Презентація на тему «Електронно променева трубка» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Електронно променева трубка» (варіант 2) - Слайд #1

Електронно променева трубка


Слайд #2
Презентація на тему «Електронно променева трубка» (варіант 2) - Слайд #2

Електро́нно-промене́ва тру́бка, кінескоп електронний прилад, який має форму трубки, видовженої (часто з конічним розширенням) в напрямку осі електронного променя, що формується в ЕПТ. ЕПТ складається з електронно-оптичної системи, відхиляючої системи і флуоресцентного екрана або мішені.


Слайд #3
Презентація на тему «Електронно променева трубка» (варіант 2) - Слайд #3

Електро́нно-промене́ва тру́бка, кінескоп електронний прилад, який має форму трубки, видовженої (часто з конічним розширенням) в напрямку осі електронного променя, що формується в ЕПТ. ЕПТ складається з електронно-оптичної системи, відхиляючої системи і флуоресцентного екрана або мішені.


Слайд #4
Презентація на тему «Електронно променева трубка» (варіант 2) - Слайд #4

Класифікація ЕПТ надзвичайно ускладнена, що пояснюється їх надзвичайно широким застосуванням у науці та техніці і можливістю модифікації конструкції з метою одержання технічних параметрів, які необхідні для реалізації конкретної технічної ідеї.


Слайд #5
Презентація на тему «Електронно променева трубка» (варіант 2) - Слайд #5

Залежно від методу управління електронним променем ЕПТ поділяються на: електростатичні  (з електростатичною системою відхилення
променів);
електромагнітні  (з електромагнітною системою відхилення
променів).


Слайд #6
Презентація на тему «Електронно променева трубка» (варіант 2) - Слайд #6

Залежно від методу управління електронним променем ЕПТ поділяються на: електростатичні  (з електростатичною системою відхилення
променів);
електромагнітні  (з електромагнітною системою відхилення
променів).


Слайд #7
Презентація на тему «Електронно променева трубка» (варіант 2) - Слайд #7

Залежно від призначення ЕПТ поділяються на:електронно-графічні трубки 
електронно-графічні трубки (приймальні, телевізійні, осцилографічні, індикаторні, запам'ятовуючі, знакодрукувальні, кодувальні);
оптико-електронні перетворюючі трубки (передавальні телевізійні трубки, електронно-оптичні перетворювачі);
електронно-променеві перемикачі (комутатори);


Слайд #8
Презентація на тему «Електронно променева трубка» (варіант 2) - Слайд #8

Електронно-графічні ЕПТ — група електронно-
променевих трубок, які
застосовуються в різноманітних галузях
техніки, для перетворення електричних
сигналів в оптичні (перетворення типу
«сигнал — світло»).


Слайд #9
Презентація на тему «Електронно променева трубка» (варіант 2) - Слайд #9

Залежно від області застосування вони поділяються на:приймальні телевізійні (кінескопи, ЕПТ з надвисокою роздільною здатністю для спеціальних телевізійних систем, та ін.);приймальні осцилографічні (низькочастотні, високочастотні, надвисокочастотні, імпульсні високовольтні та ін.);приймальні індикаторні;запам'ятовуючі;знакодрукувальні;кодувальні.


Слайд #10
Презентація на тему «Електронно променева трубка» (варіант 2) - Слайд #10

Залежно від області застосування вони поділяються на:приймальні телевізійні (кінескопи, ЕПТ з надвисокою роздільною здатністю для спеціальних телевізійних систем, та ін.);приймальні осцилографічні (низькочастотні, високочастотні, надвисокочастотні, імпульсні високовольтні та ін.);приймальні індикаторні;запам'ятовуючі;знакодрукувальні;кодувальні.


Слайд #11
Презентація на тему «Електронно променева трубка» (варіант 2) - Слайд #11

Під дією фото- або термоемісії з металу катода (тонка провідникова спіраль) вибиваються електрони. Оскільки між анодом та катодом підтримується напруга у декілька кіловольт, то ці електрони, вирівнюючись циліндром, рухаються у напрямку аноду (пустотілий циліндр). Пролітаючи крізь анод електрони потрапляють до регуляторів площини. Кожен регулятор — це дві металеві пластини, різнойменно заряджені. Якщо ліву пластину зарядити негативно, а праву позитивно, то електрони проходячи крізь них будуть відхилятися праворуч, і навпаки. Аналогічно діють і регулятори висоти. Якщо ж на ці пластини подати змінний струм, то можна буде контролювати потік електронів як у горизонтальній, так і вертикальній площинах. У кінці свого шляху потік електронів потрапляє на екран, де може викликати зображення.Дія ЕПТ
Дія ЕПТ


Завантажити презентацію