Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 3 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #1

Творчий проект
Динаміка
Виконала: учениця 10-А класу
Великокринківської ЗОШ I-III ст.
Попова Каріна


Слайд #2
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #2

Емблема


Слайд #3
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #3

Девіз
Якщо маєш ти питання,та не знаєш відповідь,
ти звернись по допомогудо королеви наук – ФІЗИКИ.Як взаємодіють сили?Що таке інертність тіла?Як читається третій закон Ньютона?
на ці питання знайдеш відповідьу книжці з фізики.


Слайд #4
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #4

Теорія та застосування


Слайд #5
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #5

Динаміка - це розділ механіки, в основі якого лежить кількісний опис взаємодії тіл,яка визначає характер їхнього руху


Слайд #6
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #6

Найважливіші закони динаміки – закони Ньютона


Слайд #7
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #7

Закони Ньютона
I закон
Існують такі системи відліку,
відносно яких тіло зберігає
стан спокою або рівномірного
прямолінійного руху,якщо на нього
не діють інші тіла та поля або
якщо їхні дії скомпенсовані
II закон
Прискорення,якого набуває тіло
внаслідок дії сили, прямо
пропорційне цій силі та
обернено пропорційне масі тіла
III закон
Сили, з якими тіла діють одне на одне, напрямлені вздовж однієї, рівні за модулем і протилежні за напрямком


Слайд #8
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #8

Перший закон Ньютона
Якщо на тіло не діють сили або їх дія скомпенсована, то дане тіло знаходиться в стані спокою або рівномірного прямолінійного руху


Слайд #9
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #9

Перший закон Ньютона
Перший закон Ньютона називають законом інерції.Системи відліку, щодо яких тіла рухаються з постійною швидкістю при компенсації зовнішніх впливів на них, називаються інерційних


Слайд #10
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #10

Другий закон Ньютона
Прискорення тіла прямо пропорційно рівнодіючої сил, прикладених до тіла, і обернено пропорційно його масі


Слайд #11
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #11

Другий закон Ньютона
Якщо два тіла взаємодіють один з одним, то прискорення цих тіл обернено пропорційне їх масам


Слайд #12
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #12

Третій закон Ньютона
Сили, що виникають при взаємодії двох тіл, прикладені до різних тіл.


Слайд #13
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #13

Сили в механіці


Слайд #14
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #14

Гравітаційна сила. Закон Всесвітнього тяжіння
Усі тіла у Всесвіті взаємно притягуються


Слайд #15
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #15

Закон всесвітнього тяжіння
Дві матеріальні точки притягуються одна до одної з силою, що прямо пропорційна добутку маси цих тіл та обернено пропорційній квадрату відстані між ними


Слайд #16
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #16

Сила тяжіння
Сила гравітації, що діє між Землею та тілом.


Слайд #17
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #17

Сила тертя
Виникає при дотику тіл і перешкоджає їх відносному переміщенню


Слайд #18
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #18

Сила тертя
Виникає при дотику тіл і перешкоджає їх відносному переміщенню


Слайд #19
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #19

Причина виникнення сили тертя
Взаємне притягання молекул
Нерівність поверхні


Слайд #20
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #20

Тертя
Корисне
Шкідливе


Слайд #21
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #21

Корисне тертя
Завдяки цій силі люди можуть переміщуватися по землі, автомобілі та інші транспортні засоби рухаються лише внаслідок існування тертя між колесами і поверхнею дороги. Люди прагнуть збільшити силу тертя. Для цього поверхні роблять не тільки шорсткими, як у випадку з автомобільними шинами, на яких на заводі наноситься протектор певної форми, а й добирають спеціальні матеріали. В усіх транспортних засобах є гальма, завдання яких - швидко зупинити їх. На гальмівні колодки автомобілів наклеюють накладки з матеріалів, до складу яких входять гума, азбест та інші речовини. Поверхня дороги (асфальт) теж має велику шорсткість. Коли взимку на дорозі ожеледиця, її посипають піском.


Слайд #22
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #22

Шкідливе тертя
У багатьох випадках необхідно тертя суттєво зменшити. Для цього тертьові поверхні розділяють рідиною: спеціальним мастилом (у двигуні автомобіля), чи навіть водою ( у пральних машинах, де вал активатора відділяють від втулки тонкою плівкою води). Рідина розділяє тертьові поверхні і вони не взаємодіють через зчеплення нерівностями. Одночасно рідина охолоджує деталі і виносить часточки взаємодіючих тіл, які з' являються внаслідок тертя. Навіть в усіх живих істот існує рідинне змащування тертьових поверхонь. Поверхні всіх суглобів розділені синовіальною рідиною.


