацію