Презентація на тему «Електричний струм у напівпровідниках» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Електричний струм у напівпровідниках» (варіант 2) - Слайд #1

Електричний струм у напівпровідниках.
Пояснення властивостей напівпровідників
Домішкова електропровідність напівпровідників


Слайд #2
Презентація на тему «Електричний струм у напівпровідниках» (варіант 2) - Слайд #2

Електричний струм у напівпровідниках
Сильна залежність питомого опору від стану речовини
1
Залежність питомого опору від
температури
2
Залежність питомого опору
від освітлення
3
Залежність питомого опору від
наявності домішок
4


Слайд #3
Презентація на тему «Електричний струм у напівпровідниках» (варіант 2) - Слайд #3

Залежність опору напівпровідників від температури
Опір у більшості напівпровідників значно чутливіший до змін температури, ніж металів.
Опір металів з підвищенням температури зростає приблизно лінійно, опір напівпровідників – різко зменшується.


Слайд #4
Презентація на тему «Електричний струм у напівпровідниках» (варіант 2) - Слайд #4

Власна провідність напівпровідників. Германій.
Зв'язок двох сусідніх атомів обумовлений парою валентних електронів, які утворюють парно-електронний зв'язок.
При підвищенні температури відбувається розривання деяких валентних зв'язків і частина електронів стають електронами провідності
Будь-яке розривання валентного зв'язку спричиняє появу вакантного місця,де відсутній зв'язок. Такі місця дістали назву “дірок”.


Слайд #5
Презентація на тему «Електричний струм у напівпровідниках» (варіант 2) - Слайд #5

Домішкова електропровідність напівпровідників
Домішками є елементи п'ятої групи періодичної системи.
Ці домішки збільшують концентрацію електронів провідності.
Донорні
домішки
У напівпровіднику створена електронна домішкова провідність n-типу.


Слайд #6
Презентація на тему «Електричний струм у напівпровідниках» (варіант 2) - Слайд #6

Домішкова електропровідність напівпровідників
Зазвичай домішками є тривалентні елементи періодичної системи.
Для утворення ковалентного зв'язку домішковий атом “позичає” електрон у атома напівпровідника.
Акцепторні
домішки
Домішки, які захоплюють електрони від сусідніх атомів і викликають появу дірок, називаються акцепторними. А напіпровідники з такими домішками – напівпровідниками р-типу.


Слайд #7
Презентація на тему «Електричний струм у напівпровідниках» (варіант 2) - Слайд #7

Термо- і фоторезистор
Прилади, дія яких грунтується на використанні залежності опору напівпровідників від температури, дістали назву терморезисторів або термісторів.
Залежність опору напівпровідників від освітлення застосовується у фоторезисторах (фотоопорах)


Слайд #8
Презентація на тему «Електричний струм у напівпровідниках» (варіант 2) - Слайд #8

Підготував
Учень 9-А класу –
Максьома Микола


Завантажити презентацію