Слайд #23
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #23

Підшипники
Підшипники є двох видів-кулькові та роликові.
В них використано з користю те, що сила тертя кочення завжди менша від сили тертя ковзання. У такому підшипнику дві обойми розділені або кульками, або роликами. Підшипники також використовують для зменшення тертя обертових валів машин і верстатів .


Слайд #24
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #24

Види сил тертя
Тертя кочення
Тертя ковзання
Тертя спокою


Слайд #25
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #25

Якщо тіло ковзає по поверхні іншого, то виникаючу силу на-зивають сила тертя ковзання.
Тертя ковзання


Слайд #26
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #26

Якщо тіло ковзає по поверхні іншого, то виникаючу силу на-зивають сила тертя ковзання.
Тертя ковзання


Слайд #27
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #27

Тертя кочення
Якщо тіло котиться по поверхні іншого, то силу, яка виникає при цьому назива-ють сила тертя кочення.


Слайд #28
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #28

Тертя спокою
При спробі зрушити тіло з місця, воно не одразу змінить свою швидкість, так як діюча на тіло сила врівноважується силою тертя спокою.


Слайд #29
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #29

Тертя спокою
При спробі зрушити тіло з місця, воно не одразу змінить свою швидкість, так як діюча на тіло сила врівноважується силою тертя спокою.


Слайд #30
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #30

Сила пружності
Деформація – зміна форми та розмірів тіла.


Слайд #31
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #31

Сила пружності – це сила,яка виникає під час пружної деформації тіла і напрямлена протилежно напрямку зміщення частин цього тіла в процесі деформації


Слайд #32
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #32

Закон Гука
Лінійна деформація – деформація при якій відбувається зміна одного лінійного розміру тіла


Слайд #33
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #33

Невагомість
Рух тіла під дією тільки однієї сили - сили тяжіння


Слайд #34
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #34

Перша космічна швидкість
Швидкість, яку необхідно надати тілу, щоб воно стало штучним супутником планети


Слайд #35
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #35

Друга та третя космічні швидкості


Слайд #36
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #36

Штучні супутники
Штучний супутник — об'єкт поміщений на орбіту Землі чи іншого небесного тіла зусиллям людини.


Слайд #37
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #37

Вага
Сила з якою тіло діє на горизонтальну опору чи вертикальний підвіс


Слайд #38
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #38

Рівновага тіл


Слайд #39
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #39

Рівновага тіла – це збереження стану руху або спокою тіла з плином часу.


Слайд #40
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #40

Умови рівноваги тіла
I умова
II умова


Слайд #41
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #41

Види рівноваги


Слайд #42
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #42

Видатні вчені


Слайд #43
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #43

Ернест Резерфорд(1871 - 1937)Ернест Резерфорд вважається видатним фізиком-експериментатором ХХ століття. Він поклав початок дослідженням у області ядерної фізики, адже відкриття Резерфордом атомних ядер являється основою всіх сучасних теорій будови атома. Його дослідження знайшли свій вихід у атомній зброї, атомній енергетиці та медицині. Його праці відомі на весь світ.


Слайд #44
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #44

Петро Леонідович Капіца(1894 –1984 )Видатний радянський вчений-фізик та громадський діяч. Відомий своїми дослідженнями у галузі атомного ядра та фізики низьких температур. Нобелівська премія 1978 року за фундаментальні винаходи та відкриття у області фізики низьких температур.


Слайд #45
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #45

Лев Давидович Ландау(1908 – 1968 )Видатний радянський вчений. Працював над релятивістською квантовою механікою, вважався авторитетом у даній області фізики. Роботи вченого охоплюють майже всі сторони теоретичної фізики. Нобелівська премія 1962 року за основоположну теорію конденсування матерії, особливо рідкого гелію.


Слайд #46
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #46

Загадки
Сам худий і головастий,
А береться до роботи
Відразу чути на всі боки. (Молоток.)
У більшому обручі менший вмостився,
І більший, і менший за кульки вчепився.
(Підшипник)
В зимову веселу пору
Ми кращі друзі дітвори:
Вивозять діти нас на гору,
Ми веземо їх із гори.
(Санчата)
Дві нові, кленові
Підошви двометрові.
(Лижі)
Біжить візок через струмок
І слід за собою замітає.
(Човен)
У небо гляньте — всі кричать.
Парасольки он летять.
(Парашути)


