Презентація на тему «Здоров’я людини та навколишнє середовище»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Здоров’я людини та навколишнє середовище» - Слайд #1

Здоров'я людини та навколишнє середовище


Слайд #2
Презентація на тему «Здоров’я людини та навколишнє середовище» - Слайд #2

Здоров'я — стан живого організму, при якому організм у цілому і всі органи здатні виконувати свої життєві функції.
Навколишнє середовище — всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни).
Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених в результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
Здоров'я людини та навколишнє середовище нерозривно пов'язані між собою та мають значний вплив один на одного.


Слайд #3
Презентація на тему «Здоров’я людини та навколишнє середовище» - Слайд #3

Забруднення — привнесення в природно-антропогенне середовище не характерних для нього фізичних, хімічних, біологічних речовин, агентів, які негативно впливають на людину і живі організми.


Слайд #4
Презентація на тему «Здоров’я людини та навколишнє середовище» - Слайд #4

Забруднення — привнесення в природно-антропогенне середовище не характерних для нього фізичних, хімічних, біологічних речовин, агентів, які негативно впливають на людину і живі організми.


Слайд #5
Презентація на тему «Здоров’я людини та навколишнє середовище» - Слайд #5

Вплив забруднення атмосфери на життя і здоров'я людейУсі забруднюючі атмосферне повітря речовини в більшому чи меншому ступені впливають на здоров'я людини. Ці речовини потрапляють в організм людини переважно через систему дихання. Органи дихання страждають від забруднення безпосередньо, оскільки близько 50% часток домішок радіусом 0,01-0.1 мкм, що проникають у легені, осідають в них. Проникаючі в організм частки викликають токсичний ефект, оскільки вони:а) токсичні (отруйні) по своїй хімічній чи фізичній природі;б) служать перешкодою для одного чи декількох механізмів, за допомогою яких нормально очищується респіраторний (дихальний) тракт;в) служать носієм поглиненої організмом отруйної речовини.


Слайд #6
Презентація на тему «Здоров’я людини та навколишнє середовище» - Слайд #6

Вплив забруднення атмосфери на життя і здоров'я людейУсі забруднюючі атмосферне повітря речовини в більшому чи меншому ступені впливають на здоров'я людини. Ці речовини потрапляють в організм людини переважно через систему дихання. Органи дихання страждають від забруднення безпосередньо, оскільки близько 50% часток домішок радіусом 0,01-0.1 мкм, що проникають у легені, осідають в них. Проникаючі в організм частки викликають токсичний ефект, оскільки вони:а) токсичні (отруйні) по своїй хімічній чи фізичній природі;б) служать перешкодою для одного чи декількох механізмів, за допомогою яких нормально очищується респіраторний (дихальний) тракт;в) служать носієм поглиненої організмом отруйної речовини.


Слайд #7
Презентація на тему «Здоров’я людини та навколишнє середовище» - Слайд #7

Кислотні дощі і здоров'я населення
Природно, атмосферні кислотні мікроелементи не щадять і людини. Однак, тут мова йде не тільки про кислотні дощі, але і про ту шкоду, що приносять кислотні речовини (двоокис сірки, двоокис азоту, кислотні аерозольні частки) при диханні.Вже давно встановлено, що існує тісна залежність між рівнем смертності і ступенем забруднення району. Фізіологічні дослідження показали, що ступінь шкідливого впливу прямо пропорційний концентрації забруднюючих речовин. Однак, існує граничне значення, нижче якого навіть у самих чуттєвих людей не виявляються які-небудь відхилення від норми.


Слайд #8
Презентація на тему «Здоров’я людини та навколишнє середовище» - Слайд #8

Біологічна дія різних видів випромінювання
У людини основну масу тіла складає вода (75%), первинні процеси багато в чому визначаються поглинанням випромінювання водою клітин, іонізацією молекул води з утворенням високоактивних у хімічному відношенні вільних радикалів і наступними ланцюговими реакціями (в основному окислювання цими радикалами молекул білків). Це непряма дія випромінювання.Пряма дія іонізуючого випромінювання може викликати розщеплення молекул білка і молекул нуклеїнових кислот, розрив найменш міцних зв'язків, відрив радикалів і інші денатураційні зміни.Надалі, під дією первинних процесів у клітинах виникають функціональні зміни, що підкоряються вже біологічним законам життя і ведуть до загибелі клітин.Зміни на клітинному рівні, загибель клітин призводять до таких порушень у тканинах, у функціях окремих органів і в межах взаємозалежних процесів в організмі, що викликають різні наслідки для організму чи загибель організму.


