Презентація на тему «Електричний струм в рідинах»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Електричний струм в рідинах» - Слайд #1

Шніт Валерия 11-А
Електричний струм
в рідинах


Слайд #2
Презентація на тему «Електричний струм в рідинах» - Слайд #2

Електролітична дисоціація


Слайд #3
Презентація на тему «Електричний струм в рідинах» - Слайд #3

Електролітична дисоціація
По електричних властивостях всі рідини можна розділити на 2 групи:
Рідини
Провідні
Не провідні
Містять вільні заряджені частинки (дисоціюючі) – електроліти.
Ті, що не містять вільні заряджені частинки (не дисоціюючі).
До них відносяться розчини (найчастіше водні) і розплави солей, кислот й основ.
До них відносяться дистильована вода, спирт, мінеральне масло ...
Електролітичної дисоціацією називається розпад нейтральних молекул речовини в розчиннику на позитивні і негативні іони.


Слайд #4
Презентація на тему «Електричний струм в рідинах» - Слайд #4

Електролітична дисоціація
Na Cl
Na+
Cl-
Електролітична дисоціація кухонної солі
NaCl  Na+ + Cl-
Дисоціація інших речовин:
CuSO4  Cu 2+ + SO42-
HCl  H + + Cl-
H2SO4  H+ + H+ + SO42-
CaCl2  Ca 2+ + Cl- + Cl-
При дисоціації іони металів і водню завжди заряджені позитивно, а іони кислотних радикалів і групи ОН – негативно.


Слайд #5
Презентація на тему «Електричний струм в рідинах» - Слайд #5

Електричний струм в електролітах. Електроліз


Слайд #6
Презентація на тему «Електричний струм в рідинах» - Слайд #6

Электроліз
Іони в електроліті рухаються хаотично, але при створенні електричного поля характер руху стає впорядкованим: позитивні іони (катіони) рухаються до катода, негативні іони (аніони) рухаються до анода
+ (анод)
- (катод)
+
+
+
-
-
-
+
-
Електричний струм в електролітах являє собою впорядкований рух позитивних і негативних іонів


Слайд #7
Презентація на тему «Електричний струм в рідинах» - Слайд #7

Электроліз
Розглянемо, що відбувається, коли іони досягають електродів (на прикладі мідного купоросу)
CuSO4  Cu 2+ + SO42-
+
+
- (катод)
Позитивні іони міді, підходячи до катода, отримують два відсутніх електрона, відновлюючись до металевої міді
У процесі протікання струму через електроліт на катоді відбувається осідання шару чистої міді -електроліз розчину мідного купоросу
Cu 2+ + 2 е  Cu 0
На катоді:
Cu 2+
Cu 2+


Слайд #8
Презентація на тему «Електричний струм в рідинах» - Слайд #8

Электроліз
На аноді:
+ (анод)
-
-
Виділення речовини на електродах внаслідок окисно - відновних реакцій при проходженні струму через електроліт називається електролізом.
Сульфат – іони SO42- , підходячи до анода, віддають йому два зайвих електрона, які через джерело струму надходять на катод і приєднуються до позитивних іонів міді
SO42-
SO42-


Слайд #9
Презентація на тему «Електричний струм в рідинах» - Слайд #9

Закони електролізу


Слайд #10
Презентація на тему «Електричний струм в рідинах» - Слайд #10

Закони електролізу
Досліджував електроліз і відкрив його закони англійський фізик Майкл Фарадей в 1834 році
Майкл Фарадей (1791 – 1867)
Відкрив явище електромагнітної індукції, закони електролізу, ввів уявлення про електричне і магнітне поле
Перший закон електролізу
Маса речовини, яка виділяється на електродах при електролізі, прямо пропорційна величині заряду, що пройшов через електроліт
k – електрохімічний еквівалент речовини
(дорівнює масі речовини, яка виділяється при проходженні через електроліт заряду 1 Кл)
Якщо врахувати, що q = I t, то


