Презентація на тему «Водне середовище» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Водне середовище» (варіант 1) - Слайд #1

Водне середовище існування


Слайд #2
Презентація на тему «Водне середовище» (варіант 1) - Слайд #2

Відмінності умов існування
Висока густина води
Менший вміст кисню
Значні перепади тиску
Різна концентрація солей
Швидкість течії


Слайд #3
Презентація на тему «Водне середовище» (варіант 1) - Слайд #3

Жителі водного середовища
Гідробіонти - мешканці водойм -виробили пристосування як до існування у водному середовищі взагалі, так і до певного типу водойм


Слайд #4
Презентація на тему «Водне середовище» (варіант 1) - Слайд #4

Екологічні групи гідробіонтів


Слайд #5
Презентація на тему «Водне середовище» (варіант 1) - Слайд #5

Планктон
Планктон - організми (деякі бактерії, ціанобактерії, водорості, найпростіші, медузи, дрібні ракоподібні, личинки риб) не здатні протидіяти течіям, тому розносяться ними на великі відстані


Слайд #6
Презентація на тему «Водне середовище» (варіант 1) - Слайд #6

Нектон
Нектон - організми (більшість риб, головоногих молюсків, китоподібні) здатні активно пересуватись у товщі води, незалежно від напрямку течії. Вони мають обтічну форму тіла і добре розвинені органи руху.


Слайд #7
Презентація на тему «Водне середовище» (варіант 1) - Слайд #7

Бентос
Бентос - організми, які мешкають на поверхні або в товщі дна водойм (форамініфери, коралові поліпи, круглі та малощетинкові черви, деякі молюски і ракоподібні, голкошкірі, придонні риби, деякі водорості, бактерії). Ці організми мають пристосування для пересування по дну водойм або прикріплення до нього, часто здатні закопуватись у його товщу.


Слайд #8
Презентація на тему «Водне середовище» (варіант 1) - Слайд #8

Перифітон
Перифітон - організми, які оселяються на різних субстратах у товщі води, дно кораблів, гідротехнічні споруди тощо. Такі організми мають різні пристосування для прикріпленого способу життя. Їхнє поширення забезпечують певні фази життєвого циклу (личинки, спори тощо).


Слайд #9
Презентація на тему «Водне середовище» (варіант 1) - Слайд #9

Нейстон
Нейстон - організми, які мешкають на межі повітряного і водного середовища. При цьому одні з них більше пов'язані з повітряним (наприклад, клопи-водомірки): вони пересуваються по поверхневій плівці, використовуючи силу поверхневого натягу води. Цьому сприяє і незмочуваність їхнього тіла. Інші ж більше пов'язані з водним середовищем, їхнє тіло спирається на водну плівку знизу або підвішується до неї (деякі бактерії, найпростіші, ракоподібні, комахи та їхні личинки, молюски, личинки і молодь риб).


Слайд #10
Презентація на тему «Водне середовище» (варіант 1) - Слайд #10

Основні властивості водного середовища
Різні зони Світового океану відрізняються за характером дії екологічних факторів, серед яких провідна роль належить температурі, освітленості, тиску, газовому складу і солоності води, рельєфу дна.


Слайд #11
Презентація на тему «Водне середовище» (варіант 1) - Слайд #11

Температура
Висока теплоємність води на відміну від повітря зумовлює значно менші коливання температури в її поверхневих шарах. Так, протягом року коливання температури в поверхневих шарах Світового океану не перевищує 10—15° С. На великих глибинах температура стала: від 1,5° С до 2° С. Але водойми різних типів значно відрізняються за своїм температурним режимом


Слайд #12
Презентація на тему «Водне середовище» (варіант 1) - Слайд #12

Освітленість
Освітленість водойм швидко зменшується зі збільшенням глибини. Як правило, на глибинах понад 250 м фотосинтезуючі організми існувати не можуть.
На глибини понад 1500 м світло взагалі не проникає.


Слайд #13
Презентація на тему «Водне середовище» (варіант 1) - Слайд #13

Біолюмінесценція
Деякі глибоководні організми (кишковопорожнинні, ракоподібні, молюски, риби) здатні самі виробляти світло за рахунок окиснення певних ліпідів. Це явище називають біолюмінесценцією.
Світлові сигнали дають змогу глибоководним організмам збиратися в табуни, знаходити особин протилежної статі при розмноженні тощо.


Слайд #14
Презентація на тему «Водне середовище» (варіант 1) - Слайд #14

Способи отримання інформації
Оскільки вода поглинає промені світла, то навіть організми з добре розвиненими органами зору (головоногі молюски, риби, китоподібні) бачать лише на незначній відстані. Тому для спілкування, орієнтації в просторі, пошуку їжі вони використовують звукові, електричні, хімічні способи передавання та отримання інформації.


Слайд #15
Презентація на тему «Водне середовище» (варіант 1) - Слайд #15

Сольовий склад
Водойми різних типів відрізняються за сольовим складом води. В океанічній воді солоність відносно стала - 34-35 проміле. Оскільки вміст солей у воді впливає на їх надходження в організм, то цей чинник обмежує поширення гідробіонтів.
Лише деякі види можуть мешкати в широкому діапазоні солоності води (наприклад, рачки-артемії).


Слайд #16
Презентація на тему «Водне середовище» (варіант 1) - Слайд #16

Насиченість киснем
Кисень, який міститься у воді, надходить туди з атмосферного повітря, а також виділяється фотосин- тезуючими організмами, що мешкають у верхніх шарах водойм. Із збільшенням глибини концентрація кисню у воді знижується. Тож глибоководні організми пристосувалися до існування в умовах дефіциту кисню.


Слайд #17
Презентація на тему «Водне середовище» (варіант 1) - Слайд #17

Густина води - один із провідних факторів водного середовища існування. З нею пов'язаний тиск: при зануренні на кожні 10 м він зростає приблизно на 1 атмосферу, на великих глибинах він може перевищувати 1 000 атмосфер.
Тому гідробіонти пристосовані до існування на певних глибинах і лише окремі види (деякі черви, голкошкірі) здатні існувати від припливно-відпливної зони до глибин у кілька тисяч метрів.


Завантажити презентацію