Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени»


Рейтинг презентації 4.33 на основі 3 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #1

До теми уроку «Типи мутацій. Мутагени.»
Вчителя біології
Хісамутдінової С.Л.
МЗШ І – ІІІ ступенів № 12


Слайд #2
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #2

Мінливість


Слайд #3
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #3

Дайте відповіді на запитання:
Що таке мутація?
Чи завжди мутації призводять до негативних наслідків?
Яке значення має мутаційна мінливість для живих організмів?
Які приклади мутацій можна навести в людини?
Основні положення мутаційної теорії


Слайд #4
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #4

Мутації – стійкі зміни генетичного матеріалу, які виникають раптово і призводять до змін спадкових ознак організму.Поняття про мутації (мутатіо – зміна) вивчав Гуго де Фріз 1901 році.


Слайд #5
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #5

мутації не завжди призводять до негативних наслідків
З мутаційною мінливістю пов'язана еволюція – процес утворення нових видів, сортів і порід.


Слайд #6
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #6

Різноманітні вади, синдром Дауна,Сіамські близнюки, багатопалість, фенілкетонурія, галактоземія,альбінізм,тощо…


Слайд #7
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #7

Основні положення мутаційної теорії :- мутації виникають раптово;- зміни, спричинені мутаціями, стійкі і можуть успадковуватись;- мутації не спрямовані, тобто можуть бути корисними, шкідливими або нейтральними для організмів;- одні й ті ж мутації можуть виникати неодноразово.


Слайд #8
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #8

Отже, можливість утворювати мутації є універсальною властивістю всіх живих організмів.


Слайд #9
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #9

Типи мутацій. Мутагени.
Мутація
Клітинна
Змінений
протеїн
і-
Ознайомимось з видами мутацій та їх класифікацією,
Розглянемо основні мутагенні фактори та їх вплив живі
організми


Слайд #10
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #10

Залежно від того, де бувають:
Генеративні – бувають у статевих клітинах, успадковуються при статевому розмноженні.
Соматичні – бувають у соматичних клітинах, успадковуються лише за умов нестатевого розмноження.


Слайд #11
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #11

Залежно від впливу на життєдіяльність організму:
Летальні – спричиняють загибель організму.
Сублетальні – знижують життєдіяльність організму.
Нейтральні – за певних умов не впливають на організм.


Слайд #12
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #12

За зміною фенотипу:
а) морфологічні,
б) біохімічні,
в) фізіологічні.


Слайд #13
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #13

За поведінкою мутації в гетерозиготі:
а
б
а) домінантні,
б) рецесивні;


Слайд #14
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #14

За локалізацією в клітині:
а
б
ядро
а) ядерні,
б) цитоплазматичні;


Слайд #15
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #15

Залежно від змін генетичного апарату (за зміною генотипу):
Генні – пов'язані зі зміною окремих генів (точкові).
Хромосомні – пов'язані зі
зміною самих хромосом.
3. Геномні – пов'язані зі зміною кількості наборів хромосом, зі зміною числа хромосом окремих пар.


Слайд #16
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #16

Це найбільш поширена класифікація


Слайд #17
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #17

Генні – пов'язані зі зміною окремих генів (точкові). На рівні ланцюга ДНК


Слайд #18
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #18

Заміщення нуклеотіда зміна нуклеотидної послідовності ДНК одного гена
АГЦ- ГАЦ- ЦАЦ-
Сер - Асп – Гіс-
Втрата нуклеотіда АГЦ- ГАЦ- ЦАЦ-
АГЦ- АЦЦ- АЦ…
Зміна стоп-кодона


Слайд #19
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #19


Слайд #20
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #20

Хромосомні мутації пов'язані зі структурними змінами хромосом різних типів:
• делеція 1
• дуплікація 2
• інверсія 3
• транслокація 4
1
4
3
2


Слайд #21
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #21

делеція — це втрата хромосомою певної ділянки, яка потім зазвичай знищується


Слайд #22
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #22

транслокація — це обмін ділянок між негомологічними хромосомами


Слайд #23
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #23

інверсія — це поворот окремого фрагмента хромосоми на 180°; при цьому число генів у хромосомі залишається незмінним, а змінюється лише їхня послідовність


Слайд #24
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #24

дуплікація — це подвоєння ділянки хромосоми


Слайд #25
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #25

Геномні мутації пов'язані зі зміною числа хромосом. Відокремлюють:
• поліплоїдію 2n, 3n, 4n ,5n, 6n; стор.79
• анеуплоїдію (гетероплоїдію)
2n +1, 2n+2, 2n +3, 2n -1, 2n -2.


