Презентація на тему «Дослід Мандельштама і Папалексі, Толмена і Стьюрта»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Дослід Мандельштама і Папалексі, Толмена і Стьюрта» - Слайд #1

ДОСЛІД
МАНДЕЛЬШТАМА - ПАПАЛЕКСІ
(1913 р)
ТОЛМЕНА- СТЮАРТА
(1916 р)


Слайд #2
Презентація на тему «Дослід Мандельштама і Папалексі, Толмена і Стьюрта» - Слайд #2

Коротко про вчених
Мандельштам Леонід Ісаакович
(1879–1944)
Радянський фізик;
один з засновників школи радянських радіофізиків ,
академік АН СССР (1929);
член-кореспондент (1928).
Папалексі Микола Дмитрович
(1880–1947)
Видатний фізик,
академік АН СССР (1939);
член-кореспондент (1931).
Один з організаторів
Одеського політехнічного інституту.


Слайд #3
Презентація на тему «Дослід Мандельштама і Папалексі, Толмена і Стьюрта» - Слайд #3

Коротко про вчених
Стюарт (Stuart) Бальфур
(1.XI 1828–19.XII 1887)
Шотландський фізик,
член Лондонської наукової королівської общини (1862).
Ричард Толмен (Richard C. Tolman)
(1881–1948)
Американський фізик,
основоположник релятивістської термодинаміки


Слайд #4
Презентація на тему «Дослід Мандельштама і Папалексі, Толмена і Стьюрта» - Слайд #4

Ці вчені
поставили експерименти, які є найбільш переконливим доказом електронної природи струму в металах.
Це були досліди з інерцією електронів.
Ідея таких дослідів та перші якісні результати були отримані
в 1913 році


Слайд #5
Презентація на тему «Дослід Мандельштама і Папалексі, Толмена і Стьюрта» - Слайд #5

якщо розігнати металевий провідник, а потім різко його зупинити,
то вільні заряди, рухаючись по інерції, створять на короткий час струм в цьому провіднику.
І д е я д о с л і д у :


Слайд #6
Презентація на тему «Дослід Мандельштама і Папалексі, Толмена і Стьюрта» - Слайд #6

Установка для досліду


Слайд #7
Презентація на тему «Дослід Мандельштама і Папалексі, Толмена і Стьюрта» - Слайд #7

Схема досліду
Катушка з великою кількістю витків тонкого дроту приводилась в швидке обертання навколо своєї осі.
Кінці катушки, з допомогою гнучких проводів були приєднані до чуттєвого гальванометра Г.
Розкручена котушка різко гальмувалась і в колі виникав короткочасний струм, зумовлений інерцією носіїв заряду.
Повний заряд, що протікав по колу вимірювався за відхиленням стрілки гальванометра.


Слайд #8
Презентація на тему «Дослід Мандельштама і Папалексі, Толмена і Стьюрта» - Слайд #8

Схема досліду


Слайд #9
Презентація на тему «Дослід Мандельштама і Папалексі, Толмена і Стьюрта» - Слайд #9

Напрям струму говорить про те, що він створюється рухом негативно заряджених частин.
Заряд, що переноситься, пропорційний відношенню заряду частинок, які створюють струм, до їх маси.
Результати досліду


Слайд #10
Презентація на тему «Дослід Мандельштама і Папалексі, Толмена і Стьюрта» - Слайд #10

Тому, вимірюючи заряд, який проходить через гальванометр за час існування струму в ланцюзі, вдалося визначити це відношення.
Воно виявилося рівним 1,8.1011 Кл/кг.
Ця величина співпадає з відношенням заряду електрона до його маси (питомий заряд електрона), що вже було доведено раніше.
Результати досліду


Слайд #11
Презентація на тему «Дослід Мандельштама і Папалексі, Толмена і Стьюрта» - Слайд #11

носіями струму в металевих провідниках є
вільні електрони.
В и с н о в о к :