Презентація на тему «Електромагнітні коливання» (варіант 1)


Рейтинг презентації 4.5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Електромагнітні коливання» (варіант 1) - Слайд #1

Електромагнітні коливання в контурі


Слайд #2
Презентація на тему «Електромагнітні коливання» (варіант 1) - Слайд #2

Електромагнітні коливання
Періодичні зміни величин, що характеризують електричні та магнітні поля (заряд, струм, напруга)
Коливний контур – послідовно з'єднані котушка (L), конденсатор (C) та резистор (R)


Слайд #3
Презентація на тему «Електромагнітні коливання» (варіант 1) - Слайд #3

Ідеальний коливний контур Томсона
R – активний опір дорівнює нулю
В конурі відбуваються вільні коливання


Слайд #4
Презентація на тему «Електромагнітні коливання» (варіант 1) - Слайд #4

Механізм коливних процесів


Слайд #5
Презентація на тему «Електромагнітні коливання» (варіант 1) - Слайд #5

Закон збереження енергії
Е
Е


Слайд #6
Презентація на тему «Електромагнітні коливання» (варіант 1) - Слайд #6

Гармонічні коливання в контурі
R=0 Ом


Слайд #7
Презентація на тему «Електромагнітні коливання» (варіант 1) - Слайд #7

Формула Томсона


Слайд #8
Презентація на тему «Електромагнітні коливання» (варіант 1) - Слайд #8

Затухаючі електромагнітні коливання
В реальних коливних контурах и R0 – коливання затухаючі.


Слайд #9
Презентація на тему «Електромагнітні коливання» (варіант 1) - Слайд #9

Відповідність міх механічними коливними величинами та електромагнітними
Механічні величини
Електромагнітні величини
Координата
x
Заряд
q
Швидкість
v
Сила струму
I
маса
m
індуктивність
L
Жорсткість
k
Величина обернена до ємності
1/C
Коефіцієнт тертя

опір
R
Прискорення
a
Швидкість зміни струму
I/t
Потенціальна енергія
Eп
Енергія електричного поля конденсатора
We
Кінетична енергія
Ек
Енергія магнітного поля котушки

Сила
F
Ерс самоіндукції
Eсі


Слайд #10
Презентація на тему «Електромагнітні коливання» (варіант 1) - Слайд #10

Коливна система
Генератор незатухаючих коливань
Автоколивання – незатухаючі коливання, які підтримуються в системі за рахунок джерела енергії, причому поповнення енергією регулюється самою коливною системою
Джерело енергії
Клапан


Слайд #11
Презентація на тему «Електромагнітні коливання» (варіант 1) - Слайд #11

Генератор незатухаючих електромагнітних коливань на транзисторі