Презентація на тему «Двигун»


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Двигун» - Слайд #1

Двигу́н — енергосилова машина, що перетворює який-небудь вид енергії в механічну роботу.
Первинні двигуни (гідротурбіни, двигун внутрішнього згорання та інші) безпосередньо перетворюють енергію природних ресурсів (води, ядерного палива) у механічну, електричну тощо енергію.
Вторинні двигуни (наприклад, електричні) одержують енергію від первинних двигунів, перетворювачів чи накопичувачів енергії (наприклад,сонячний батарей, пружинних механізмів)


Слайд #2
Презентація на тему «Двигун» - Слайд #2

Двигу́н вну́трішнього згора́ння — тип двигуна, теплова машина, в якій хімічна енергія палива, що згоряє в робочій зоні, перетвориться в механічну роботу. Поряд із електричним двигун внутрішнього згоряння є одним із найпоширеніших типів двигунів.


Слайд #3
Презентація на тему «Двигун» - Слайд #3

Бензи́новий двигу́н — двигун, який у якості палива використовує різні типи бензинів. Як паливо бензинових двигунів також може використовуватись горючий газ, різні типи спиртів. Використовується як рушій в транспортних засобах, бензопилах, газонокосарках.
Потужні бензинові двигуни: DTM V6


Слайд #4
Презентація на тему «Двигун» - Слайд #4

Двигун Ванкеля, роторний бензиновий двигун, сконструйований німецьким інженером Феліксом Ванкелем Працює за тим же принципом, що і чотиритактний бензиновий двигун, але такти проходять у різних секторах камери в просторі між стінками двигуна і трикутним поршнем-ротором. 


Слайд #5
Презентація на тему «Двигун» - Слайд #5

Електродвигу́н,   — електричнамашина, двигун, що перетворює елелектричну енергію в механічну.
Електродвигуни — основний вид двигунів у промисловості, на транспорті і в побуті.
Електродвигуни


Слайд #6
Презентація на тему «Двигун» - Слайд #6

Патент Ніколи Тесли (США, 1882) де пояснюється принцип роботи електродвигуна. 
Магнітне поле, що періодично змінює свій напрямок, лягло в основу принципа роботи електродвигуна


Слайд #7
Презентація на тему «Двигун» - Слайд #7

Ди́зельний двигу́н — двигун внутрішнього згорання, у якому використовується легке нафтове паливо.
Схема роботи чотиритактного дизельного ДВЗ


Слайд #8
Презентація на тему «Двигун» - Слайд #8

Теплови́й двигу́н — машина для перетворення теплової енергії в механічну роботу.
Тепловий двигун і є посередником між нагрівачем і охолоджувачем.


Слайд #9
Презентація на тему «Двигун» - Слайд #9

Парова́ маши́на — тепловий поршневий двигун зовнішнього згорання, в якому потенціальна енергія водяної пари, котра надходить під тиском з парового котла, перетворюється в механічну роботу при зворотно-поступальному русі поршня, який через механічні ланки надаєобертального руху вихідному валу.


Слайд #10
Презентація на тему «Двигун» - Слайд #10

Зусилля поршня — 1 за допомогою штока — 2, повзуна — 3, шатуна — 4 і кривошипа — 5 передається у вигляді крутного моменту вихідному валу — 6, що несе маховик — 7, який служить для зменшення нерівномірності обертання вала. Ексцентрик, що розміщений на вихідному валу, за допомогою ексцентрикової тяги приводить в рух золотник — 8, який керує подачею пари в порожнини циліндра. Відпрацьована пара з циліндра випускається в атмосферу або надходить в конденсатор. Для підтримки сталої швидкості обертання вала при змінному навантаженні парові машини оснащуються відцентровим регулятором (регулятором Вата) — 9, що, залежно від швидкості обертання валу, автоматично змінює або площу перетину каналу проходження пари, котра подається в парову машину (дросельне регулювання, показано на малюнку), або момент припинення наповнення циліндра (кількісне регулювання).


Слайд #11
Презентація на тему «Двигун» - Слайд #11

Парова турбіна – паровий двигун неперервної дії, що перетворює теплову енергію в енергію обертання ротора. Він потрібен для перетворення теплової енергії водяної пари в механічну роботу. Парова турбіна використовує не потенційну енергію, а кінетичну енергію пари.
Ротор парової турбіни на ТЕС


Слайд #12
Презентація на тему «Двигун» - Слайд #12

Газова турбіна — це тепловий двигун безперервної дії, на лопатках якого енергія стисненого і нагрітого газу перетворюється в механічну роботу на валу.


Слайд #13
Презентація на тему «Двигун» - Слайд #13

Реакти́вний двигу́н — двигун-рушій, що створює тягу внаслідок швидкого витікання робочого тіла із сопла, найчастіше робочим тілом є гарячі гази, що утворюються внаслідок спалювання палива у камерах згоряння.
Схема реактивного авіадвигуна:1) Впуск повітря2) Знижений тиск компресії3) Підвищений тиск компресії4) Горіння5) Вихлоп6) Гарячий тракт7) Турбіна8) Камера згорання9) Холодний тракт10) Повітрязабірник


Слайд #14
Презентація на тему «Двигун» - Слайд #14

Вíчний двиѓун  — ідеальний двигун, задуманий так, що, будучи запущеним один раз, буде працювати постійно і не вимагатиме додаткового надходження енергії. Подібний пристрій вступає в протиріччя з двома законами термодинаміки:1.енергія не може бути ні створена, ні зруйнована (закон збереження енергії)2.теплота не може перетікати від холоднішого об'єкта до теплішого.У результаті всім реальним двигунам потрібне постійне постачання енергією, і жодна теплова машина не може перетворювати все тепло в корисну роботу.
Одна з пропозицій вічного двигуна, рушійною силою якого є світло


Слайд #15
Презентація на тему «Двигун» - Слайд #15

 Екологічні проблеми використання теплових машин
Одним із факторів негативного впливу двигунів на природу є теплове забруднення. Досить порівняти температуру газоподібних продуктів згоряння з температурою навколишнього середовища (наприклад у ДВЗ t=1600 – 25000С). Це призводить до поступового підвищення середньої температури на Землі.
Другим фактором негативного впливу на природу є надмірно велике споживання кисню тепловими двигунами і викидання в атмосферу продуктів згоряння, які містять у собі шкідливі речовини.