Слайд #11
Презентація на тему «Електричний струм в рідинах» - Слайд #11

Закони електролізу
Другий закон електролізу
При однаковій кількості електрики (електричному заряді, що пройшов через електроліт) маса речовини, яка виділяється при електролізі, пропорційна відношенню молярної маси речовини до валентності
m - маса виділеної речовини
k - електрохімічний еквівалент
М - молярна маса речовини
z - валентність речовини
Заряд, необхідний для виділення 1 благаючи речовини, однаковий для всіх електролітів. Він називається числом Фарадея F
Електрохімічний еквівалент і число Фарадея пов'язані співвідношенням


Слайд #12
Презентація на тему «Електричний струм в рідинах» - Слайд #12

Застосування електролізу


Слайд #13
Презентація на тему «Електричний струм в рідинах» - Слайд #13

Застосування електролізу
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОЛІЗУ
Отримання хімічно чистих речовин
Гальваностегія
Гальванопластика


Слайд #14
Презентація на тему «Електричний струм в рідинах» - Слайд #14

Застосування електролізу
Засновником гальванотехніки та її найширшого застосування є
Б. С. Якобі, який винайшов в 1836 році гальванопластику
Борис Семенович Якобі (1801 – 1874) – російський академік, який відкрив гальванопластику, який створив першу конструкцію електродвигуна
Гальванотехніка - це галузь прикладної електрохімії, сенс якої полягає в отриманні електролітичним шляхом металевих копій будь-яких предметів (гальванопластика) або ж у нанесенні цим же способом металевих покриттів на будь-які поверхні (гальваностегія). Спосіб цей свого часу широко використовувався в поліграфічній промисловості і в певних випадках застосовується і зараз.


Слайд #15
Презентація на тему «Електричний струм в рідинах» - Слайд #15

Застосування електролізу
1. Отримання хімічно чистих речовин
Рафінування міді
+ анод
- катод
Катод – тонка пластина чистої міді, анод – товста пластина неочищеної міді
CuSO4
При проходженні струму через електроліт на катоді осідає чиста мідь, анод витрачається і виснажується
Домішки залишаються в електроліті або осідають на дно
При щільності струму 0,3 А на 1 дм² процес йде кілька днів


Слайд #16
Презентація на тему «Електричний струм в рідинах» - Слайд #16

Застосування електролізу
1. Отримання хімічно чистих речовин
Отримання алюмінію
Алюміній отримують електролітичним способом з глинозему (згадайте - алюміній є одним з найпоширеніших хімічних елементів земної кори і міститься в будь глині​​)
Електролітичним способом отримують:
Магній, натрій, калій, кальцій ...
Соду, хлор, хлористий кальцій ...
Здійснивши, наприклад, електроліз розчину кухонної солі NaCl, ми можемо отримати відразу 3 корисних хімічних речовини:
Газоподібні водень і хлор, а також розчин їдкого натру NaOH


Слайд #17
Презентація на тему «Електричний струм в рідинах» - Слайд #17

Застосування електролізу
2. Гальваностегія
Гальваностегія – покриття предметів неокисляющих металами для захисту від корозії
(Ni, Cr, Zn, Ag, Au, Cu …)


Слайд #18
Презентація на тему «Електричний струм в рідинах» - Слайд #18

Застосування електролізу
3. Гальванопластика
Копія барельєфа, отримана методом гальванопластики
Гальванопластика – отримання відшаровується копій предмета, отриманих шляхом осадження металу на поверхні предмета електролітичним способом
Точність копіювання форми предмета дуже висока, тому що процес йде на іонному (молекулярному) рівні
Застосування:
Отримання рельєфних копій барельєфів, статуй
 - Виготовлення кліше, поліграфія
 - Випуск цінних паперів, грошей


Слайд #19
Презентація на тему «Електричний струм в рідинах» - Слайд #19

Застосування електролізу
Крім зазначених вище, електроліз знайшов застосування і в інших областях:отримання оксидних захисних плівок на металах (анодування);
електрохімічна обробка поверхні металевого виробу (поліровка);
електрохімічне фарбування металів (наприклад, міді, латуні, цинку, хрому та ін);
очищення води - видалення з неї розчинних домішок. В результаті виходить так звана м'яка вода (за своїми властивостями наближається до дистильованої);
електрохімічна заточка ріжучих інструментів (наприклад, хірургічних ножів, бритв і т.д.).