Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27) - Слайд #1

Вуглеводи
Презентація на
Тему:


Слайд #2
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27) - Слайд #2

Вуглеводи — органічні сполуки із загальною формулою Cn(H2O)n, де n – число не менше 3. До їхнього складу входять Вуглець, Кисень та Водень. Співвідношення кисню і водню аналогічно співвідношенню їх у молекулі води.
Надалі виявилося, що ряд сполук, які за своїми властивостями відносяться до класу вуглеводів, містять водень і кисень у дещо іншій пропорції, ніж зазначено в загальній формулі.
Загальна характеристика


Слайд #3
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27) - Слайд #3

Буряковий цукор в чистому вигляді був відкритий     лише в 1747 р. німецьким хіміком А. Маргграф
2. У 1811 р. російський хімік Кирхгоф вперше отримав глюкозу гідролізом крохмалю
3. Вперше правильну емпіричну формулу глюкози запропонував шведскій хімік Я. Берцелліус в 1837 р. С6Н12О6
4. Синтез вуглеводів з формальдегіду у присутності Са (ОН) 2 був проізведенА.М. Бутлеров в 1861 р.
Вперше термін "вуглеводи" запропонував професор Дерптського (нині Тартуського) університету К.Г. Шмідт в 1844 р.
У 1927 р. Міжнародна комісія по реформі хімічної номенклатури запропонувала термін "вуглеводи" замінити терміном "гліціди", однак стара назва "вуглеводи" вкоренилася і є загальноприйнятою
Історичні відомості


Слайд #4
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27) - Слайд #4

Вуглеводи — органічні сполуки із загальною формулою Cn(H2O)n, де n – число не менше 3. До їхнього складу входять Вуглець, Кисень та Водень. Співвідношення кисню і водню аналогічно співвідношенню їх у молекулі води.
Надалі виявилося, що ряд сполук, які за своїми властивостями відносяться до класу вуглеводів, містять водень і кисень у дещо іншій пропорції, ніж зазначено в загальній формулі
Загальна характеристика


Слайд #5
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27) - Слайд #5

Загальна характеристика
Вуглеводи є найпоширенішими органічними сполуками, що підтверджується тим фактом, що більше половини органічного вуглецю на Землі існує у формі вуглеводів. Вони є складовою частиною клітин усіх живих організмів.
Здебільшого вуглеводи є сполуками рослинного походження - це продукти фотосинтезу і, таким чином, є базовою ланкою у трансформації сонячної енергії у хімічну для забезпечення життя на Землі.
У тваринних клітинах їхня кількість становить 2-5%, а в рослинних – 90%.


Слайд #6
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27) - Слайд #6

Моноцукриди
Дицукриди
Поліцукриди
С6Н12О6
С12Н22О11
(С6Н12О6)n
глюкоза
фруктоза
галактоза
цукроза
мальтоза
лактоза
целобіоза
Крохмаль
целюлоза, або клітковина глікоген
(тваринний крохмаль)
Класифікація вуглеводів


Слайд #7
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27) - Слайд #7

Простими вуглеводами (моносахаридами) називають вуглеводи, які не здатні до гідролізу з утворенням більш простих вуглеводів, у них число атомів вуглецю дорівнює кількості атомів кисню СnН2nОn. Моносахариди - тверді кристалічні речовини, добре розчинні у воді у залежності від кількості вуглецевих атомів, які входять у молекулу вуглеводу.
Моносохариди
До моносахаридів відносяться:
Тетрози С4Н8О4 (елітроза треоза)
Пентози С5Н10О5 (арабіноза, ксилоза, рибоза)
Гексози С6Н12О6 (глюкоза, маноза, галактоза, фруктоза)


Слайд #8
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27) - Слайд #8

Безбарвні
Кристалічні речовини
Розчинні у воді
Солодкі на смак
Фізичні властивості моносахаридів


Слайд #9
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27) - Слайд #9

Глюкозу називають також виноградним цукром, оскільки він міститься у великій кількості в виноградне соку. Крім винограду глюкоза і в інших солодких плодах і навіть у різних частинах рослин.
Поширена і в тваринному світі: 0,1% її знаходиться в крові. Глюкоза розноситься по всьому тілу і служить джерелом енергії для організму. Вона також входить до складу сахарози, лактози, целюлози, крохмалю.


Слайд #10
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27) - Слайд #10

Речовина
Реактив
Спостереження
Висновок
Глюкоза
Cu(OH)2
н. у
Утворюється
Синій розчин
Глюкоза- багатоатомний спирт
Cu(OH)2
(t°)
Утворюється червоний осад
Глюкоза - альдегід
Лакмус
Забарвлення не змінюється
Глюкоза – не карбонова кислота
Mg
Н2 не виділяється
Глюкоза:


Слайд #11
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27) - Слайд #11

Хімічні властивості глюкози
1) Повне окиснення глюкози
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + H2O
2) Реагує як альдегід
а) Окиснення, реакція “ срібного дзеркала ”
СН2ОН – (СНОН)4 – СОН + Ag2O → СН2ОН – (СНОН)4 – СООН + 2Ag↓
б) Окиснення Cu(OH)2 при нагріванні:
СН2ОН–(СНОН)4–СОН +2Сu(ОН)2→СН2ОН–(СНОН)4–СООН +Сu2О +2Н2О
3) Реакція бродіння
а) спиртове бродіння: С6Н12О6 → 2 С2Н5ОН + 2СО2
б) молочно-кисле бродіння:
в) масляне бродіння: С6 Н12О6 → С3 Н7СООН + 2Н2↑ +2СО2↑


Слайд #12
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27) - Слайд #12

У рослинному світі широко поширена фруктоза або фруктовий (плодовий) цукор. Фруктоза міститься у солодких плодах, меді. Отримуючи з квітів солодких плодів соки, бджоли готують мед, який за хімічним складом являє собою в основному суміш глюкози і фруктози. Також фруктоза входить до складу складних цукрів, наприклад тростинного і бурякового


Слайд #13
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27) - Слайд #13

Найважливіший з дисахаридів - сахароза - дуже поширений у природі. Це хімічна назва звичайного цукру, званого тростинним абобуряковим.
Свекловичный сахар широко применяется в пищевой промышленности, кулинарии, приготовлении вин, пива и т.д.


