Презентація на тему «Електронно променева трубка» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Електронно променева трубка» (варіант 1) - Слайд #1

Електронно променева трубка
Москаленко Анна 11-М


Слайд #2
Презентація на тему «Електронно променева трубка» (варіант 1) - Слайд #2

Електро́нно-промене́ва тру́бка, кінескоп електронний прилад, який має форму трубки, видовженої (часто з конічним розширенням) в напрямку осі електронного променя, що формується в ЕПТ. ЕПТ складається з електронно-оптичної системи, відхиляючої системи і флуоресцентного екрана або мішені.


Слайд #3
Презентація на тему «Електронно променева трубка» (варіант 1) - Слайд #3

Класифікація ЕПТ надзвичайно ускладнена, що пояснюється їх надзвичайно широким застосуванням у науці та техніці і можливістю модифікації конструкції з метою одержання технічних параметрів, які необхідні для реалізації конкретної технічної ідеї.
Класифікація ЕПТ


Слайд #4
Презентація на тему «Електронно променева трубка» (варіант 1) - Слайд #4

Залежно від методу управління електронним променем ЕПТ поділяються на:
електростатичні
(з електростатичною системою відхилення променів);
електромагнітні
(з електромагнітною системою відхилення променів).


Слайд #5
Презентація на тему «Електронно променева трубка» (варіант 1) - Слайд #5

Залежно від призначення ЕПТ поділяються на:
електронно-графічні трубки
(приймальні, телевізійні, осцилографічні, індикаторні, запам'ятовуючі, знакодрукувальні, кодувальні);
оптико-електронні перетворюючі трубки (передавальні телевізійні трубки, електронно-оптичні перетворювачі);
електронно-променеві перемикачі (комутатори);


Слайд #6
Презентація на тему «Електронно променева трубка» (варіант 1) - Слайд #6

Електронно-графічні ЕПТ — група електронно-променевих трубок, які застосовуються в різноманітних галузях техніки, для перетворення електричних сигналів в оптичні (перетворення типу «сигнал — світло»).


Слайд #7
Презентація на тему «Електронно променева трубка» (варіант 1) - Слайд #7

Залежно від області застосування вони поділяються на:
приймальні телевізійні (кінескопи, ЕПТ з надвисокою роздільною здатністю для спеціальних телевізійних систем, та ін.);
приймальні осцилографічні (низькочастотні, високочастотні, надвисокочастотні, імпульсні високовольтні та ін.);
приймальні індикаторні;
запам'ятовуючі;
знакодрукувальні;
кодувальні.


Слайд #8
Презентація на тему «Електронно променева трубка» (варіант 1) - Слайд #8

Будова ЕПТ
Катод
Анод
Вирівнювальний циліндр
Екран
Регулятори площини
Висота


Слайд #9
Презентація на тему «Електронно променева трубка» (варіант 1) - Слайд #9

Під дією фото- або термоемісії з металу катода (тонка провідникова спіраль) вибиваються електрони. Оскільки між анодом та катодом підтримується напруга у декілька кіловольт, то ці електрони, вирівнюючись циліндром, рухаються у напрямку аноду (пустотілий циліндр). Пролітаючи крізь анод електрони потрапляють до регуляторів площини. Кожен регулятор — це дві металеві пластини, різнойменно заряджені. Якщо ліву пластину зарядити негативно, а праву позитивно, то електрони проходячи крізь них будуть відхилятися праворуч, і навпаки. Аналогічно діють і регулятори висоти. Якщо ж на ці пластини подати змінний струм, то можна буде контролювати потік електронів як у горизонтальній, так і вертикальній площинах. У кінці свого шляху потік електронів потрапляє на екран, де може викликати зображення.
Дія ЕПТ


Завантажити презентацію