Презентація на тему «Електричний струм в металах» (варіант 3)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів

SСлайд #1
Презентація на тему «Електричний струм в металах» (варіант 3) - Слайд #1

Електричний струм в металах


Слайд #2
Презентація на тему «Електричний струм в металах» (варіант 3) - Слайд #2

Електричний струм - це упорядкований рух заряджених частинок.
Напрямок електричного струму співпадає з напрямком руху позитивних зарядів.
Електричний струм


Слайд #3
Презентація на тему «Електричний струм в металах» (варіант 3) - Слайд #3

+
Будова металів
Приклад кристалічної будови металів
Na
2
8
1
Останній електрон слабо притягується до ядра тому, що:
далеко від ядра
10 електронів відштовхують одинадцятий


Слайд #4
Презентація на тему «Електричний струм в металах» (варіант 3) - Слайд #4

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Будова металів


Слайд #5
Презентація на тему «Електричний струм в металах» (варіант 3) - Слайд #5

Німецький фізик П. Друде 1900 р. створив теорію електропровідності металів:
вільні електрони в металі ведуть себе, як молекули ідеального газу; “електронний газ” підлягає законам ідеального газу;
рух вільних електронів у металі підлягає законам класичної механіки Ньютона;
вільні електрони в процесі їх хаотичного руху взаємодіють не між собою, а з іонами кристалічної решітки;
при співударах з іонами кристалічної ґратки електрони передають іонам усю свою кінетичну енергію.
Основи теорії електронної провідності металів


Слайд #6
Презентація на тему «Електричний струм в металах» (варіант 3) - Слайд #6

Блиск
Твердість
Пластичність
Ковкість
Густина
Температура плавлення
Тепло та електропровідність
Фізичні властивості металів


Слайд #7
Презентація на тему «Електричний струм в металах» (варіант 3) - Слайд #7

Найважливішою фізичною характеристикою металічного стану є електрична провідність. Вона зумовлена наявністю рухливих електронів у кристалічній ґратці металів. Тому метали відносять до провідників І роду. За звичайних умов найкращу електропровідність має срібло, на другому місці – мідь, далі – алюміній. Метали з високою електропровідністю мають і високу теплопровідність, яка також пояснюється можливістю переміщення електронів.


Слайд #8
Презентація на тему «Електричний струм в металах» (варіант 3) - Слайд #8

У 1899 р. К. Рікке на трамвайній підстанції у Штуттгарті включив в головний провід, що живить трамвайні лінії, послідовно один одному торцями три тісно притиснутих циліндра; два крайніх були мідними, а середній - алюмінієвим. Через ці циліндри більше року проходив електричний струм. Провівши ретельний аналіз того місця, де циліндри контактували, К. Рікке не виявив в міді атомів алюмінію, а в алюмінії - атомів міді, тобто дифузія не відбулася. Таким чином, він експериментально довів, що при проходженні по провідникові електричного струму іони не переміщаються. Слідчий-но, переміщуються одні лише вільні електрони, а вони у всіх речовин однакові.
Досліжне підтвердження електропровідності металів


Слайд #9
Презентація на тему «Електричний струм в металах» (варіант 3) - Слайд #9

Дослід який вказує на існування вільних електронів в металах 


Слайд #10
Презентація на тему «Електричний струм в металах» (варіант 3) - Слайд #10

Якщо в провіднику немає електричного поля, то електрони рухаються хаотично, аналогічно тому, як рухаються молекули газів або рідин.