Презентація на тему «Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола» - Слайд #1

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола
Зубенко Сергій
202н.в.


Слайд #2
Презентація на тему «Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола» - Слайд #2

Будь-яке електричне коло можна поділити на дві ділянки:
1) зовнішню ділянку кола;
2) внутрішню ділянку кола.


Слайд #3
Презентація на тему «Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола» - Слайд #3

Будь-яке електричне коло можна поділити на дві ділянки:
1) зовнішню ділянку кола;
2) внутрішню ділянку кола.


Слайд #4
Презентація на тему «Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола» - Слайд #4

На зовнішній ділянці кола електричні заряди рухаються під дією електричного поля, оскільки тут струм проходить від вищого потенціалу до нижчого. На внутрішній частині кола струм проходить всередині самого джерела струму і тут заряди переміщуються від нижчого потенціалу до вищого ( від "-" до "+" ).


Слайд #5
Презентація на тему «Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола» - Слайд #5

На зовнішній ділянці кола електричні заряди рухаються під дією електричного поля, оскільки тут струм проходить від вищого потенціалу до нижчого. На внутрішній частині кола струм проходить всередині самого джерела струму і тут заряди переміщуються від нижчого потенціалу до вищого ( від "-" до "+" ).


Слайд #6
Презентація на тему «Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола» - Слайд #6

Цю роботу з переміщення зарядів електричне поле виконувати не може, її мають виконати сторонні сили - сили не електричного походження. Природа сторонніх сил може бути різною. Це можуть бути механічні, хімічні, магнітні та інші сили.


Слайд #7
Презентація на тему «Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола» - Слайд #7

Цю роботу з переміщення зарядів електричне поле виконувати не може, її мають виконати сторонні сили - сили не електричного походження. Природа сторонніх сил може бути різною. Це можуть бути механічні, хімічні, магнітні та інші сили.


Слайд #8
Презентація на тему «Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола» - Слайд #8

Дія сторонніх сил характеризується важливою фізичною скалярною величиною - електрорушійною силою. Електрорушійна сила в замкненому контурі дорівнює відношенню роботи сторонніх сил під час переміщення заряду вздовж контуру до заряду.


Слайд #9
Презентація на тему «Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола» - Слайд #9

Дія сторонніх сил характеризується важливою фізичною скалярною величиною - електрорушійною силою. Електрорушійна сила в замкненому контурі дорівнює відношенню роботи сторонніх сил під час переміщення заряду вздовж контуру до заряду.


Слайд #10
Презентація на тему «Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола» - Слайд #10

Закон Ома для повного кола пов'язує силу струму в колі, ЕРС, і повний опір кола R + r, де r - внутрішній опір джерела; R - опір зовнішньої ділянки кола.


Слайд #11
Презентація на тему «Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола» - Слайд #11

Цей зв'язок може бути встановлений завдяки закону Джоуля-Ленца, за яким кількість теплоти, яка виділяється провідником зі струмом, дорівнює добутку квадрата сили струму, опору провідника R і часу проходження струму по провідникуΔt: Q = I 2RΔt.


Слайд #12
Презентація на тему «Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола» - Слайд #12

Цей зв'язок може бути встановлений завдяки закону Джоуля-Ленца, за яким кількість теплоти, яка виділяється провідником зі струмом, дорівнює добутку квадрата сили струму, опору провідника R і часу проходження струму по провідникуΔt: Q = I 2RΔt.


Слайд #13
Презентація на тему «Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола» - Слайд #13

Нехай за час Δt через поперечний переріз провідника проходить електричний заряд Δq. Тоді роботу сторонніх сил з переміщення заряду Δq можна виразити так: Aст = eΔq, із виразу Δq = IΔt.


Слайд #14
Презентація на тему «Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола» - Слайд #14

Тому Aст = eIΔt. Унаслідок виконання певної роботи на внутрішніх і зовнішніх ділянках кола, опори яких r i R, виділяється певна кількість теплоти. За законом Джоуля-Ленца вона дорівнює: Q = I 2RΔt + I 2rΔt.


Слайд #15
Презентація на тему «Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола» - Слайд #15

Згідно із законом збереження енергії A = Q. Прирівнявши, отримуємо e = IR + Ir, звідки: e = I(R + r).


Слайд #16
Презентація на тему «Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола» - Слайд #16

Із цього виразу бачимо, що сила струму в замкненому колі дорівнює відношенню ЕРС джерела струму до повного опору кола.


Слайд #17
Презентація на тему «Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола» - Слайд #17

Із цього виразу бачимо, що сила струму в замкненому колі дорівнює відношенню ЕРС джерела струму до повного опору кола.


Слайд #18
Презентація на тему «Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола» - Слайд #18

Напруга на зовнішньому опорі замкненого кола завжди менша від ЕРС, що дорівнює: U = IR = e - Ir. Переміщуючи заряди у провіднику, електричне поле виконує роботу. Її значення можна визначити, використавши визначення напруги і сили струму:q = IΔt A = UIΔt.


Слайд #19
Презентація на тему «Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола» - Слайд #19

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію