Презентація на тему «Зоологія»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Зоологія» - Слайд #1

Зоологія
Зоологія – наука
про тварин.


Слайд #2
Презентація на тему «Зоологія» - Слайд #2

Зоологія як наука
Зоологія – одна з прадавніх наук. Виникла вона близько 2300 років тому у Стародавній Греції. Засновником зоології вважають філософа Аристотеля, який описав 500 видів тварин і систематизував відому йому різноманітність тварин і рослин за ознаками будови і життєдіяльності.
Аристотель


Слайд #3
Презентація на тему «Зоологія» - Слайд #3

Зоологія як наука
Потім майже на 2000 років люди забули про зоологію. Інтерес до будови тварин, їх різноманітності та способу життя відновилися лише 300 років тому, коли бурхливого розвитку набуло мореплавство. З`явилися перші відомості про вимерлих тварин. Накопичення знань про тварин зумовило сучасне формування зоології як науки.


Слайд #4
Презентація на тему «Зоологія» - Слайд #4

Наука зоологія
Зооло́гія — це біологічна дисципліна, що вивчає тварин та їх взаємозв'язки з навколишнім середовищем. Досліджує біологічну різноманітність світу тварин, систематизує й класифікує тварини, вивчає будову їхнього тіла, закономірності їх індивідуального та історичного розвитку, географічне поширення, функціональну біогеоценотичну і біосферну роль, зв'язки з середовищем.


Слайд #5
Презентація на тему «Зоологія» - Слайд #5

Наука зоологія
Основна мета зоології як науки — одержання й узагальнення нових знань про рівні організації та різноманітність тварин, стан їх ресурсів, опрацювання методів раціонального використання та охорони тварин і їх угруповань.
Основні зоологічні дисципліни: систематика, морфологія, ембріологія тварин, зоогеографія, палеозоологія, філогенія, етологія, а за об'єктами досліджень — протозоологія, малакологія, карцинологія, орнітологія, герпетологія, теріологія.


Слайд #6
Презентація на тему «Зоологія» - Слайд #6

Тваринний світ
Тваринний світ – це сукупність тварин, що живуть на земній кулі у межах якої-небудь території: в горах, Світовому океані, морі, річці, одній окремо взятій країні або навіть у великому місті.


Слайд #7
Презентація на тему «Зоологія» - Слайд #7

Тваринний світ
Тваринний світ – це така ж невід`ємна частина живої природи, як одноклітинні бактерії, рослини чи гриби. Причому тварини – це найбільші досконалі і складні організми, які виникли в процесі історичного розвитку живої природи. Їм властиве найбільше серед живих істот різноманіття будови і способу життя.


Слайд #8
Презентація на тему «Зоологія» - Слайд #8

Тваринний світ
Тваринам притаманні такі самі ознаки живого, як й іншим істотам:
вони завжди реагують на зовнішні подразники, тобто їм властива подразливість;
тваринам властиве живлення;
жодний організм, навіть найбільш досконалий, не здатний жити нескінченно довго, а тому єдиний спосіб підтримування життя на Землі полягає в розмноженні, тобто збільшенні числа подібних собі особин.


Слайд #9
Презентація на тему «Зоологія» - Слайд #9

Зоологія
Отже, зоологія – це наука, що вивчає будову, життєдіяльність, історичний розвиток і взаємозв`язки тварин між собою та навколишнім середовищем.


Слайд #10
Презентація на тему «Зоологія» - Слайд #10

Зоологія і медицина
Зоологія має неабияке значення для медицини ( перші дослідники будови тварин водночас досліджували і будову тіла людини ) і сільського господарства, є основною діяльності людини з охорони і раціонального використання тваринного світу.


Слайд #11
Презентація на тему «Зоологія» - Слайд #11

Тварини в системі органічного світу
Усі живі істоти, поширені на нашій планеті, - від найдрібніших бактерій, що їх можна побачити лише під мікроскопом, до величезних китів – поділяються на дві великі групи. Головна ознака, за якою здійснюють цей поділ, - різна будова клітин живих організмів. Ці групи називаються надцарствами.


Слайд #12
Презентація на тему «Зоологія» - Слайд #12

Надцарство Прокаріоти
Надцарство Прокаріоти або Дроб`янки, об`єднує найпростіші організми, що складаються лише з однієї клітини, в якій немає чітко сформованого ядра і деяких інших важливих структур.


Слайд #13
Презентація на тему «Зоологія» - Слайд #13

Надцарство Еукаріоти
Надцарство Еукаріоти об`єднує організми, клітини яких мають ядро, оточене подвійною мембраною, і багато інших структур, відсутніх у прокаріотів. Надцарство Еукаріоти поділяють на три царства: царство Рослини, Царство Гриби, Царство Тварини.


Слайд #14
Презентація на тему «Зоологія» - Слайд #14

Царство Рослини
До цього царства належать нерухомі організми. Їм властивий процес фотосинтезу, вони є автотрофами. Видів рослин значно менше ніж видів тварин, - усього близько 350 000.


Слайд #15
Презентація на тему «Зоологія» - Слайд #15

Рослини


Слайд #16
Презентація на тему «Зоологія» - Слайд #16

Царство гриби
Гриби нерухомі організми, які, проте, не здатні до фотосинтезу. Гриби належать до гетеротрофних організмів. Число грибів точно не відоме. Вважають, що їх існує не менше ніж 1 000 000.


Слайд #17
Презентація на тему «Зоологія» - Слайд #17

Гриби


Слайд #18
Презентація на тему «Зоологія» - Слайд #18

Царство тварини
Твари́ни — царство переважно багатоклітинних еукаріотичних (ядерних) організмів, одною з найголовніших ознак якого гетеротрофність та здатність активно рухатись. Але не завжди тварини ведуть активний спосіб життя і є гетеротрофами. У клітинах тварин міститься сформоване ядро. У побуті термін «тварини» часто є синонімом ссавців, однієї з груп тварин, проте тварини — це набагато ширша група. До тварин крім ссавців відносять й інші організми: риб, птахів, комах, павукоподібних, молюсків, морських зірок, червів тощо.


Слайд #19
Презентація на тему «Зоологія» - Слайд #19

Тварини


Слайд #20
Презентація на тему «Зоологія» - Слайд #20

Тварини


Слайд #21
Презентація на тему «Зоологія» - Слайд #21

Над проектом працювала:
учениця 4 ( 8 ) – Б класу
гімназії № 2
м. Хмельницького
Савіна Вікторія
Вчитель:
Савва Ольга Валеріївна


Слайд #22
Презентація на тему «Зоологія» - Слайд #22

Дякую за увагу !!!


Завантажити презентацію