Презентація на тему «Елементарні частинки, їх характеристика та класифікація»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Елементарні частинки, їх характеристика та класифікація» - Слайд #1

Елементарні частинки, їх характеристика та класифікація
Виконала:
Патяка Катерина
учениця 11-Б класу


Слайд #2
Презентація на тему «Елементарні частинки, їх характеристика та класифікація» - Слайд #2

Елементарні частинки — найдрібніші суб'ядерні частинки речовини або фізи-чного поля. Це дискретні структурні елементи, що можуть існувати в неа-соційованому стані. Найхарактернішою особливістю елементарних частинок є їхня здатність до перетворень і взає-модії.


Слайд #3
Презентація на тему «Елементарні частинки, їх характеристика та класифікація» - Слайд #3

Основні характеристики елементарних частинок: 
 електричний заряд
 маса,
тривалість життя, 
спін, 
лептонний і баріонний заряди,
дивність (квантове число).


Слайд #4
Презентація на тему «Елементарні частинки, їх характеристика та класифікація» - Слайд #4

Починаючи з 1932 року було відкрито понад 400 елементарних частинок і це число зростає й надалі.
Дослідження останніх десятиліть ХХ ст. показали відносність вживання терміну «елементарні» до ряду частинок. Зокрема виявлено внутрішню структуру протона, нейтрона, інших частинок. Вони складаються з кварків, пар «кварк-антикварк» та глюонів (кванти поля). В свою чергу кварки, можливо, теж мають свою структуру, хоча на сучасному рівні знань вони є фундаментальними складовими адронів.
Сучасний нам набір елементарних частинок не був таким протягом всього існування Всесвіту.


Слайд #5
Презентація на тему «Елементарні частинки, їх характеристика та класифікація» - Слайд #5

За властивостями елементарні частинки поділяють на такі групи:
фотони
лептони
 мезони  
баріони (нуклони й гіперони).


Слайд #6
Презентація на тему «Елементарні частинки, їх характеристика та класифікація» - Слайд #6

За величиною спіну всі елементарні частинки поділяють на два класи:
ферміони — частинки з напівцілим спіном  (електрон, протон, нейтрон, нейтрино);
бозони — частинки з цілим спином (наприклад, фотон).


Слайд #7
Презентація на тему «Елементарні частинки, їх характеристика та класифікація» - Слайд #7

За видами взаємодій елементарні частинки поділяють на такі групи:


Слайд #8
Презентація на тему «Елементарні частинки, їх характеристика та класифікація» - Слайд #8

Адрони
Адрони — частинки, що беруть участь у всіх видах фундаментальних взаємодій.
Вони складаються з кварків і поділяються, у свою чергу, на:
мезони (адрони з цілим спіном, тобто бозони);
баріони (адрони з напівцілим спіном, тобто ферміони). До них, зокрема, відносяться частинки, що становлять ядро атома, — протон і нейтрон.


Слайд #9
Презентація на тему «Елементарні частинки, їх характеристика та класифікація» - Слайд #9

Лептони
Лептони — ферміони, які мають вид точкових частинок (тобто, що не складаються ні з чого) аж до масштабів порядку 10−18 м. Не беруть участь в сильних взаємодіях. Участь в електромагнітних взаємодіях експериментально спостерігалася тільки для заряджених лептонів (електрони, мюони, тау-лептони) і не спостерігалася для нейтрино. Відомі 6 типів лептонів.


Слайд #10
Презентація на тему «Елементарні частинки, їх характеристика та класифікація» - Слайд #10

Кварки
Кварки — дробовозаряджені частинки, що входять до складу адронів. У вільному стані не спостерігалися. Як і лептони, діляться на 6 типів і є безструктурними, проте, на відміну від лептонів, беруть участь у сильній взаємодії.


Слайд #11
Презентація на тему «Елементарні частинки, їх характеристика та класифікація» - Слайд #11

Калібрувальні бозони
Калібрувальні бозони — частинки, за допомогою обміну якими здійснюються взаємодії:


Слайд #12
Презентація на тему «Елементарні частинки, їх характеристика та класифікація» - Слайд #12

Майже всі елементарні частинки нестабільні( за винятком електрона, протона, нейтрона,нейтрино, фотона).


Слайд #13
Презентація на тему «Елементарні частинки, їх характеристика та класифікація» - Слайд #13

Адрони і леп-тони утворю-ють речовину. Калібрувальні бозони — це кванти різних видів випромінювання.


Слайд #14
Презентація на тему «Елементарні частинки, їх характеристика та класифікація» - Слайд #14

Висновок
Отже, картина будови матерії на самому глибокому рівні виявилася досить складною. Побудова кількісної теорії міжкваркових сил ще не завершена. Можливо, згодом будуть виявлені ще масивніші кварки і лептони.


Слайд #15
Презентація на тему «Елементарні частинки, їх характеристика та класифікація» - Слайд #15

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію