Презентація на тему «Електричний струм в електролітах»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Електричний струм в електролітах» - Слайд #1

Електричний струм в електролітах
Алєксєєнко Вероніка 9-Б


Слайд #2
Презентація на тему «Електричний струм в електролітах» - Слайд #2

Електроліти— речовини, водні розчини або розплави яких проводять електричний струм.
Електроди – провідники, які проводять електричний струм до певної ділянки.
Електролітична дисоціація - розпад молекул електроліту на позитивні й негативні йони в розчині.
Електроліз - зміна хімічного складу розчину або розплаву, зумовлена втратою або приєднанням електронів йонами.
Закон Фарадея (закон електролізу):
маса m речовини, що виділилась на електроді, пропорційна заряду q, що пройшов через електроліт


Слайд #3
Презентація на тему «Електричний струм в електролітах» - Слайд #3

Електроліти— речовини, водні розчини або розплави яких проводять електричний струм.
Електроди – провідники, які проводять електричний струм до певної ділянки.
Електролітична дисоціація - розпад молекул електроліту на позитивні й негативні йони в розчині.
Електроліз - зміна хімічного складу розчину або розплаву, зумовлена втратою або приєднанням електронів йонами.
Закон Фарадея (закон електролізу):
маса m речовини, що виділилась на електроді, пропорційна заряду q, що пройшов через електроліт


Слайд #4
Презентація на тему «Електричний струм в електролітах» - Слайд #4

При збільшенні температури ступінь дисоціації електроліта збільшується
При збільшенні концентрації електроліта ступінь його дисоціації зменшується


Слайд #5
Презентація на тему «Електричний струм в електролітах» - Слайд #5

Оскільки заряд у водних розчинах чи розплавах електролітів переноситься іонами, то таку провідність називають іонною. За іонної провідності проходження струму пов'язано із перенесенням речовини. На електродах відбувається виділення речовин, які входять до складу електроліту. На аноді негативно заряджені частинки віддають свої зайві електрони (окиснювальна реакція), а на катоді позитивні іони отримують електрони (реакція відновлення).


Слайд #6
Презентація на тему «Електричний струм в електролітах» - Слайд #6

Катіони – позитивно заряджені йони
+++++++++
----------
АНОД
КАТОД
+
+
+
-
-
-
+
-
- катіон
- аніон
Аніони – негативно заряджені йони


Слайд #7
Презентація на тему «Електричний струм в електролітах» - Слайд #7

Схематичне зображення електрохімічної установки для дослідження електролізу


Слайд #8
Презентація на тему «Електричний струм в електролітах» - Слайд #8

Процес виділення на електроді речовини, пов'язаний із окиснювально-відновлювальними реакціями, називають електролізом. У розчині може відбуватися процес об'єднання іонів у нейтральні молекули, такий процес називається рекомбінацією.


Слайд #9
Презентація на тему «Електричний струм в електролітах» - Слайд #9

m = kq = kIΔt
Маса речовини, яка виділяється на катоді за час Δt, пропорційна силі струму і часу. Це твердження, встановлене експериментально Фарадеєм (1831 р.), має назву першого закону Фарадея для електролізу.
Електроліз - зміна хімічного складу розчину або розплаву, зумовлена втратою або приєднанням електронів йонами.


Слайд #10
Презентація на тему «Електричний струм в електролітах» - Слайд #10

Явище електролізу має широке застосування в електрометалургії (добування чистих металів); у гальваностегії (нанесення металевих покриттів для запобігання корозії металів); у гальванопластиці (виготовлення копій з матриць) тощо. Будову хімічних джерел струму (гальванічних елементів та акумуляторів) також засновано на процесах взаємодії металів з електролітами.