Презентація на тему «Електрична провідність»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів




Слайд #1
Презентація на тему «Електрична провідність» - Слайд #1

Електрична провідність в різних середовищах
Провідність металів. Провідність розчинів (розплавів) електролітів


Слайд #2
Презентація на тему «Електрична провідність» - Слайд #2

Провідність металів
Провідність металів електронна (Рікке в 1901 р). Дослід з трьома полірованими і притиснутими циліндрами (мідна-алюмінієва-мідна) по яких протягом 1 року проходив електричний струм. Маси металів не змінилися.
1913 р. Мандельштам та Папалексі
1916 р. Стюарт та Томленсон


Слайд #3
Презентація на тему «Електрична провідність» - Слайд #3

Провідність металів
Електрони – носії струму в металах
В металах існує “електронний газ”


Слайд #4
Презентація на тему «Електрична провідність» - Слайд #4

Надпровідність
Камерлінг-Оннес – опір ртуті при 4 К падав до нуля
Властивості:
Струм існує довго навіть без джерела
Неможливо намагнітити
Магнітне поле руйнує надпровідність


Слайд #5
Презентація на тему «Електрична провідність» - Слайд #5

Провідність електролітів
Електроліти – розчини (розплави) електролітів, лугів, солей
Електролітична дисоціація на іони – розпад речовини на іони під дією молекул розчинника
Зворотній процес до дисоціації – молізація (рекомбінація)


Слайд #6
Презентація на тему «Електрична провідність» - Слайд #6

Провідність електролітів
Катод – негативно заряджений електрод
Анод – позитивно заряджений електрод;
Аніони і катіони.


Слайд #7
Презентація на тему «Електрична провідність» - Слайд #7

Провідність електролітів
Носіями електричного струму в електролітах є позитивно та негативно заряджені іони. Протікання струму супроводжується перенесенням речовини (окислювально-відновлювальні реакції)


Слайд #8
Презентація на тему «Електрична провідність» - Слайд #8

Закон електролізу. (Закон Фарадея )


Слайд #9
Презентація на тему «Електрична провідність» - Слайд #9

Закон Фарадея


Слайд #10
Презентація на тему «Електрична провідність» - Слайд #10

Закон Фарадея
Маса речовини, що виділяється при електролізі на електроді прямо пропорційна величині заряду,що пройшов через електроліт


Слайд #11
Презентація на тему «Електрична провідність» - Слайд #11

Застосування електролізу
Очищення або рафінування металів
Електрометалургія – видобуток металів з руди
Гальваностегія – покриття металу іншим металом
Гальванопластика – виготовлення металічних форм (шаблонів)