Презентація на тему «Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів» (варіант 2) - Слайд #1

Явища електролітичної дисоціації і електролізу
Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів


Слайд #2
Презентація на тему «Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів» (варіант 2) - Слайд #2

Електролітична дисоціація
Із курсу хімії нам вже відоме таке явище як електролітична дисоціація. Це розпад електролітів (речовин, розплавів або розчинів, які проводять струм) на йони при розчиненні у полярному розчиннику.


Слайд #3
Презентація на тему «Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів» (варіант 2) - Слайд #3

Внаслідок взаємодії молекул розчинюваної речовини і розчинника послаблюється взаємодія між йонами розчинюваної речовини і молекула може розпастися на йони.


Слайд #4
Презентація на тему «Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів» (варіант 2) - Слайд #4

В електроліті з'являються вільні носії зарядів і він починає проводити струм. Оскільки заряд у водних розчинах чи розплавах електролітів переноситься йонами, то таку провідність називають йонною. За йонної провідності проходження струму пов'язано із перенесенням речовини. Процес, що відбувається далі називається електролізом.


Слайд #5
Презентація на тему «Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів» (варіант 2) - Слайд #5

Електроліз
На електродах відбувається виділення речовин, які входять до складу електроліту. Цей процес і називають електролізом. На аноді негативно заряджені частинки віддають свої зайві електрони (окиснювальна реакція), а на катоді позитивні йони отримують електрони (реакція відновлення). У розчині може відбуватися процес об'єднання йонів у нейтральні молекули, такий процес називається рекомбінацією.


Слайд #6
Презентація на тему «Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів» (варіант 2) - Слайд #6

Елекроліз водного розчину хлориду
Отже, на прикладі CuCl2 ми бачимо, що аніони хлору переміщуються до анода, а катіони купруму рухаються до катода.


Слайд #7
Презентація на тему «Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів» (варіант 2) - Слайд #7

Після досліджень електролізу У.Нікольсона і А.Карлейла у 1833 році Майклом Фарадеєм був установлен закон, який дістав назву перший закон електролізу або закон Фарадея.Він звучить так: маса речовини m, що виділяється на аноді або катоді під час проходження електричного струму в електролітах, прямо пропорційна заряду q, який при цьому переноситься йонами через електроліт: m=kq.
Майкл Фарадей


Слайд #8
Презентація на тему «Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів» (варіант 2) - Слайд #8

m-маса(Кг);q-заряд(Кл);k- електрохімічний еквівалент
Електрохімічний еквівалент показує, яка маса даної речовини в кілограмах виділяється на електроді при перенесенні заряду в один кулон.
Враховуючи те, що при постійному струмі q=I△t, то закон Фарадея можна записати у вигляді m=kI△t.
m
k
q


Слайд #9
Презентація на тему «Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів» (варіант 2) - Слайд #9

Другий закон електролізу
Другий закон Фарадея визначає величину електрохімічного еквівалента k.
Електрохімічний еквівалент речовини прямо пропорційний молярній масі речовини M і обернено пропорційний її валентності n:
Величина F називаеться числом (сталою) Фарадея:
F=96 500 Кл/моль


Слайд #10
Презентація на тему «Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів» (варіант 2) - Слайд #10

Явище електролізу має широке застосування в електрометалургії (добування чистих металів); рафінуванні (очищенні) металів; у гальваностегії (нанесення металевих покриттів для запобігання корозії металів); у гальванопластиці (виготовлення копій з матриць) тощо. Будову хімічних джерел струму (гальванічних елементів та акумуляторів) також засновано на процесах взаємодії металів з електролітами.


Слайд #11
Презентація на тему «Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів» (варіант 2) - Слайд #11

Дякуємо вам за перегляд презентації на тему: «Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів».


Завантажити презентацію