Слайд #14
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27) - Слайд #14

Дисахариди
Дисахариди, олігосахариди - вуглеводи, які розкладаються на дві молекули моносахаридів. Легко розчиняються у воді, добре кристалізуються, солодкі на смак. У тваринних і рослинних організмах поширені дисахариди:
Сахароза - буряковий чи тростинний цукор, що складається із залишків глюкози та фруктози. Широко поширена у насінні, ягодах, бульбах та знаходиться в соку берези і клена.
Лактоза – молочний цукор, який у складі має глюкозу і галактозу. Є джерелом енергії для малюків ссавців.
Мальтоза складається із двох молекул глюкози. Основний структурний елемент полісахаридів крохмалю та глікогену
гуава
штучний мед


Слайд #15
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27) - Слайд #15

Мальтозний
сироп
Мальтоза (від англ. Malt — солод) - солодовий цукор, природний дисахарид, що складається з двох залишків глюкози; міститься у великих кількостях в пророслих зернах (солоді) ячменю, жита та інших зернових; виявлена також у томатах, в пилку та нектарі ряду рослин. Входить до складу деяких марок пива.


Слайд #16
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27) - Слайд #16

Хімічні властивості сахарози
1. Реакція гідролізу:
С12Н22О11 + Н2О → С6Н12O6 + С6Н12O6.
2. Реакція повного окиснення:
C12H22O11 + 12O2 → 12CO2 + 11H2O
3. Якісна реакція на сахарозу (з додаванням Сu(ОН)2 без нагрівання)
C12H22O11 + Cu(OH)2 → утворюється розчин яскраво синього кольору


Слайд #17
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27) - Слайд #17

З молока отримують молочний цукор - лактозу. У молоці лактоза міститься у досить значній кількості.
Лактоза відрізняється від інших цукрів відсутністю гидроскопичности - вона не відволожується. Ця властивість має велике значення: якщо потрібно приготувати із цукром будь-якої порошок, у якому легко гидролизующее ліки, то беруть молочний цукор.Значення лактози дуже велике, тому вона є важливим поживним речовиною, особливо зростаючих організмів людини і ссавців тварин.


Слайд #18
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27) - Слайд #18

П О Л І С А Х А Р И Д И
Полісахариди — вуглеводи, які багато в чому відрізняються від моносахаридів і дисахаридів, не мають солодкого смаку і майже не розчинні в воді.
Важливі представники полісахаридів — крохмаль і целюлоза. Їх молекули побудовані з ланок — (С6Н10О5), є залишками шестичленних циклічних форм молекул глюкози, що втратили молекулу води, тому склад крохмалю та целюлози виражається однією формулою (С6Н10О5).


Слайд #19
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27) - Слайд #19

Крохмаль (C6Н10О5)n - це біополімер, що складається із залишків глюкози – перший видимий продукт фотосинтезу. При фотосинтезі крохмаль утворюється в рослинах і відкладається в коренях, бульбах, насінні.
Крохмаль – це біла речовина, що складається з найдрібніших зерен, які нагадують борошно, тому його друга назва «картопляне борошно».


Слайд #20
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27) - Слайд #20

ЗНАЧЕННЯ КРОХМАЛЮ
в якості харчового продукту (хліб, картопля, крупи і т. д.)
для виготовлення канцелярського клею
у медицині для приготування присипок, паст (густих мазей), а також при виробництві таблеток.


Слайд #21
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27) - Слайд #21

Целюлоза (С6Н10О5)n
Целюлоза — полісахарид; головна складова частина клітинних оболонок рослин.
Майже чистою клітковиною є бавовна, яка йде на виготовлення тканини. Із целюлози деревини одержують папір. Целюлозу та її ефіри використовують для отримання штучного волокна (віскозний, ацетатний, мідно-аміачний шовк, штучна шерсть), пластмас, кіно і фотоплівок, лаків, бездимного пороху і т. д.
Целюлоза — стійка речовина, не руйнується при нагріванні до 200°C. Не розчиняється у воді та слабких кислотах. Володіє міцністю, але еластична. Зареєстрована як харчова добавка E460.


Слайд #22
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27) - Слайд #22

Целюлоза є полімером глюкози.
У ній вміщено близько 50% вуглецю, що міститься в рослинах. За загальною масою на Землі, целюлоза займає перше місце серед органічних сполук.


Слайд #23
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27) - Слайд #23

Хімічні властивості полісахаридів
1) Реакція повного окиснення
(С6Н10О5)n + 6nO2 → 6nCO2 + 5nH2O
2) Реакція гідролізу
(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6
3) Якісна реакція на крохмаль
йодокрохмальна реакція з утворення синього розчину
4) Реакція естерифікації целюлози
(C6H10O5)n + CH3COOH → C6H7O2(OCOCH3)n+ H2O


Слайд #24
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 27) - Слайд #24

Хітин близький до целюлози, він зустрічається у деяких формах грибів, а також як важливий компонент зовнішнього скелету деяких тварин.


Завантажити презентацію