Презентація на тему «Елементи статики та динаміки рідин та газів»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Елементи статики та динаміки рідин та газів» - Слайд #1

Елементи статики та динаміки рідин та газів
І частина


Слайд #2
Презентація на тему «Елементи статики та динаміки рідин та газів» - Слайд #2

Зміст
Тиск. Сила тиску
Закон Паскаля для рідин і газів
Гідравлічний прес
Гідростатичний тиск
Сполучені посудини. Шлюзи
Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі. Залежність атмосферного тиску від висоти.
Барометри. Манометри.


Слайд #3
Презентація на тему «Елементи статики та динаміки рідин та газів» - Слайд #3

Що вивчає?
Умови рівноваги рідин, газів та тіл, які занурені у них.


Слайд #4
Презентація на тему «Елементи статики та динаміки рідин та газів» - Слайд #4

Форма
Рідина зберігає об'єм і набуває форми посудини в яку налита
Газ набуває форми і об'єму посудини в якій знаходиться


Слайд #5
Презентація на тему «Елементи статики та динаміки рідин та газів» - Слайд #5

При розгляді явищ необхідно враховувати сили пружності, що діють між сусідніми частинками (молекулами) рідини та газу


Слайд #6
Презентація на тему «Елементи статики та динаміки рідин та газів» - Слайд #6

Виникнення сил пружності (порівняння)
На відміну від твердих тіл, сил пружності в яких виникають при зміні їх розмірів і форми, в рідинах вони виникають тільки при стисканні чи розтягу, в газах при стисканні.


Слайд #7
Презентація на тему «Елементи статики та динаміки рідин та газів» - Слайд #7

Дія сил пружності
Як показує дослід рідини діють з певними силами на тверду поверхню яка стична з рідиною (на дно, на стінки посудини, на тіло занурене в рідину). Ці сили називають силами тиску


Слайд #8
Презентація на тему «Елементи статики та динаміки рідин та газів» - Слайд #8

Особливості сил пружності
Це сили пружності стисненої рідини.
Перпендикулярні до поверхні на яку тиснуть.
Розподілені по всій поверхні твердого зануреного тіла тому залежать від площі поверхні тіла


Слайд #9
Презентація на тему «Елементи статики та динаміки рідин та газів» - Слайд #9

Для характеристики сил тиску, які діють вздовж поверхні тіла вводять поняття тиску
Тиск  фізична величина, яка дорівнює відношенню сили, що діє на поверхню до площі цієї поверхні.
Формула
Одиниці вимірювання тиску Па (Паскаль)


Слайд #10
Презентація на тему «Елементи статики та динаміки рідин та газів» - Слайд #10

Закон Паскаля для рідин та газів
Рідина (газ) передає тиск який чинить на них зовнішня сили в усіх напрямках однаково


Слайд #11
Презентація на тему «Елементи статики та динаміки рідин та газів» - Слайд #11

Гідравлічний прес
Дія грунтується на законі Паскаля


Слайд #12
Презентація на тему «Елементи статики та динаміки рідин та газів» - Слайд #12

Гідравлічний прес
Дві посудини з'єднанні між собою і заповнені рідиною (технічним маслом)


Слайд #13
Презентація на тему «Елементи статики та динаміки рідин та газів» - Слайд #13

Гідравлічний прес дає виграш в силі
В скільки разів площа більшого поршня більша за площу меншого, такий виграш в силі


Слайд #14
Презентація на тему «Елементи статики та динаміки рідин та газів» - Слайд #14

Виграшу в роботі не дає


Слайд #15
Презентація на тему «Елементи статики та динаміки рідин та газів» - Слайд #15

Гідростатичний тиск
Рідина знаходиться в полі тяжіння Землі.
На кожну частинку діє сила тяжіння.
Під дією цієї сили верхній шар тисне на нижній.
Тиск на різних рівнях різний.
Тиск в рідинах зумовлений її вагою


Слайд #16
Презентація на тему «Елементи статики та динаміки рідин та газів» - Слайд #16

Тиск зумовлений вагою рідини - гідростатичний
Формула


Слайд #17
Презентація на тему «Елементи статики та динаміки рідин та газів» - Слайд #17

За формулою
Залежить від глибини занурення і густини рідини і не залежить від форми посудини


Слайд #18
Презентація на тему «Елементи статики та динаміки рідин та газів» - Слайд #18

Зверни увагу!
Тиск рідини на глибині h
Тиск в рідині на глибині h


Слайд #19
Презентація на тему «Елементи статики та динаміки рідин та газів» - Слайд #19

Сполучені посудини
Посудини з'єднанні протоками нижче рівня рідини


Слайд #20
Презентація на тему «Елементи статики та динаміки рідин та газів» - Слайд #20

З умови рівноваги рідини випливає закон сполучених посудин
Однорідна рідини встановлюється в нерухомих сполучених посудинах так, що тис усіх точок на однаковому рівні однаковий


Слайд #21
Презентація на тему «Елементи статики та динаміки рідин та газів» - Слайд #21

Якщо налито дві незмішувані рідини


Слайд #22
Презентація на тему «Елементи статики та динаміки рідин та газів» - Слайд #22

Приклад застосування сполучених посудин - шлюзи


Слайд #23
Презентація на тему «Елементи статики та динаміки рідин та газів» - Слайд #23

Декілька рідин