Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5) - Слайд #1

Електромагнітні хвилі
в природі і техніці


Слайд #2
Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5) - Слайд #2

Проект виконала:
учениця 11 класу
Таргоній Діана


Слайд #3
Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5) - Слайд #3

Електромагнітною хвилею називають процес поширення змінного електромагнітного поля в просторі з плином часу.
Джерелом електромагнітних хвиль виступає електрична частинка, яка рухається з прискоренням. Теоретично це довів Джеймс Максвелл у 1832 році, а дослідно підтвердив Генріх Герц у 1888 році.


Слайд #4
Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5) - Слайд #4

Розподіл електромагнітних хвиль за різними частотами називають спектром. Весь спектр електромагнітних хвиль умовно поділяють на окремі діапазони. Неперервна послідовність частот та довжин хвиль електромагнітних випромінювань утворюють
шкалу електромагнітних хвиль.
Шкала електромагнітних хвиль


Слайд #5
Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5) - Слайд #5

Характеризуючи електромагнітні хвилі, слід згадати про змінний електричний струм. Адже змінний струм – це вимушені електромагнітні коливання.
Частота цих коливань є дуже малою(50 Гц), тому передаватись ці коливання можуть тільки по провідниках. Ці низькочастотні випромінювання виникають під час роботи електричних генераторів, поблизу ліній електропередач.
Низькочастотні випромінювання


Слайд #6
Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5) - Слайд #6

Довжина таких хвиль знаходиться в межах від 100000 км до 10 км, тому практичного застосування ці хвилі не мають. Проте змінний струм людством використовується досить широко.


Слайд #7
Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5) - Слайд #7

Радіохвилі
Радіовипромінюванням називають електромагнітні хвилі з довжиною в діапазоні від 0,1 мм до 10 км. Частота радіохвиль: 3∙104 - 3∙1012 Гц
Весь радіодіапазон електромагнітних хвиль
розподіляється на:
довгі
середні
короткі
ультракороткі
Першим, кому вдалося створити і детектувати електромагнітнітні хвилі, став Г. Герц (1987 р.).
А 7 травня 1895 року О. Попов продемонстрував дію першого радіоприймача.


Слайд #8
Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5) - Слайд #8

Отримати радіохвилі можна за допомогою генераторів на електронних лампах чи транзисторах.
Життя сучасного суспільства неможливе без постійного обміну інформацією. Радіо, телебачення, радіолокатори та стільниковий зв'язок відіграють у цьому неабияку роль.
Властивості радіовипромінювання:
огинають землю;
поглинаються;
відбиваються;
поширюються прямолінійно.


Слайд #9
Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5) - Слайд #9

Застосовують радіохвилі у:
радіозв'язку;
телебаченні;
радіолокація;
стільниковий зв'язок.


Слайд #10
Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5) - Слайд #10

Інфрачервоними променями називають хвилі, довжина яких лежить в діапазоні: 0,1 мм-770 нм.
Частота: 3∙1012 - 3∙1014 Гц
Ще в І ст. н. е. Тит Лукрецій Кар висловлював припущення, що у Сонця «є багато жарких, сильних та невидимих променів...»
У 1880 році Вільям Гершель надрукував свої роботи про дослідження інфрачервоного випромінювання.
Інфрачервоне випромінювання


Слайд #11
Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5) - Слайд #11

Джерелами інфрачервоних хвиль є Сонце, зірки, планети, будь-яке тіло, температура якого вища за температуру навколишнього середовища.
Приймачами інфрачервоного випромінювання є термометри, фоторезистори, фотоелементи та ін.
Властивості:
-проходить крізь картон, чорний папір, тонкий шар ебоніту, асфальт, атмосферу Землі;
-сильно поглинається водяною парою.


Слайд #12
Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5) - Слайд #12

Застосування інфрачервоного випромінювання:
фотографування земних об'єктів у тумані й темряві;
прогрівання тканин живого організму;
сушіння деревини, пофарбованих поверхонь, підігрівання матеріалів;
встановлення охоронної сигналізації у приміщеннях;
у сфері медицини, геодезії, криміналістики;
у військовій справі (прилади нічного бачення тощо).


Слайд #13
Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5) - Слайд #13

Видиме випромінювання
Видиме випромінювання – частина електромагнітних хвиль, які сприймаються оком. Оскільки колір світлового пучка визначається частотою коливань, то так зване біле світло складається з набору електромагнітних хвиль різних частот, які постійно переходять одна в одну.
Довжина хвиль видимого випромінювання лежить в межах: 770-380 нм, а частота – 4∙1014 - 8∙1014 Гц.


