Презентація на тему «Електричний струм» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Електричний струм» (варіант 2) - Слайд #1

Електричний струм


Слайд #2
Презентація на тему «Електричний струм» (варіант 2) - Слайд #2

Електричний струм – впорядкований рух заряджених частинок у просторі.


Слайд #3
Презентація на тему «Електричний струм» (варіант 2) - Слайд #3

У металах це електрони, напівпровідниках – електрони та дірки, у електролітах – позитивно та негативно заряджені іони, у іонізованих газах – іони та електрони.


Слайд #4
Презентація на тему «Електричний струм» (варіант 2) - Слайд #4

Електричний струм за напрямом протікає від позитивного полюса джерела живлення до негативного


Слайд #5
Презентація на тему «Електричний струм» (варіант 2) - Слайд #5

Сила струму І – фізична величина, яка характеризує швидкість перерозподілу електричного заряду в провіднику.
- сила струму
[ I ]= 1 Кл/с =1 А - одиниця
сили струму


Слайд #6
Презентація на тему «Електричний струм» (варіант 2) - Слайд #6

Робота електричного струму А – фізична величина, що характеризує зміну електричної енергії струму – перехід її в інший вид.
A=qU=UІt - робота електричного струму
де: q – заряд, що пройшов через поперечний переріз провідника за час t, U – електрична напруга на ділянці кола, I – сила струму в ній.


Слайд #7
Презентація на тему «Електричний струм» (варіант 2) - Слайд #7

Потужність електричного струму Р – фізична величина, що характеризує здатність електричного струму виконувати певну роботу.
- потужність електричного струму
А – робота електричного струму
t – час, за який ця робота виконана
[ Р ]=1Дж/с=1 Вт – одиниця потужності – ват.


Слайд #8
Презентація на тему «Електричний струм» (варіант 2) - Слайд #8

Чим зумовлений струм?
Електричний струм в речовині виникає під дією електричного поля. Електричне поле змушує рухатися вільні носії заряду: електрони, дірки чи іони. Узгоджений рух носіїв заряду в зовнішньому електричному полі називається дрейфовим струмом.


Слайд #9
Презентація на тему «Електричний струм» (варіант 2) - Слайд #9

Дія струму
Електричний струм створює магнітне поле, напруженість якого визначається законом Біо-Савара. Магнітне поле, створене струмом, використовується для вимірювання сили струму.
Проходження електричного струму через речовину приводить до тепловиділення.
Електричний струм в газах
викликає світіння.


Слайд #10
Презентація на тему «Електричний струм» (варіант 2) - Слайд #10

Густина електричного заряду j – фізична величина, яка характеризує розподіл електричного струму в провіднику.
- густина електричного заряду
де І – сила струму, S – площа перерізу провідника
[ j ]= 1 А/ - одиниця густини електричного струму


Слайд #11
Презентація на тему «Електричний струм» (варіант 2) - Слайд #11

Закон Джоуля – Ленца: кількість теплоти Q, що виділяється за час t в провіднику з опором R під час проходження по ньому струму силою I дорівнює
Q= Rt.
[ Q ]=1 Дж. – одиниця роботи електричного струму
У побуті та техніці
Використовують поза –
системну одиницю
1кВт·год=3,6· Дж.


Слайд #12
Презентація на тему «Електричний струм» (варіант 2) - Слайд #12

Вимірювання
Сила струму вимірюється приладами, які називають амперметрами і гальванометрами. В цих приладах зазвичай вимірюється не сам струм, а механічна дія створеного ним магнітного поля.
Амперметри
Гальванометри


Завантажити презентацію