Презентація на тему «Електричний струм у газах» (варіант 5)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Електричний струм у газах» (варіант 5) - Слайд #1

Електричний струм у газах


Слайд #2
Презентація на тему «Електричний струм у газах» (варіант 5) - Слайд #2

Електричний струм у газах


Слайд #3
Презентація на тему «Електричний струм у газах» (варіант 5) - Слайд #3

Механізм провідності газів
+
-
Нагріте повітря втрачає свої ізоляційні властивості.
Під час нагрівання в газі з'являються вільні заряди і газ стає провідником.
-
Процес утворення іонів і електронів у газах називається іонізацією.


Слайд #4
Презентація на тему «Електричний струм у газах» (варіант 5) - Слайд #4

Електричний струм у газах
Фактори, які приводять до виникнення електронів і іонів у газах, називають іонізаторами.


Слайд #5
Презентація на тему «Електричний струм у газах» (варіант 5) - Слайд #5

Електричний струм у газах
Якщо іонізатор перестає діяти, то газ знову стає діелектриком: відбувається рекомбінація.
Газовий розряд, який відбувається тільки за наявності зовнішнього іонізатора, називають несамостійним газовим розрядом.


Слайд #6
Презентація на тему «Електричний струм у газах» (варіант 5) - Слайд #6

Самостійні газові розряди
Самостійний газовий розряд — розряд, який не потребує для свого підтримування зовнішнього іонізатора.
тліючий,
дуговий,
іскровий
коронний.


Слайд #7
Презентація на тему «Електричний струм у газах» (варіант 5) - Слайд #7

Тліючий газовий розряд
Спостерігається при малих тисках


Слайд #8
Презентація на тему «Електричний струм у газах» (варіант 5) - Слайд #8

Дуговий газовий розряд
Це безперервний процес проходження електричного току через повітряний зазор між електродами.
Температура каналу дуги досягає 5000—7000 °С


Слайд #9
Презентація на тему «Електричний струм у газах» (варіант 5) - Слайд #9

Іскровий газовий розряд
Виникає при високих напругах.


Слайд #10
Презентація на тему «Електричний струм у газах» (варіант 5) - Слайд #10

Коронний розряд
«Вогні святого Ельма»


Завантажити презентацію