Презентація на тему «Життєвий цикл рослин» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Життєвий цикл рослин» (варіант 2) - Слайд #1

Життєвий цикл рослин


Слайд #2
Презентація на тему «Життєвий цикл рослин» (варіант 2) - Слайд #2

Ріст - це необоротне збільшення розмірів та маси як цілого організму, так і окремих його частин. Ріст рослин зумовлений поділом та ростом клітин. Завдяки цьому утворюються нові тканини та органи.


Слайд #3
Презентація на тему «Життєвий цикл рослин» (варіант 2) - Слайд #3

Ріст - це необоротне збільшення розмірів та маси як цілого організму, так і окремих його частин. Ріст рослин зумовлений поділом та ростом клітин. Завдяки цьому утворюються нові тканини та органи.


Слайд #4
Презентація на тему «Життєвий цикл рослин» (варіант 2) - Слайд #4

Відповідно до розміщення твірної тканини розрізняють верхівковий та вставний типи росту органів. Верхівковий ріст забезпечують твірні тканини конуса наростання пагона або зон поділу та розтягування кореня. Існують і вставні твірні тканини. Вони розташовані в основі міжвузлів деяких рослин. Наприклад, у злаків (пшениці, кукурудзи, рису) за їхній рахунок видовжуються міжвузля і росте стебло.


Слайд #5
Презентація на тему «Життєвий цикл рослин» (варіант 2) - Слайд #5

Відповідно до розміщення твірної тканини розрізняють верхівковий та вставний типи росту органів. Верхівковий ріст забезпечують твірні тканини конуса наростання пагона або зон поділу та розтягування кореня. Існують і вставні твірні тканини. Вони розташовані в основі міжвузлів деяких рослин. Наприклад, у злаків (пшениці, кукурудзи, рису) за їхній рахунок видовжуються міжвузля і росте стебло.


Слайд #6
Презентація на тему «Життєвий цикл рослин» (варіант 2) - Слайд #6

Спокій у рослин - це пристосування до переживання несприятливих умов (зимових холодів, літніх посух), коли процеси життєдіяльності майже припиняються.


Слайд #7
Презентація на тему «Життєвий цикл рослин» (варіант 2) - Слайд #7

Зміни тривалості світлового періоду доби впливають, зокрема, на швидкість та терміни росту й цвітіння рослини, листопаду. Реакцію рослин на зміну тривалості дня та ночі називають фотоперіодизмом.


Слайд #8
Презентація на тему «Життєвий цикл рослин» (варіант 2) - Слайд #8

Навесні збільшення тривалості дня для рослин є сигналом до розпускання листків, цвітіння і плодоношення. Зміну тривалості світлового періоду доби сприймають листки. В них утворюються речовини, що зумовлюють розвиток квіткових бруньок.


Слайд #9
Презентація на тему «Життєвий цикл рослин» (варіант 2) - Слайд #9

Розвиток - це якісні зміни, які послідовно відбуваються в організмі та його окремих частинах упродовж життя.


Слайд #10
Презентація на тему «Життєвий цикл рослин» (варіант 2) - Слайд #10

Розвиток рослин відбувається у кілька послідовних етапів. Насамперед у квіткових рослин виділяють зародковий та післязародковий періоди розвитку.


Слайд #11
Презентація на тему «Життєвий цикл рослин» (варіант 2) - Слайд #11

Етап паростка триває від моменту проростання до формування перших зелених листків.


Слайд #12
Презентація на тему «Життєвий цикл рослин» (варіант 2) - Слайд #12

Етап молодості -період життя від появи перших зелених листків до цвітіння.


Слайд #13
Презентація на тему «Життєвий цикл рослин» (варіант 2) - Слайд #13

Етап молодості -період життя від появи перших зелених листків до цвітіння.


Слайд #14
Презентація на тему «Життєвий цикл рослин» (варіант 2) - Слайд #14

Етап зрілості триває від часу першого цвітіння до втрати здатності утворювати насіння та плоди.


Слайд #15
Презентація на тему «Життєвий цикл рослин» (варіант 2) - Слайд #15

Етап зрілості триває від часу першого цвітіння до втрати здатності утворювати насіння та плоди.


Слайд #16
Презентація на тему «Життєвий цикл рослин» (варіант 2) - Слайд #16

Старіння - закономірні процеси розвитку рослин, пов'язані з віковими змінами.


Слайд #17
Презентація на тему «Життєвий цикл рослин» (варіант 2) - Слайд #17

Усі перетворення, що відбуваються в організмі від його зародження до відмирання, називають індивідуальним розвитком.


Слайд #18
Презентація на тему «Життєвий цикл рослин» (варіант 2) - Слайд #18

Ріст і розвиток рослин регулюють особливі біологічно активні речовини, які виробляються в самій рослині, - фітогормони. Фітогормони рухаються по рослині, прискорюючи або гальмуючи ріст певних її ділянок.


Слайд #19
Презентація на тему «Життєвий цикл рослин» (варіант 2) - Слайд #19

Підсумки
Рослинам, як і іншим організмам, властиві процеси росту та розвитку. Ріст може бути безперервним чи періодичним. Розвиток рослин відбувається у кілька послідовних етапів. У життєвому циклі квіткових рослин виділяють зародковий та післязародковий періоди. Післязародковий період охоплює етапи паростка, молодості, зрілості та старіння.


Слайд #20
Презентація на тему «Життєвий цикл рослин» (варіант 2) - Слайд #20

Запитання
Що таке ріст і які його види вам відомі?
Які сезонні явища спостерігають у житті рослин?
Які чинники регулюють ріст рослин?
З яких періодів складається життєвий цикл квіткових рослин?
На які етапи поділяють післязародковий період життя рослин?


Слайд #21
Презентація на тему «Життєвий цикл рослин» (варіант 2) - Слайд #21


Завантажити презентацію