Презентація на тему «Електростатика»


Рейтинг презентації 4 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Електростатика» - Слайд #1

Електростатика
Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду


Слайд #2
Презентація на тему «Електростатика» - Слайд #2

Електричний заряд
Найбільш поширені явища. Притягання або відштовхування наелектризованих тіл
Вперше спостерігав Фалес. Бурштин потертий об шерсть
Гілберт проводив досліди з різними речовинами. Електричні явища (грец. Electron - бурштин)


Слайд #3
Презентація на тему «Електростатика» - Слайд #3

Електричний заряд
Тіла, які взаємодіють таким способом є наелектризовані. Їм передано електричний заряд
Заряд – кількісна міра електричної взаємодії
[q] = Кл


Слайд #4
Презентація на тему «Електростатика» - Слайд #4

З дослідів отримано висновки
Існує два роди електричних зарядів:
Протони “+” (на склі потертому об шовк)
Електрони “-”(на ебоніті потертому об шерсть)
Однойменні заряди відштовхуються; різнойменні притягуються
Носієм елементарного заряду є елементарна частинка (протон, електрон)


Слайд #5
Презентація на тему «Електростатика» - Слайд #5

Елементарні частинки
Електрон
Заряд = -1,610-19 Кл
Маса спокою = 9,110-31 кг
Відкрив Томсон
Протон
Заряд = 1,610-19 Кл
Маса спокою в 1836 разів більша за масу електрона
Відкрив Резерфорд


Слайд #6
Презентація на тему «Електростатика» - Слайд #6

Електричний заряд - дискретний
Тобто заряд будь-якого значення є кратним елементарному


Слайд #7
Презентація на тему «Електростатика» - Слайд #7

Дослід Міллікена-Іоффе


Слайд #8
Презентація на тему «Електростатика» - Слайд #8

Закон збереження електричного заряду
В електроізольованій системі алгебраїчна сума зарядів залишається постійною


Слайд #9
Презентація на тему «Електростатика» - Слайд #9

Закон Кулона
Сила взаємодії між двома точковими нерухомими зарядами прямо пропорційна добутку цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними