Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6)


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #1

Вуглеводи
Підготувала
Цигипало Тетяна


Слайд #2
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #2

Вуглеводи — органічні сполуки з емпіричною формулою Cn(H2O)n, до складу яких входять тільки Вуглець, Кисень та Водень. Вуглеводи є складовою частиною клітин усіх живих організмів. Вуглеводи є найпоширенішими органічними сполуками, що підтверджується тим фактом, що більше половини органічного вуглецю на Землі існує у формі вуглеводів. Найвідомішими представниками вуглеводів є целюлоза, к​р​о​х​м​а​л​ь​,​г​л​ю​к​о​з​а​,​ф​р​у​к​т​о​з​а​,​с​а​х​а​р​о​з​а​.
Вуглеводи


Слайд #3
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #3

Вперше термін "вуглеводи" запропонував професор Дерптського (нині Тартуського) університету К.Г. Шмідт в 1844 р.
У 1927 р. Міжнародна комісія по реформі хімічної номенклатури запропонувала термін "вуглеводи" замінити терміном "гліціди", однак стара назва "вуглеводи" вкоренилася і є загальноприйнятою.
Uglevod = вугілля + вода?


Слайд #4
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #4

Органічні речовини класу вуглеводів широкорозповсюджені у природі та організмі.У рослинах вуглеводи складають до 80 % ваги сухої тканини. У організмі людини вони містяться у: печінці - 5-10 % від ваги органу; скелетних м'язах - 1-3%; м'язах серця -- 0.5%; мозку - 0.2 % та крові. Вуглеводи є основним джерелом енергії для забезпечення діяльності головного мозку та серця, поряд з ліпідами і білками покривають енерготрати організму, складають основу клітинних та субклітинних мембран різних тканин.
Вуглеводи - речовини з загальною формулою Cm(H2O)n


Слайд #5
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #5

По відношенню до гідролізу (розщеплення водою) вуглеводи поділяються на дві великі групи:
прості - не піддаються гідролізу з утворенням простіших вуглеводів;
складні - здатні гідролізуватися з утворенням більш простіших вуглеводів.


Слайд #6
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #6

КЛАСИФІКАЦІЯ ВУГЛЕВОДІВ
Вуглеводи
ПРОСТІ
СКЛАДНІ
Глюкоза
Фруктоза
Рибоза
Дезоксирибоза
Моносахариди
Олігосахариди
Сахароза(цукроза)
Полісахариди
Крохмаль
Целлюлоза
Дисихариди
Мальтоза
Лактоза


Слайд #7
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #7

Моносахариди
Моносахариди — прості вуглеводи, вони не піддаються гідролізу — не розщеплюються водою на простіші вуглеводи, у них число атомів вуглецю дорівнює кількості атомів кисню СnН2nОn.


Слайд #8
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #8

1. Якщо карбонільна група знаходиться біля первинного атома вуглецю, то вона трансформується у альдегідну. Відповідний моносахарид називається альдозою (гліцериновий альдегід - альдотріоза; рибоза- альдопентоза; глюкоза - альдо-гексоза ).2. Якщо карбонільна група знаходиться біля вторинного атома вуглецю, то вона перетворюється у кетонну, а відповідний моносахарид отримує назву кетози.
По розміщенню карбонільної групи їх поділяють на альдози і кетози


Слайд #9
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #9

тетрози С4Н8О4
пентози С5Н10О5 (арабіноза, ксилоза, рибоза)
гексози С6Н12О6 (глюкоза, маноза, галактоза,фруктоза)
До моносахаридів відносяться:


Слайд #10
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #10

Моносахариди: глюкоза
Глюкоза (альдегідоспирт )- називають також виноградним цукром, так як вона міститься у великій кількості у виноградному соку. Крім винограду глюкоза знаходиться і в інших солодких плодах і навіть у різних частинах рослин.
Формула С6Н12О6


Слайд #11
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #11

У рослинному світі широко поширена фруктоза або фруктовий (плодовий) цукор. Фруктоза міститься в солодких плодах, меді. Витягуючи з кольорових солодких плодів соки, бджоли готують мед, який за хімічним складом являє собою в основному суміш глюкози і фруктози. Також фруктоза входить до складу складних цукрів, наприклад тростинного та бурякового.


Слайд #12
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #12

Хімічні властивості глюкози
Повне окиснення глюкози
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + H2O
2) Реагує як альдегід
а) Окиснення, реакція “ срібного дзеркала ”
СН2ОН – (СНОН)4 – СОН + Ag2O → СН2ОН – (СНОН)4 – СООН + 2Ag↓
б) Окиснення Cu(OH)2 при нагріванні:
СН2ОН–(СНОН)4–СОН +2Сu(ОН)2→СН2ОН–(СНОН)4–СООН +Сu2О +2Н2О
3) Реакція бродіння
а) спиртове бродіння: С6Н12О6 → 2 С2Н5ОН + 2СО
б) молочно-кисле бродіння:
в) масляне бродіння: С6 Н12О6 → С3 Н7СООН + 2Н2↑ +2СО2↑


