Презентація на тему «Фотометрія»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #1

ФОТОМЕТРІЯ


Слайд #2
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #2

Фотометрія. Сила світла. Освітленість.
Мета: Розвивати уявлення учнів про світло та величини, які його характеризують. Дати поняття про основні енергетичні характеристики світла та одиниці їх вимірювання. Аналізуючи досліди, розвивати вміння встановлювати зв'язки між силою світла, відстанню від поверхні до джерела світла, кутом падіння світлових променів та освітленістю. Звернути увагу на практичне використання цього навчального матеріалу.


Слайд #3
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #3

Демонстрації: Залежність освітленості від кута падіння променя, сили світла, відстані між освітленою точкою поверхні та джерелом світла.
Тип уроку: Комбінований урок.
Структура уроку:
Актуалізація опорних знань учнів (6 хв.)
Вивчення нового навчального матеріалу(20 хв.)
Первинне закріплення вивченого матеріалу (14 хв.)
Підсумки уроку, завдання додому (5 хв.)


Слайд #4
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #4

Зміст і методи навчальної діяльності
1. Актуалізація опорних знань учнів
Методом фронтального опитування повторити:
Що таке світло?
Який склад білого світла?
Що називають світловими явищами?
Навести приклади світлових явищ.
Що називають джерелами світла?
Що називають точковими джерелами світла?


Слайд #5
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #5

Що таке світло?


Слайд #6
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #6

2. Який склад білого світла?


Слайд #7
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #7

3. Що називають світловими явищами?


Слайд #8
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #8

4. Що називають джерелами світла?


Слайд #9
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #9

5. Що називають точковими джерелами світла?


Слайд #10
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #10

2. Вивчення нового навчального матеріалу
Ви всі знаєте, що без темних окулярів неможливо дивитися на полуденне сонце.
Водночас ми можемо довго милуватися зоряним небом, і це не викликає жодних неприємних відчуттів.
Фотометрія — розділ оптики, який вивчає способи вимірювання світлової нергії, у якому розглядаються енергетичні характеристики світла в процесах його випромінювання, поширення та взаємодії із середовищем.
Чому це так?
Відповісти на ці питання
нам допоможе фотометрія
(від грец. fotos — світло).


Слайд #11
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #11

СВІТЛОВИЙ ПОТІК
Світловий потік – це та частина світлової енергії, що визиває зорове відчуття.
Ф =
де Ф –світловий потік, W- світлова енергія, t- час падіння.
За одиницю світлового потоку взято люмен (лм)
(від латин.lumen-світло)


Слайд #12
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #12

ОСВІТЛЕНІСТЬ
Освітленість - це фізична величина, яка чисельно дорівнює світловому потоку, що падає на одиницю освітленої поверхні
Е=
де Е –освітленість, Ф- світловий потік, S- площа поверхні,
на яку падає світловий потік
За одиницю освітленості
взято люкс (лк)
(від латин. lux –світло)


Слайд #13
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #13

ОПИС
ОСВІТЛЕНІСТЬ, лк
Сонячними променями опівдні
100 000
Під час кіноз'йомки в студії
10 000
На відкритому місці в похмурий день
1000
В світлій кімнаті поблизу вікна
100
На робочому місці для тонкої роботи
400-500
На екрані кінотеатру
85-120
Необхідно для читання
30-50
Від повного Місяця
0,2
Від нічного неба в ніч без Місяця
0,0003
НАПРИКЛАД


Слайд #14
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #14

Падіння сонячних променів на поверхню
під різними кутами


Слайд #15
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #15

Залежність температури від кута падіння сонячних променів
Протягом доби сонячні промені нагрівають Землю нерівномірно.
Температура тим вища, чим вище Сонце над горизонтом.
Отже , чим більший кут падіння сонячних променів , тим температура вища.


Слайд #16
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #16

Залежність температури від кута падіння сонячних променів


Слайд #17
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #17

Приклад застосування отриманої інформації
Розташування зимового саду
Погане розташування: майже весь день зимовий сад знаходиться в тіні
Гарне розташування: в тіні сад буде небагато часу, тільки вранці або ввечері
Найкраще розташування:зимовий сад завжди знаходиться на сонячному боці. Тіні нема.


Слайд #18
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #18

Від чого залежить освітленість?
Із збільшенням відстані до джерела світла
площа освітленої поверхні збільшується,
а освітленість зменшується
Е=І/R2
де І –сила світла джерела, R- відстань від джерела світла до поверхні
Це співвідношення було встановлено на початку 17-го століття німецьким фізиком і астрономом Йоганом Кеплером


Слайд #19
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #19

Від чого залежить освітленість?
Із збільшенням відстані до джерела світла площа освітленої поверхні збільшується, а освітленість зменшується


Слайд #20
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #20

Від чого залежить освітленість


Слайд #21
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #21

Приклади
Порівняємо освітленість на Землі та на інших планетах.
Меркурій – найближча до Сонця . Майже в 3 рази ближча за Землю. Отже освітленість на Меркурії майже в десять разів більша, ніж на Землі. У результаті поверхня Меркурія розжарюється меркуріанським днем до температури понад 400 градусів по Цельсію!


Слайд #22
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #22

Приклади
Порівняємо освітленість на Землі та на інших планетах.
А освітленість Плутона , розташованого майже в 40 разів далі від Сонця, ніж Земля, приблизно в 1600 разів менша, ніж освітленість Землі.


Слайд #23
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #23

Сила світла
Сила світла - це фізична величина, яка характеризує світіння джерела світла в певному напрямку
За одиницю сили світла в системі СІ
взято канделу ( кд)
(від латин. Candela- свічка)
І=
де І – сила світла,
Ф - світловий потік


Слайд #24
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #24

3. Закріплення вивченого матеріалу
1-й етап: Фронтальна бесіда
2-й етап: Розв'язування задач


Слайд #25
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #25

1-й етап: Фронтальна бесіда
Учні використовують текст підручника або записи в зошиті, відповідають на запитання:
Що характеризує фізична величина “Сила світла”: джерело світла чи поверхню, яка освітлюється?
В яких одиницях вимірюють силу світла? Що ви знаєте про неї?
Що характеризує фізична величина “Освітленість”: джерело світла чи поверхню, яка освітлюється?
В яких одиницях вимірюють освітленість? Що ви знаєте про неї?
Від чого залежить освітленість?
У чому суть цих залежностей?


Слайд #26
Презентація на тему «Фотометрія» - Слайд #26

2-й етап:
Розв'язування задач
Серед орієнтованого переліку задач учитель обирає той рівень і обсяг, що відповідає рівню підготовки учнів
Яку максимальну освітленість дає лампа силою світла 100 кд на відстані 5 м? (Е=4 лк)
Точкове джерело світла на відстані 5 м створює максимальну освітленість 8 лк. Визначте силу світла джерела. (І=200 кд)
Освітленість плоскої поверхні точковим джерелом світла при значенні кута падіння (к=0,5) дорівнює 50 лк. Визначте освітленість цієї поверхні, якщо промінь падатиме на неї перпендикулярно (к=1), а відстань між джерелом та освітленою поверхнею зміниться від 1 м до 2 м. (E2=25 лк)
Людина бачить предмет, якщо освітленість зіниці ока становить
лк. На якій максимальній відстані побачить космонавт лампу силою світла 10 кд? (R=50 км)