Слайд #9
Презентація на тему «Здоров’я людини та навколишнє середовище» - Слайд #9

Біологічна дія різних видів випромінювання
У людини основну масу тіла складає вода (75%), первинні процеси багато в чому визначаються поглинанням випромінювання водою клітин, іонізацією молекул води з утворенням високоактивних у хімічному відношенні вільних радикалів і наступними ланцюговими реакціями (в основному окислювання цими радикалами молекул білків). Це непряма дія випромінювання.Пряма дія іонізуючого випромінювання може викликати розщеплення молекул білка і молекул нуклеїнових кислот, розрив найменш міцних зв'язків, відрив радикалів і інші денатураційні зміни.Надалі, під дією первинних процесів у клітинах виникають функціональні зміни, що підкоряються вже біологічним законам життя і ведуть до загибелі клітин.Зміни на клітинному рівні, загибель клітин призводять до таких порушень у тканинах, у функціях окремих органів і в межах взаємозалежних процесів в організмі, що викликають різні наслідки для організму чи загибель організму.


Слайд #10
Презентація на тему «Здоров’я людини та навколишнє середовище» - Слайд #10

Вплив звуків на людину
Звуком називають такі механічні коливання зовнішнього середовища, що сприймаються слуховим апаратом людини (від 16 до 20 000 коливань за секунду). Коливання більшої частоти називають ультразвуком, меншої - інфразвуком.
Звуки і шуми великої потужності вражають слуховий апарат, нервові центри, можуть викликати болючі відчуття і шок. Так діє шумове забруднення. Тривалий шум несприятливо впливає на орган слуху, знижуючи чутливість до звуку. Він призводить до розладу діяльності серця, печінки, до виснаження і перенапруги нервових клітин. Ослаблені клітини нервової системи не можуть досить чітко координувати роботу різних систем організму.


Слайд #11
Презентація на тему «Здоров’я людини та навколишнє середовище» - Слайд #11

Радіаційне забруднення середовища
Велику небезпеку для проживання населення створює радіаційне забруднення території, викликане наслідками аварії на Чорнобильській АЕС. За оцінкою фахівців, лише в об'єкті "Укриття", збудованому над руїнами четвертого блоку АЕС, міститься близько 200 тонн радіактивних матеріалів. У нинішньому стані об'єкт "Укриття" є радіологічне небезпечним. Оскільки він не є герметичний, то можлива взаємодія з навколишнім природнім середовищем та грунтовими водами. Питання ліквідації залишається відкритим і досі.


Слайд #12
Презентація на тему «Здоров’я людини та навколишнє середовище» - Слайд #12

Області з найбільшим вмістом викидів забруднювальних речовин:
Хмельницька
Житомирська
Вінницька
Полтавська
Миколаївська
Тернопільська
Луганська
Міста з найбільшим антропогенним навантаженням:
Ладижин
Дніпропетровськ
Дніпродзержинськ
Зеленодольськ
Кривий Ріг
Донецьк
Маріуполь
Макіївка
Запоріжжя
Алчевськ
Луганськ


Слайд #13
Презентація на тему «Здоров’я людини та навколишнє середовище» - Слайд #13

Небезпечні забруднювачі довкілля
Оксид карбону (СО), або чадний газ


Слайд #14
Презентація на тему «Здоров’я людини та навколишнє середовище» - Слайд #14

Двооксид сульфуру (SO2)
Шкідливі вуглеводні (CnHn)


Слайд #15
Презентація на тему «Здоров’я людини та навколишнє середовище» - Слайд #15

Оксиди нітрогену (NOx)
Аерозолі


Слайд #16
Презентація на тему «Здоров’я людини та навколишнє середовище» - Слайд #16

ПАР і СПАР
Пестициди


Слайд #17
Презентація на тему «Здоров’я людини та навколишнє середовище» - Слайд #17

Важкі метали
Нафтопродукти


Слайд #18
Презентація на тему «Здоров’я людини та навколишнє середовище» - Слайд #18

Висновок:
Отже, сучасне навколишнє середовище дуже згубно впливає на здоров'я людини, але винуватцем цього є сама людина. Адже саме антропогенний чинник є причиною природніх катаклізмів. Людина сама підсвідомо себе знищує.Тож варто задуматись, поки не пізно…


Завантажити презентацію