Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 9)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 9) - Слайд #1

ВУГЛЕВОДИ
Глюкоза
Сахароза
Крохмаль
Целюлоза


Слайд #2
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 9) - Слайд #2

Мета уроку:
дати уявлення про молекулярні та структурні формули глюкози, сахарази, крохмалю та целюлози;
ознайомити учнів з якісною реакцією на глюкозу, як речовину з мішаними функціональними групами;
показати поширення вуглеводів у природі, їх біологічну роль;
ознайомити учнів із класифікацією вуглеводів, їх застосуванням.


Слайд #3
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 9) - Слайд #3

План Уроку:
1. Вуглеводи, їх склад і значення
2. Класифікація вуглеводів
3. Глюкоза, як представник моносахаридів
а) склад і будова молекули глюкози
б) значення та застосування глюкози
4. Сахароза, як представник дисахаридів
а) фізичні та хімічні властивості
б) застосування і значення сахарози
5. Крохмаль та целюлоза – представники полісахаридів


Слайд #4
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 9) - Слайд #4

Класифікація вуглеводів


Слайд #5
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 9) - Слайд #5

Класифікація вуглеводів


Слайд #6
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 9) - Слайд #6

Склад і будова глюкози
Молекулярна формула С6Н12О6 належить до гексоз.
Експериментальними дослідами доведено, що глюкоза являє собою 5-ти атомний спирт і має альдегідну функціональну групу, є речовиною з різними функціональними групами - це альдегідоспирт її молекула має таку будову:


Слайд #7
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 9) - Слайд #7

Її будова ускладнюється можливістю внутрішньо молекулярної взаємодії гідроксильної та карбонільної груп завдяки чому глюкоза існує не тільки у ланцюговій формі, а й в циклічних α – та β – формах. Ізомер глюкози має таку ж формулу, як і фруктоза, але за будовою належить до кетоноспиртів.


Слайд #8
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 9) - Слайд #8

Значення та застосування глюкози
С6Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О
Глюкоза - цінна поживна речовина. При окисненні у її тканинах вивільняється значна енергія, необхідна для життєдіяльності організму.
В обміні речовин глюкоза займає центральне місце, є енергетичним «паливом» для численних процесів в клітинах організму. Глюкоза - необхідний компонент крові, її вміст у крові людини становить 80 -120 мг в 100 мл . Вона легко і швидко засвоюється і застосовується як лікувальний препарат. А також широко використовується в харчовій і кондитерській промисловості, для обробки і фарбування тканин та шкіри, у виробництві дзеркал.


Слайд #9
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 9) - Слайд #9

Сахароза, як представник дисахаридів
Сахароза, яку ще називають буряковим або тростинним цукром має молекулярну формулу С12Н22О11 і складається із сполучених між собою залишків молекул глюкози і фруктози.
С12Н22О11 + Н2О = С6Н12О6 + С6Н12О6
Сахарозу, порівняно з глюкозою можна розглядати ніби подвійним цукром, тому вона належить до дисахаридів. Її багато міститься у цукрових буряках, березовому і кленовому соках, плодах і овочах.


Слайд #10
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 9) - Слайд #10

Застосування сахарози
Сахароза не лише важливий продукт харчування, яка є основним джерелом вуглеводів, її використовують в харчовій і кондитерській промисловості, з неї виготовляють ліки, спирт, пластмаси.


Слайд #11
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 9) - Слайд #11

Крохмаль та целюлоза - представники полісахаридів
Крохмаль і целюлоза мають однаковий склад і формулу (С6Н10О5)n і належать до природних полімерів, що синтезуються в рослинах із глюкози:
n С6Н12О6 = (C6H10O5)n + n H2O
Крохмаль - білий порошок з характерним хрускотом, не розчинний у воді, в гарячій воді набухає утворюючи клейстер.
Целюлоза – біла волокниста речовина, не розчинна у воді і інших розчинниках. Молекули її мають лінійну будову і n – ступінь полімеризації значно більша ніж у крохмалі тому легко утворює волокна.