Презентація на тему «Дія магнітного поля на провідник зі струмом»


Рейтинг презентації 4.5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Дія магнітного поля на провідник зі струмом» - Слайд #1

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила ампера. ПІДГОТОВИЛА Хасанова В. 11-А клас


Слайд #2
Презентація на тему «Дія магнітного поля на провідник зі струмом» - Слайд #2

Андре-Марі Ампер(1775 – 1836 )
Народився в м. Ліоні (Франція).
Відкрив закон взаємодії
електричних струмів, визна-
чив дію магнітного поля на
провідник з струмом.
Запропонував першу теорію
магнетизму.
Праці з теорії імовірнос- тей.
Дослідив застосування
варіаційного
числення в механіці.


Слайд #3
Презентація на тему «Дія магнітного поля на провідник зі струмом» - Слайд #3

Що показує закон Ампера ?
Між полюсами постійного магніту розміщено провідник зі струмом. Замкнемо ключ.
Коли по провіднику проходить струм
змінюємо
напрям струму
провідник виштовхується з проміжку
між полюсами магніту
провідник втягується
у проміжок між полюсами магніту


Слайд #4
Презентація на тему «Дія магнітного поля на провідник зі струмом» - Слайд #4

Змінимо напрям магнітних ліній поля
Провідник втягується у
проміжок між полюсами магніту
Провідник виштовхується з проміжку між полюсами магніту
Отже, на провідник зі струмом у магнітному полі діє сила.
Напрям сили, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом, залежить від напряму струму в провіднику та напряму магнітних ліній поля.  


Слайд #5
Презентація на тему «Дія магнітного поля на провідник зі струмом» - Слайд #5

Сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом,
називається силою Ампера.
FA=BI l sinα,
де
B – індукція магнітного поля (Тл);
I – сила струму (А);
 l – довжина активної частини провідника (м);
α – кут між В та I


Слайд #6
Презентація на тему «Дія магнітного поля на провідник зі струмом» - Слайд #6

Напрям сили Ампера можна визначити за правилом лівої руки.
Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітного поля входили в долоню, а чотири витягнуті пальці вказували напрямок струму в провіднику, то відігнутий на 900 великий палець укаже напрямок сили Ампера.


Слайд #7
Презентація на тему «Дія магнітного поля на провідник зі струмом» - Слайд #7

провідник розташований перпендикулярно до магнітних ліній
провідник розташований паралельно магнітним лініям


Слайд #8
Презентація на тему «Дія магнітного поля на провідник зі струмом» - Слайд #8

У результаті дії сили Ампера рамка зі струмом може обертатися в магнітному полі.
Явище обертання рамки зі струмом у магнітному полі використовують у роботі електродвигунів.


Слайд #9
Презентація на тему «Дія магнітного поля на провідник зі струмом» - Слайд #9

Практичне використання дії сили Ампера:1) електровимірювальні прилади магнітоелектричної системи:
- в цих приладах використовується взаємодія постійного магніту і котушки зі струмом (дротяної рамки, до якої прикріплені дві пружини, через які підводять струм до рамки);
- прилади чутливі, добре захищені від впливу зовнішніх магнітних полів, споживають мало енергії, але придатні для вимірювання лише в колах
постійного струму.


Слайд #10
Презентація на тему «Дія магнітного поля на провідник зі струмом» - Слайд #10

2) електровимірювальні прилади електродинамічної системи:
- в цих приладах використовується обертання однієї рамки зі струмом у магнітному полі другої;
- дані прилади вимірюють в основному потужність у колах постійного ї змінного струмів.


Слайд #11
Презентація на тему «Дія магнітного поля на провідник зі струмом» - Слайд #11

3) електровимірювальні прилади електромагнітної системи:
в цих приладах використовується втягування осердя в електромагніт;
прилади прості за конструкцією, придатні для постійного і змінного струмів, хоча менш точні.


Слайд #12
Презентація на тему «Дія магнітного поля на провідник зі струмом» - Слайд #12

4) двигун постійного струму:
- перетворює електричну енергію у механічну;
- струм до рамки підводиться за допомогою ковзних контактів - щіток;
спеціальний пристрій
колектор періодично змінює напрям струму в рамці і забезпечує неперервне обертання рамки;
в потужних двигунах для створення магнітного поля використовується
електромагніт.


Слайд #13
Презентація на тему «Дія магнітного поля на провідник зі струмом» - Слайд #13

5) гучномовець:
- перетворює електричні коливання низької частоти у звукові хвилі;
- звукова котушка з мідного дроту з'єднана з пружною мембраною і конічним дифузором, розміщена у зазорі сильного кільцевого постійного магніту;
- під час проходження струму котушка коливається з частотою коливань сили струму;
- коливання котушки разом з дифузором створюють звукові хвилі.


Слайд #14
Презентація на тему «Дія магнітного поля на провідник зі струмом» - Слайд #14