Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 18)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 18) - Слайд #1

Презентацію виконала учениця 11-В класу Фурман Іванна
Вуглеводи


Слайд #2
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 18) - Слайд #2

Вуглеводи — природні сполуки, які відіграють важливу роль у житті людини, тварин і рослин. Вони дуже поширені в природі, особливо в рослинному світі: 80 % сухої маси рослин становлять вуглеводи. Вуглеводи входять до складу їжі і є одним з найважливіших харчових продуктів людини. Потреба людини в енергії покривається при харчуванні за рахунок вуглеводів.
Здебільшого вуглеводи є сполуками рослинного походження — це продукти фотосинтезу, і таким чином вони є базовою ланкою у трансформації  сонячної енергії у хімічну для забезпечення життя на Землі.


Слайд #3
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 18) - Слайд #3

Поряд з білками і жирами, вуглеводи — важлива складова частина харчування людини і тварин, багато з них використовується як технічна продукція.


Слайд #4
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 18) - Слайд #4

З хімічної точки зору це є полігідроксикарбонільні сполуки та їхні похідні із загальною формулою СnH2nOn.
Низькомолекулярні вуглеводи відомі також як цукри.


Слайд #5
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 18) - Слайд #5

Найвідомішими представниками вуглеводів є целюлоза, крохмаль, глюкоза, фруктоза, цукроза.


Слайд #6
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 18) - Слайд #6

Вуглеводи поділяють на моносахариди, дисахариди, олігосахариди і полісахариди.


Слайд #7
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 18) - Слайд #7

Моносахари́ди — прості вуглеводи, що не піддаються гідролізу, не розщеплюються водою на простіші вуглеводи. До моносахаридів відносяться глюкоза, фруктоза, рибоза.
Полісахариди  — вуглеводи, які багато в чому відрізняються від моносахаридів і дисахаридів, не мають солодкого смаку і майже не розчинні в воді.
Дисахариди  — вуглеводи, які легко розчиняються у воді, добре кристалізуються, солодкі на смак. При окисленні дають альдонові кислоти, відновленні — спирти, при гідролізі — моносахариди.
Олігосахари́ди — проміжний клас вуглеводів між моно- і полісахаридами. Серед них найпоширеніші дисахариди, які утворені внаслідок сполучення залишків двох молекул моносахаридів. Наприклад буряковий (або тростинний) цукор — сахароза — складається із залишків глюкози та фруктози, а солодовий — мальтоза — лише з залишків глюкози.


Слайд #8
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 18) - Слайд #8

Поширена в природі група багатоатомних спиртів (цукрів, целюлози, крохмалю тощо). У вищих рослинах вуглеводів міститься більше, ніж інших речовин. Деревина, наприклад, містить понад 50% найскладніших вуглеводів, до яких належить целюлоза, причому її супроводжують менш складні прості вуглеводи, пектинові речовини й геміцелюлози.


Слайд #9
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 18) - Слайд #9

Прості вуглеводи. До цієї групи вуглеводів належать розчинні в холодній воді найпростіші моносахариди — гексози С6Н12О6 і пентози С5Н10О5. Пентози поширені в рослинах, входять до складу речовини клітин.Харчова енергетична цінність вуглеводів становить приблизно 4 ККал/грам Особлива група органічних сполук-це біологічно-активні речовини. Вони впливають на процеси обміну речовин і перетворення енергії в живих організмах. Залежно від числа кисневих атомів у молекулі розрізняють біози, тріози, тетрози, пентози, гексози, гептози і т. д.Вуглеводи у великій кількості містяться в рослинних і тваринних організмах. У природі переважно поширені пентози і гексози.


Слайд #10
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 18) - Слайд #10


Завантажити презентацію