Слайд #26
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #26

За причинами виникнення:
а) спонтанні, б) індуковані.
!
Стор. 82, другий абзац прочитайте


Слайд #27
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #27

Зверніть увагу!
Не кожне ушкодження ДНК неодмінно реалізується в мутацію, часто відбувається виправлення цих ушкоджень за допомогою особливих ферментів, тобто існує система виправлення помилок. Цей процес виправлення помилок називається репарацією.


Слайд #28
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #28

А зараз трохи відпочинку.
Сядьте зручно,
схрестить пальці,
Закрийте очі долонями,
уявіть чорний оксамит перед очима,
та послухайте музику


Слайд #29
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #29

У 1927 р. Т.Морган та Г.Мьоллер– показали, що мутації можна викликати штучно за допомогою фізичних або хімічних мутагенів.Мутації вивчали в українській школі на чолі з академіком С.М.Гершензоном.
1866 - 1945
1890 - 1967
1906-1998


Слайд #30
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #30

Фактори, які здатні індукувати мутаційний ефект називають мутагенними. Мутагени універсальні. Розрізняють:
Фізичні (іонізуюче випромінювання, ультрафіолет, рентгенівські й гамма-промені, підвищена t°С, …)
Хімічні (азотистий іприт, етиленаміди, нітрофурани, бензопірен, колхіцин, SO2, NO2, H2O2, солі НNО3, …)
Біологічні (віруси, токсини, ДНК) стор. 84,
останній абзац


Слайд #31
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #31


Слайд #32
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #32

Алкалоїд колхіцин – руйнує веретено поділу клітини.


Слайд #33
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #33

Обробка бруньок колхіцином


Слайд #34
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #34

Газ іприт – підвищує частоту мутацій у 90 разів


Слайд #35
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #35

Віруси є біологічними мутагенами.


Слайд #36
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #36

Різні види організмів і різні особини одного виду відрізняються за чутливістю до мутагенів.Частота мутацій тим вища, чим більш мутагенів в організмі.


Слайд #37
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #37

Зверніть увагу!
- мутагени універсальні;- мутації не спрямовані; - ступінь вираження мутацій у фенотипі не залежить від інтенсивності і тривалості дії мутагенного фактора;- частота мутацій зростає, коли дія мутагену довготриваліша і сильніша;- для мутагенних факторів не існує нижнього порогу їхньої дії.


Слайд #38
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #38

1. Прикладом мутаційної мінливості є -
А - загнуті крила дрозофіли
Б - зміна кольору шерсті у горностаєвого кролика
В - альбінізм (порушення пігментації)
Г-зменшення розміру рослин під час посухи
1 - ___, ___.


Слайд #39
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #39

2. Залежно від впливу на життєдіяльність організму мутації є-
А - індуковані
Б - сублетальні
В - спонтанні
Г- летальні
Д - нейтральні
2 - ___, ___, ___.


Слайд #40
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #40

3. Установіть відповідність між мутагенними факторами та їх назвою
1-хімічні А- іонізуюче випромінювання;
2-фізичні Б- бензопірен, ;
3-біологічні Г- рентгенівське випромінювання;
В- віруси;
Д – алкалоїд колхіцин
3 - 1 - ___, ___; 2 - ___, ___; 3 - ___.


Слайд #41
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #41

4. Залежно від того де бувають мутації є-
А-соматичні
Б- шкідливі
В-спонтанні
Г-корисні
Д - генеративні
4 - ___, ___.


Слайд #42
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #42

Перевірте відповіді
– А, В
– Б, Г, Д
– 1 – Б, Д; 2 – А, Г; 3 – В
– А, Д
Порахуйте кількість правильних відповідей (літер) - ______, та помилок - _____, ______.


Слайд #43
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #43

Мутації – стійкі зміни генетичного матеріалу, які виникають раптово і призводять до змін спадкових ознак організму.
Мутації можна викликати штучно, впливаючи фізичними, хімічними, біологічними факторами.
Різні види організмів і різні особини одного виду відрізняються за чутливістю до мутагенів.
Частота мутацій тим вища, чим більше мутагенів в організмі.


Слайд #44
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #44

Д/З
Прочитати § 15, повторити §14.
Стор. 90 – 91, № 1 – 10, дайте відповіді
Вивчити нові терміни й поняття та їх значення
Бажаю успіху!


Слайд #45
Презентація на тему «Типи мутацій. Мутагени» - Слайд #45

Посміхнімось разом!


Завантажити презентацію