Презентація на тему «Електричний струм в газах»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Електричний струм в газах» - Слайд #1

Електричний струм в газах
Підготувала
Учениця 11-Б класу
Криворізькоі гімназіі №49
Махіна Марія


Слайд #2
Презентація на тему «Електричний струм в газах» - Слайд #2

План
1.Рекомбінація газів
2. Іонізація газів
3. Самостійний розряд
4. Типи самостійних газових розрядів
4.1 Іскровий розряд
4.2 Дуговий розряд
4.3 Тліючий розряд
4.4 Коронний розряд


Слайд #3
Презентація на тему «Електричний струм в газах» - Слайд #3

рекомбінація газів
Процес рекомбінації – це процес перетворення йонів у нейтральні атоми або молекули.
Якщо потужність іонізатора з часом не змінюється, то між процесами іонізації і рекомбінації встановлюється динамічна рівновага.
-
+
+
-


Слайд #4
Презентація на тему «Електричний струм в газах» - Слайд #4

Іонізація газів
За звичайних умов гази складаються з нейтральних атомів і молекул і не містять вільних зарядів . Щоб газ почав проводити електричний струм, потрібно створити в ньому вільні носії заряду, тобто заряджені частинки.
Цей процес називається іонізацією газу. При цьому в газі відбувається розщеплення нейтральних атомів і молекул на іони і вільні електрони.
+
-
-


Слайд #5
Презентація на тему «Електричний струм в газах» - Слайд #5

Іонізатори
Фактори, які приводять до виникнення електронів і іонів у газах, називають іонізаторами.


Слайд #6
Презентація на тему «Електричний струм в газах» - Слайд #6

Іонізувати газ можна двома шляхами:
1) заряджені частинки вносяться в газ ззовні або створюються дією якого-небудь зовнішнього фактора;
2) заряджені частинки створюються в газі дією електричного поля.
У залежності від способу іонізації електропровідність газів (розряд у газах) називається несамостійною (1) і самостійною (2).


Слайд #7
Презентація на тему «Електричний струм в газах» - Слайд #7

Несамостійний розряд
При малих зовнішніх електричних полях провідність газів зумовлена зовнішніми джерелами іонізації. Розряд, який виникає в таких умовах, називають несамостійним розрядом.


Слайд #8
Презентація на тему «Електричний струм в газах» - Слайд #8

Самостійний розряд
Самостійним розрядом у газі називають такий розряд, що зберігається після припинення дії зовнішнього іонізуючого фактора.


Слайд #9
Презентація на тему «Електричний струм в газах» - Слайд #9

Типи самостійних газових розрядів
тліючий,
дуговий,
іскровий
коронний


Слайд #10
Презентація на тему «Електричний струм в газах» - Слайд #10

Тліючий розряд
Тліючий розряд спостерігається тільки при низьких тисках.
Тліючий розряд широко використовується в багатьох областях техніки, але найактивніше — у виготовленні світних трубок для реклам, ламп денного світла і при напилюванні металів


Слайд #11
Презентація на тему «Електричний струм в газах» - Слайд #11

Використання


Слайд #12
Презентація на тему «Електричний струм в газах» - Слайд #12

Дуговий розряд
Дуговий розряд виникає між електродами, що контактують між собою, якщо їх почати повільно віддаляти один від одного, коли вони підключені до потужного джерела струму.
При виникненні дугового розряду сила струму зростає до сотень амперів, а напруга на розрядному проміжку падає до декількох десятків вольтів.
Застосування дугового розряду широке й різноманітне.


Слайд #13
Презентація на тему «Електричний струм в газах» - Слайд #13

Використання


Слайд #14
Презентація на тему «Електричний струм в газах» - Слайд #14

Іскровий розряд
Іскровий розряд виникає, якщо через газовий проміжок за короткий час протікає обмежена кількість електрики. Цей процес відбувається при великих напругах електричного поля (≈3·106 В/м) у газі, тиск якого близький до атмосферного.
Іскровий розряд широко застосовується як у техніці , так і на виробництві.


Слайд #15
Презентація на тему «Електричний струм в газах» - Слайд #15

приклади


Слайд #16
Презентація на тему «Електричний струм в газах» - Слайд #16

Коронний розряд
Коронний розряд виникає при нормальному атмосферному тиску і високих напругах (неоднорідних електричних полях).
Корона може бути позитивною та негативною. Це залежить від знака електрода, на якому виникає розряд (коронізуючого електрода).
Коронний розряд широко використовується при очищенні промислових газів від домішок.


Слайд #17
Презентація на тему «Електричний струм в газах» - Слайд #17

приклади


Слайд #18
Презентація на тему «Електричний струм в газах» - Слайд #18

Запитання для самоконтролю
Як можна зробити повітря провідником?
Іонізації газу.
Що таке газовий розряд?
Несамостійний розряд у газах.
Самостійний розряд у газах.
Характеристика газового розряду.
Види самостійних розрядів у газах.
?
?
?


Слайд #19
Презентація на тему «Електричний струм в газах» - Слайд #19

Дякую за увагу!