Слайд #14
Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5) - Слайд #14

Видиме світло люди вивчають понад 2000 років. Початок у розвиток науки про світло – оптики – зробили: Евклід, Архімед, Ньютон.
Властивості:
відбивається;
заломлюється;
діє на око.
Має велике значення для життя і діяльності людей, несуть інформацію про навколишнє середовище.


Слайд #15
Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5) - Слайд #15

Випромінювання, що виявляється безпосередньо за фіолетовою частиною видимого спектра, називається ультрафіолетовим.
Довжина хвилі: 380-5 нм, частота: 8∙1014 - 6∙1016 Гц
Відкрито в 1801 році Н. Ріттером і У. Волластоном.
Ультрафіолетове випромінювання


Слайд #16
Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5) - Слайд #16

Джерела:
сонце, зорі;
світло електричної дуги;
газорозрядних ламп.
Приймачі:
фотоелементи,
фотодіоди,
іонізаційні камери,
лічильники фотонів,
фотопомножувачі.


Слайд #17
Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5) - Слайд #17

Властивості:
викликає люмінесценцію;
викликає фотоефект;
спричиняє фотохімічні реакції;
справляє бактерицидну дію;
впливає на центральну нервову систему;
спричиняють утворення захисного пігменту – засмаги (віта­мін В2);
руйнують сітківку ока.


Слайд #18
Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5) - Слайд #18

Застосування:
в люмінесцентних лампах;
люмінесцентному аналізі та дефектоскопії;
у промисловій електроніці й автоматиці;
у текстильному виробництві;
відіграє важливу роль у фізіології тварин і рослин;
для стерилізації повітря в промислових приміщеннях;
у медицині.


Слайд #19
Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5) - Слайд #19

Ренгенівське випромінювання
Випромінювання виникає під час гальмування електронів, які прискорюються сильним електричним полем.
Запатентував відкриття невидимого випромінювання Рентген 8 листопада 1895 року, яке було назване Х-променями. У 1901 році Рентгену була присуджена перша в історії Нобелівська премія з фізики.
Джерелом рентгенівського випромінювання виявився анод вакуумної трубки.


Слайд #20
Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5) - Слайд #20

Ренгенівське
випромінювання
В цьому ж напрямі й до нього працювали багато вчених, у тому числі й Іван Пулюй – упродовж 14 років. Займаючись газорозрядними процесами в катодній трубці, Пулюй винайшов так звану "лампу Пулюя", яка випускала невідоме проміння. За допомогою барієвоплатиновоціаністого екрана він зробив ці промені видимими, і почав робити різні знімки (зараз вони називаються рентгенограмами), що вирізнялися особливою чіткістю.


Слайд #21
Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5) - Слайд #21

Властивості:
висока проникаюча й іонізуюча здатність;
не відхиляється електричним і магнітним полями;
викликає люмінесценцію;
справляє фотохімічну дію;
справляє досить сильну біологічну дію на організм у цілому;
поширення, відбивання, заломлення, інтерференція та дифракція.
Застосування:
флюорографія;
рентгенівський аналіз;
кристалографія.


Слайд #22
Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5) - Слайд #22

γ-випромінювання
Короткохвильове електромагнітне випромінювання, що виникає при розпаді радіоактивних ядер, переході ядер із збудженого стану в основний, взаємодії швидких заряджених часток з речовиною, анігіляції електронно-позитронних пар тощо.
Довжина хвилі: 10-11 - 3∙10-15 м.
Частота: 2∙1018 - 3∙1030 Гц.
Вперше γ-випромінювання дослідив А. Беккерель у
1896 р.


Слайд #23
Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5) - Слайд #23

Властивості γ-променів дуже подібні на властивості рентгенівських променів, але мають:
більшу іонізуючу здатність;
більшу проникливість;
більшу частоту коливань;
більшу небезпеку для живих організмів.
Застосування:
у медицині,
на виробництві (γ -дефектоскопія).


Слайд #24
Презентація на тему «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» (варіант 5) - Слайд #24

Висновок
З часів існування життя на Землі всі організми перебувають під впливом природних електромагнітних полів: електричне поле, що утворюється між іоносферою й земною поверхнею, електричні й магнітні імпульси, що утворюються в моменти блискавок і які поширюються в атмосфері на великі відстані, магнітне поле нашої планети зі всіма його коливаннями. Живі істоти в ході еволюції пристосувались до впливу цих хвиль. Але з розвитком техніки, крім природних джерел ЕМП, у великому обсязі з'являються штучні, які випромінюють хвилі різних діапазонів. Слід додати сюди й радіаційне випромінювання в тих місцях, які найбільше постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Людство сьогодні живе в так званій «хвильовій ванні».


Завантажити презентацію