Слайд #13
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #13

Дисахариди
Вуглеводи, які при нагріванні з водою
в присутності мінеральних кислот чи під дією ферментів піддаються
гідролізу, розкладаючись на дві молекули моносахаридів.
Легко розчиняються у воді, добре кристалізуються, солодкі на смак. Як у вільному стані, так і в складі ін. молекул дуже поширені в тваринних і рослинних організмах. Найпоширеніші дисахариди: сахароза (цукор), лактоза, мальтоза. Дисахариди – цінні харчові й смакові речовини; деякі дисахариди застосовують у мікробіології та фармакології


Слайд #14
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #14

Дисахариди: Цукроза С12Н22О11
1. Реакція гідролізу:
С12Н22О11 + Н2О → С6Н12O6 + С6Н12O6.
2. Реакція повного окиснення:
C12H22O11 + 12O2 → 12CO2 + 11H2O
3. Якісна реакція на сахарозу (з додаванням Сu(ОН)2 без нагрівання)
C12H22O11 + Cu(OH)2 → утворюється розчин яскраво синього кольору
Хімічні властивості цукрози


Слайд #15
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #15

Найважливіша з дисахаридів – цукроза – дуже поширена у природі. Це хімічна назва звичайного цукру, його називають ще тростинним чи буряковим.
Буряковий цукор широко застосовується в харчовій промисловості, кулінарії, приготуванні вин, пива і т.д.


Слайд #16
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #16

Лактоза, що виражається формулою C12H22O11, є вуглеводом, який міститься в молоці ссавців, вона присутня в ньому в кількості близько 2% - 8%. Вперше лактоза була виявлена ​​Фабріціо Бартолетті в 1619 році.
Лактоза відрізняється від інших цукрів відсутністю гігроскопічності. Значення лактози дуже велике, тому що вона є важливою живильною речовиною, особливо для організму людини і тварин.
Лактоза


Слайд #17
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #17

Мальтоза (від англ. Malt — солод) - солодовий цукор, природний дисахарид, що складається з двох залишків глюкози; міститься у великих кількостях в пророслих зернах (солоді) ячменю, жита та інших зернових; виявлена також у томатах, в пилку та нектарі ряду рослин. Входить до складу деяких марок пива
Мальтоза


Слайд #18
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #18

Полісахариди: Крохмаль(С6Н10О5)N
Крохмалем називається вуглевод, полісахарид, що складається з суміші амілози і амілопектину.
Речовина являє собою білий сипучий порошок, не має смаку, при стиску видає характерний скрип.Крахмалу властива добра розчинність в гарячій воді. У холодній воді не розчиняється. Має властивості клейстеру або гелю.


Слайд #19
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #19

Целлюлоза(С6Н10О5)N
Целлюлоза -природний полімер, полісахарид, волокниста речовина, головна складова частина оболонки рослинних клітин. У найбільшій кількості міститься у деревині, волокнах бавовни, льону. 


Слайд #20
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #20

Хімічні властивості цукрози,крохмалю,целюлози
Гідроліз:
а)цукроза: с12н22о11+н2о=с6н12о6+с6н12о6
б) крохмаль, целюлюза:
( С6Н10О5)n +nН2О= nC6Н12О6


Слайд #21
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #21

Моносахариди та дисахариди:
солодкі на смак;
білі,кристалічні;
добре розчинні у воді
Полісахариди:
Волокнисті або аморфні
без смаку
нерозчинні у воді
Фізичні властивості:


Слайд #22
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #22

Вуглеводи - важлива складова частина харчування людини і тварин. Багато з них використовується у харчовій промисловості, текстильній, при виготовленні клеїв та лікарських препаратів.


Слайд #23
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #23

Вуглеводи - важлива складова частина харчування людини і тварин. Багато з них використовується у харчовій промисловості, текстильній, при виготовленні клеїв та лікарських препаратів.


Слайд #24
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #24

Вуглеводи - важлива складова частина харчування людини і тварин. Багато з ни використовується у харчовій промисловості, текстильній, при виготовленні клеїв та лікарських препаратів.
Залежно від будови вони поділя­ються на моно-, ди- та полісаха­риди. Моно- не гідролізуються, ди- та полісахариди підлягають гідролізу до моносахаридів.
3. Властивості вуглеводів зумовлені їхнім складом і будовою.
4. В організмі людини виконують надзвичайно важливі функції, які необхідні для процесів життєді­яльності, входять до складу нуклеїнових кислот, що є носіями гене­тичної, спадкової інформації.
5. Вуглеводи широко використову­ються в різних галузях промисло­вості.
Хімічну формулу С12Н22О11 має не лише сахароза, але і її ізомери — мальтоза й лактоза. Мальтозу називають солодовим цукром, а лактоза є складовою молока і називається молочним цукром. У резуль­таті гідролізу мальтози утворюється альфа-форма глюкози, а лактози — бета-форма. На відміну від сахарози, мальтоза й лактоза мають відновні властивості, для них характерна реакція «срібного дзеркала».
Висновок


Слайд #25
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 6) - Слайд #25

Дякую за Увагу!