Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 31)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 31) - Слайд #1

ВуглеводиUglevod = уголь + вода?
Роботу виконав:
учень 10 класу
ЗОШ №9 м. Василькова
Вінтула Богдан


Слайд #2
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 31) - Слайд #2

Вперше термін "вуглеводи" запропонував професор tttДерптського (нині Тартуського) tttуніверситету К.Г. Шмідт в 1844 р.
У 1927 р. Міжнародна комісія по tttреформі хімічної номенклатури tttзапропонувала термін "вуглеводи" tttзамінити терміном "гліціди", однак tttстара назва "вуглеводи" вкоренилася tttі є загальноприйнятою.
Історичні відомості
Uglevod = уголь + вода?


Слайд #3
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 31) - Слайд #3

Вуглеводи — органічні сполуки із загальною формулою Cn(H2O)n, де n – число не менше 3. До їхнього складу входять Вуглець, Кисень та Водень. Співвідношення кисню і водню аналогічно співвідношенню їх у молекулі води.
Надалі виявилося, що ряд сполук, які за своїми властивостями відносяться до класу вуглеводів, містять водень і кисень у дещо іншій пропорції, ніж зазначено в загальній формулі.
Uglevod = уголь + вода?
Загальна характеристика


Слайд #4
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 31) - Слайд #4

Вуглеводи є найпоширенішими органічними сполуками, що підтверджується тим фактом, що більше половини органічного вуглецю на Землі існує у формі вуглеводів. Вони є складовою частиною клітин усіх живих організмів.
Здебільшого вуглеводи є сполуками рослинного походження - це продукти фотосинтезу і, таким чином, є базовою ланкою у трансформації сонячної енергії у хімічну для забезпечення життя на Землі.
У тваринних клітинах їхня кількість становить 2-5%, а в рослинних – 90%.
Uglevod = уголь + вода?
Загальна характеристика


Слайд #5
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 31) - Слайд #5

Залежно від кількості мономерів, що входять до складу молекул, вуглеводи поділяють на:
- Моносахариди - прості вуглеводи, які не піддаються гідролізу - не розщеплюються водою на простіші вуглеводи.
- Дисахариди - вуглеводи, які при нагріванні з водою в присутності мінеральних кислот чи під дією ферментів піддаються гідролізу, розкладаючись на дві молекули моносахаридів.
- Полісахариди - вуглеводи, які не мають солодкого смаку, і майже не розчинні у воді. Вони є складними високомоле-кулярними сполуками, які під каталітичним впливом кислот чи ферментів піддаються гідролізу з утворенням дисахаридів та сотень і тисяч молекул моносахаридів.
Uglevod = уголь + вода?
Класифікація вуглеводів


Слайд #6
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 31) - Слайд #6

Класифікація вуглеводів
Uglevod = уголь + вода?


Слайд #7
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 31) - Слайд #7

Моносахариди - тверді кристалічні речовини, добре розчинні у воді у залежності від кількості вуглецевих атомів, які входять у молекулу вуглеводу. Розрізняють:
тріози - моносахариди, що містять 3 атоми вуглецю – це гліцерин та його похідні: молочна та піровиноградна кислоти;
тетрози – містять 4 атоми вуглецю – еритроза – проміжний продукт фотосинтезу;
пентози – містять 5 атомів вуглецю – це рибоза і дезоксирибоза;
гексози – містять 6 атомів вуглецю – це глюкоза, фруктоза та галактоза.
Uglevod = уголь + вода?
Моносахариди


Слайд #8
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 31) - Слайд #8

Дисахариди, олігосахариди - вуглеводи, які розкладаються на дві молекули моносахаридів. Легко розчиняються у воді, добре кристалізуються, солодкі на смак.
Сахароза - буряковий чи тростинний цукор, що складається із залишків глюкози та фруктози. Широко поширена у насінні, ягодах, бульбах та знаходиться в соку берези і клена.
Лактоза – молочний цукор, який у складі має глюкозу і галактозу. Є джерелом енергії для малюків ссавців.
Мальтоза складається із двох молекул глюкози. Основний структурний елемент полісахаридів крохмалю та глікогену.
Uglevod = уголь + вода?
Дисахариди