Слайд #47
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #47

Прислів'я та приказки
1. Коси коса, поки роса, а як роса додолу — ми додому.
2. Кінь — не цвях, пане, зразу не стане.
3. Розігнались коні — не зупинити, хіба що в воду.
4. Добре ковадло не боїться молота.
5. Добре ковадло має, що від молотка присідає.
6. Краще бути молотком, ніж ковадлом?!
7. Порожній колосок вище всіх стоїть.
8. Без ножиць сукні не викроїш.
9. Коваль без кліщів, як без рук.
10. Як не коваль, то і кліщів не погань.
11. Куди дерево підрубане, туди й пада.
12. Мертвому дереву буря не страшна.
13. Хоч масти сани, хоч не масти, а без снігу не поїдеш.
14. Чекай зими, щоб їхати саньми.
15. За льоду тільки дурний хату ставить.
16. Не будуй хату з піску.
17. Сто мастить, тому віз не скрипить.
18. Сто маже, той і їде.
19. Найгірше у возі те колесо, що весь час скрипить, найгірша та людина, що весь час бурчить.
20. Тоді в колесі тичка, як з гори їде бричка.


Слайд #48
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #48

Вірші


Слайд #49
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #49

Что такое, что такое Сила трения покоя? Если ты стоишь спокойно, Вертикально на земле Сила трения покоя, Очевидно, на нуле. За веревку тянут двое, Ты стоишь пока, и вот Сила трения покоя, Потихонечку растет. Вот достигла сила тренья , m на N произведения И под действием всех сил Ты по полу заскользил


Слайд #50
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #50

Сидит мальчишка-ученик и пишет упражнение,А в упражнении вопрос на тему: "Сила трения".Мальчишка не нашёл ответ, и лопнуло терпение;В сердцах, рукой взмахнув, сказал: "Исчезни, сила трения!"И тотчас выпала тетрадь, и ручка уползла,Мальчишку сбросил стул с себя, конечно, не со зла.Упёрся в дальний угол шкаф, упала вниз картина,Портфель уехал за диван, залаяла мастина.И этот лай, подобно вой, стоял и не смолкал,От стенок эхом отражал и в воздухе витал.Мальчишка слов не мог сказать - он только заморгал...Вдруг чей-то строгий баритон его испуг прервал! Мальчишка враз протёр глаза и прямо посмотрел:Он на уроке физики за партою сидел!Итак, - учитель продолжал, - Ответь без промедления:Что было б, если бы сейчас исчезла сила трения?- Если вдруг исчезнет сила трения,То в мире будут процветать недоразумения:Никто не усидит, не устоит на месте -Всё на Земле, всё сразу и всё вместе,Начнёт скользить, ползти и падать до упора:До пола, до избушки, до забора...А если звук ты хоть произнесёшь, то этот звук от стенки оттолкнётсяИ эхом бесконечным отзовётся, -Так отвечал мальчишка-ученик,И за "пятёркой" приготовил он дневник.


Слайд #51
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #51

Перша жінка космонавт


Слайд #52
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #52

Валентина Терешкова-перша жінка космонавт!


Слайд #53
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #53

Країна: СРСР ,Росія.
Спеціальність: Льотчик-космонавт.
Військове звання: Генерал-майор.
Місія: Восток 6
Дата народження:6 березня 1937 року.
Місце народження:cело Большоє Маслєнніково,Тутаєвский район,Ярославська область,РСФСР, СРСР


Слайд #54
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #54

Задача
Визначити значення сили взаємного притягання двох кораблів,
віддалених один від одного на 100 м, якщо маса кожного з них 10 000 т.
Дано:
m1=m2=10000 т
r = 100 м
G = 6,67*10-11
F-?
Розв'язання
F1 = F2 = F
F=Gm1m2/r2 = Gm2/r2
m1 = m2 = m = 104 т = 107 кг
r = 102 м
F=6,67*10-11*1014кг/ 104 м=
= 0,667 Н = 0,7 Н
Відповідь :
F = 0,7 Н


Слайд #55
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #55

Вікторина
1.Коли тіло перебуває у стані спокою?
(коли дії на нього інших тіл скомпенсовані)
2.Що характеризує сила тяжіння?
(Гравітаційну взаємодію тіл із Землею)
3.Від чого залежить результат дії
одного тіла на інше?
(Від напрямку цієї дії)
4.Якщо книжка лежить на столі,то чи здійснює вона деформацію?
(так,книжка здійснює деформацію,але таку,що обеззброєним оком не видно)
5.Яку взаємодію має сила
пружності?
(електромагнітну взаємодію)


Слайд #56
Презентація на тему «Динаміка» (варіант 1) - Слайд #56

Побажання
Фізика написана у великій книзі, яка завжди відкрита у нас перед очима, - я маю на увазі Всесвіт…
Г.Галілей