Презентація на тему «Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти»


Рейтинг презентації 4 на основі 3 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти» - Слайд #1

Тема: Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти.


Слайд #2
Презентація на тему «Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти» - Слайд #2

Чи всі речовини проводять струм?


Слайд #3
Презентація на тему «Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти» - Слайд #3

Мета уроку: дати відповідь на запитання: Чому одні речовини проводять струм, а інші - ні? Як їх класифікують? Що відбувається з речовинами, коли їх розчиняють?


Слайд #4
Презентація на тему «Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти» - Слайд #4

Майкл Фарадей
запропонував поділити речовини на дві групи за здатністю проводити струм.


Слайд #5
Презентація на тему «Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти» - Слайд #5

Натисніть
Натисніть
Клас сполук
Клас сполук
Тип зв'язку
Тип зв'язку


Слайд #6
Презентація на тему «Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти» - Слайд #6

Чому електроліти проводять струм?
При розчиненні речовини чи при сплавленні з'являються зарядженні частинки, які можуть вільно рухатися. Ці частинки називаються йонами.
Електролітична дисоціація – процес розщеплення електролітів на йони під час розчинення або розплавлення. (с. 65 підручника)


Слайд #7
Презентація на тему «Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти» - Слайд #7

Теорію електролітичної дисоціації сформулював швед Сванте Арреніус (1887 р.), за що у 1901 р. отримав Нобелівську премію з хімії.


Слайд #8
Презентація на тему «Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти» - Слайд #8

Механізм дисоціації сполук з йонним зв'язком


Слайд #9
Презентація на тему «Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти» - Слайд #9

Прослідовність процесів:
Орієнтація диполей води біля йонів кристалу.
Гідратація - взаємодія молекул води з йонами
Дисоціація (розпад) кристала на гідратовані йони.
Рівняння: NaCl ↔ Na+ + Cl-
Механізм дисоціації сполук з йонним зв'язком


Слайд #10
Презентація на тему «Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти» - Слайд #10

Механізм дисоціації сполук з ковалентним полярним зв'язком


Слайд #11
Презентація на тему «Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти» - Слайд #11

Механізм дисоціації сполук з ковалентним полярним зв'язком
Прослідовність процесів:
Орієнтація диполей води навколо полюсів молекули НСl
Гідратація - взаємодія молекул води з НСl
Йонізація молекули електроліта (перетворення ковалентного зв'язку на йонний)
Дисоціація (розпад) молекули електроліту на гідратовані йони.
Рівняння: НCl ↔ Н+ + Cl-


Слайд #12
Презентація на тему «Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти» - Слайд #12

Узагальнення й систематизація знань


Слайд #13
Презентація на тему «Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти» - Слайд #13

На які групи можна поділити речовини за їх здатністю проводити електричний струм?
Який вчений запропонував поділ речовин на ці дві групи?


Слайд #14
Презентація на тему «Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти» - Слайд #14

Електроліти
Неелектроліти
Визначення понять
Речовини, що належать до даної групи
Тип зв'язку
Заповніть таблицю


Слайд #15
Презентація на тему «Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти» - Слайд #15

Підкресліть речовини – електроліти
хлоридна кислота, кисень, натрій хлорид,
натрій гідроксид, спирт, ацетон, кальцій гідроксид, глюкоза, вуглекислий газ, сульфатна кислота.


Слайд #16
Презентація на тему «Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти» - Слайд #16

Які із зображених речовин будуть проводити електричний струм?
Розчини солей
Інертні гази та кисень
Розчин натрій гідроксиду


Слайд #17
Презентація на тему «Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти» - Слайд #17

Домашнє завдання:
§ 10, № 6 с. 65


Завантажити презентацію