Презентація на тему «Види, причини мутацій. Мутагени»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Види, причини мутацій. Мутагени» - Слайд #1

Види, причини мутацій. Мутагени


Слайд #2
Презентація на тему «Види, причини мутацій. Мутагени» - Слайд #2

Мутації — зміни генетичного матеріалу (звичайно ДНК або РНК). Мутації можуть бути викликані помилками копіювання генетичного матеріалу протягом поділу клітини, опроміненням жорсткою радіацією, хімічними речовинами (мутагенами), вірусами або можуть відбуватися свідомо під клітинним контролем протягом таких процесів як, наприклад, мейоз або гіпермутація.


Слайд #3
Презентація на тему «Види, причини мутацій. Мутагени» - Слайд #3

Основні види мутацій
Існує чимало варіантів класифікацій мутацій:
І. За походженням:
а) спонтанні – природні, самовільні,
б) індуковані (штучні).
ІІ. За місцем виникнення:
а) соматичні – відбуваються в соматичних клітинах,
б) генеративні – відбуваються в статевих клітинах.


Слайд #4
Презентація на тему «Види, причини мутацій. Мутагени» - Слайд #4

ІІІ. За проявом у гетерозиготному стані:
а) домінантні – проявляються в гомо- і гетерозиготному стані;
б) рецесивні – проявляються в гомозиготному стані.
ІV. За характером прояву:
а) морфологічні – зміна зовнішності;
б) фізіологічні – фізіологічні зміни;
в) біохімічні – порушення обміну речовин.


Слайд #5
Презентація на тему «Види, причини мутацій. Мутагени» - Слайд #5

V. За адаптивним значенням для організму людини:
1. шкідливі:
1.1. летальні – викликають загибель до народження (викидні),
1.2. напівлетальні – загибель від народження до статевої зрілості;
2. нейтральні – не впливають на життєздатність і плодючість організму;
3. корисні – підвищують життєздатність і плодючість організму.


Слайд #6
Презентація на тему «Види, причини мутацій. Мутагени» - Слайд #6

Найпоширенішою класифікацією є класифікація
VІ. За характером зміни генотипу:
а) генні (точкові) – виникають на молекулярному рівні в ДНК,
б) хромосомні – призводять до зміни структури хромосом,
в) геномні – призводять до зміни кількості хромосом.


Слайд #7
Презентація на тему «Види, причини мутацій. Мутагени» - Слайд #7

Точкові або генні мутації – це зміни в структурі одного гена.
Це може відбутись у разі заміни, випадання або вставки одного або декількох нуклеотидів у молекулі ДНК.
Генні мутації, які виникають в статевих клітинах передаються нащадкам і впливають на подальші популяції (спадкові хвороби).
Генні мутації


Слайд #8
Презентація на тему «Види, причини мутацій. Мутагени» - Слайд #8

Серповидноклітинна анемія
Кістозний фіброз


Слайд #9
Презентація на тему «Види, причини мутацій. Мутагени» - Слайд #9

Епідермодисплазія


Слайд #10
Презентація на тему «Види, причини мутацій. Мутагени» - Слайд #10

Прогерія


Слайд #11
Презентація на тему «Види, причини мутацій. Мутагени» - Слайд #11

Синдром Айкарді
Хвороба Гантінгтона


Слайд #12
Презентація на тему «Види, причини мутацій. Мутагени» - Слайд #12

Синдром Айкарді
Хвороба Гантінгтона


Слайд #13
Презентація на тему «Види, причини мутацій. Мутагени» - Слайд #13

Хромосомні мутації
Хромосомні мутації є змінами частин хромосом або цілих хромосом.
Такі мутації можуть відбуватися в результаті делеції – втрати частини хромосоми, дуплікації – подвоєння якої-небудь ділянки хромосоми, дефішенсі – втраті кінцевої ділянки хромосоми, інверсії – повороту ділянки хромосоми на 180°, транслокації – відриву частини хромосоми і переміщення її в нове положення.


Слайд #14
Презентація на тему «Види, причини мутацій. Мутагени» - Слайд #14

Синдром Лежена або “котячого крику”


Слайд #15
Презентація на тему «Види, причини мутацій. Мутагени» - Слайд #15

Синдром Дауна


Слайд #16
Презентація на тему «Види, причини мутацій. Мутагени» - Слайд #16

Синдром Патау


Слайд #17
Презентація на тему «Види, причини мутацій. Мутагени» - Слайд #17

Синдром Едварса


Слайд #18
Презентація на тему «Види, причини мутацій. Мутагени» - Слайд #18

Синдром Марфана


Слайд #19
Презентація на тему «Види, причини мутацій. Мутагени» - Слайд #19

Синдром Протея


Слайд #20
Презентація на тему «Види, причини мутацій. Мутагени» - Слайд #20


Завантажити презентацію