Слайд #9
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 31) - Слайд #9

Полісахариди – високомолекулярні вуглеводи, що складаються з великої кількості моносаха- ридів. У функціональному відношенні їхнє призначення є резервним та структурним.
Резервними полісахаридами є крохмаль та глікоген, а структурним – целюлоза та хітин.
Uglevod = уголь + вода?
Полісахариди


Слайд #10
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 31) - Слайд #10

За харчовою цінністю вуглеводи їжі поділяють на засвоювані та незасвоювані. Засвоювані вуглеводи перетравлюються і метаболізуються в організмі людини. Незасвоювані не розщеплюються ферментами, що секретуються в шлунково-кишковому тракті людини.
Засвоювані вуглеводи:
♦ моносахариди (глюкоза, фруктоза, галактоза);
♦ дисахариди (сахароза, лактоза, мальтоза);
♦ полісахариди (крохмаль, глікоген, інулін).
Незасвоювані вуглеводи:
♦ целюлозні полісахариди (целюлоза, геміцелюлоза, пектинові речовини, лігнін);
♦ нецелюлозні полісахариди (камеді, слизи, полісахариди водоростей, ксантан);
♦ олігосахариди (трисахариди - рафіноза, рамноза, чотирисахариди - стахіоза.
Uglevod = уголь + вода?
Харчова цінність вуглеводів


Слайд #11
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 31) - Слайд #11

Енергетична. При окисненні у процесі клітинного дихання tttвуглеводи вивільняють енергію, яка в них tttміститься, забезпечуючи значну частину tttенергетичних потреб організму. За ttttрахунок них забезпечується 60 % добової tttенергоцінності раціону. При окисленні 1 г tttвуглеводів виділяються 4,1 ккал ttttенергії і 0,4 г води.
Енергетичні потреби головного мозку задовольняються майже винятково за рахунок глюкози. Скелетні м'язи, навпаки, при недостатньому надходженні глюкози можуть розщеплювати жирні кислоти. Полісахариди є запасними речовинами, які легко мобілізуються як джерело енергії.
Uglevod = уголь + вода?
Функції вуглеводів


Слайд #12
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 31) - Слайд #12

Захисна. Секрети, що виділяються різноманітними залозами багаті на вуглеводи та їхні похідні, в основному глікопротеїни. Вони оберігають стінки порожнистих органів: шлунок, кишечник, бронхи від механічних, хімічних впливів та проникнення інфекції.
Рецепторна. Зв'язуючись з інтегральними мембран- ними білками, вуглеводи у складі рецепторів беруть участь у розпізнаванні сигнальних молекул: гормонів, нейромедіаторів.
Uglevod = уголь + вода?
Функції вуглеводів


Слайд #13
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 31) - Слайд #13

Пластична або структурна. В усіх без винятку тканинах і органах наявні вуглеводи або їх похідні. Вони є основними структурними компонентами клітин, які утворюють опорні тканини (целюлоза, хітин).
Вуглеводи беруть участь у побудові кісток, клітин, ферментів. Використовуються для синтезу глікогену, амінокислот, жирів, АТФ…
Рибоза і дезоксирибоза беруть участь у побудові АТФ. Отже, вуглеводи є складовими синтезу багатьох важливих речовин організму.
Uglevod = уголь + вода?
Функції вуглеводів


Слайд #14
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 31) - Слайд #14

Запасна. У клітинах організмів вуглеводи мають здатність накопичуватися у вигляді крохмалю (у рослин) і глікогену (у тварин). Відкладаючись у тканинах, вуглеводи можуть забезпечити організм енергією під час голодування, тобто використовуються у міру потреби в енергії.
У крові міститься 100-110 мг глюкози. Від концентрації глюкози залежить осмотичний тиск крові. У печінці може зберігатися до 10% глікогену.
Uglevod = уголь + вода?
Функції вуглеводів


Слайд #15
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 31) - Слайд #15

Вуглеводи - важлива складова частина харчування людини і тварин. Багато з них використовується у харчовій промисловості, текстильній, при виготовленні клеїв та лікарських препаратів.
Використання вуглеводів
Uglevod = уголь + вода?


Завантажити презентацію