Презентація на тему «Типи мутацій»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Типи мутацій» - Слайд #1


Слайд #2
Презентація на тему «Типи мутацій» - Слайд #2

Мутації – стійкі зміни генетичного матеріалу, які виникають раптово і призводять до змін спадкових ознак організму.Поняття про мутації (мутатіо – зміна) вивчав Гуго де Фріз 1901 році.


Слайд #3
Презентація на тему «Типи мутацій» - Слайд #3

мутації не завжди призводять до негативних наслідків
З мутаційною мінливістю пов'язана еволюція – процес утворення нових видів, сортів і порід.


Слайд #4
Презентація на тему «Типи мутацій» - Слайд #4

Основні положення мутаційної теорії :- мутації виникають раптово;- зміни, спричинені мутаціями, стійкі і можуть успадковуватись;- мутації не спрямовані, тобто можуть бути корисними, шкідливими або нейтральними для організмів;- одні й ті ж мутації можуть виникати неодноразово.


Слайд #5
Презентація на тему «Типи мутацій» - Слайд #5

Отже, можливість утворювати мутації є універсальною властивістю всіх живих організмів.


Слайд #6
Презентація на тему «Типи мутацій» - Слайд #6

Типи мутацій


Слайд #7
Презентація на тему «Типи мутацій» - Слайд #7

Залежно від того, де бувають:
Генеративні – бувають у статевих клітинах, успадковуються при статевому розмноженні.
Соматичні – бувають у соматичних клітинах, успадковуються лише за умов нестатевого розмноження.


Слайд #8
Презентація на тему «Типи мутацій» - Слайд #8

Залежно від впливу на життєдіяльність організму:
Летальні – спричиняють загибель організму.
Сублетальні – знижують життєдіяльність організму.
Нейтральні – за певних умов не впливають на організм.


Слайд #9
Презентація на тему «Типи мутацій» - Слайд #9

За зміною фенотипу:
а) морфологічні,
б) біохімічні,
в) фізіологічні.


Слайд #10
Презентація на тему «Типи мутацій» - Слайд #10

За поведінкою мутації в гетерозиготі:
а) домінантні,
б) рецесивні;


Слайд #11
Презентація на тему «Типи мутацій» - Слайд #11

За локалізацією в клітині:
а) ядерні,
б) цитоплазматичні;


Слайд #12
Презентація на тему «Типи мутацій» - Слайд #12

Залежно від змін генетичного апарату (за зміною генотипу):
Генні – пов'язані зі зміною окремих генів (точкові).
Хромосомні – пов'язані зі
зміною самих хромосом.
3. Геномні – пов'язані зі зміною кількості наборів хромосом, зі зміною числа хромосом окремих пар.


Слайд #13
Презентація на тему «Типи мутацій» - Слайд #13

Це найбільш поширена класифікація


Слайд #14
Презентація на тему «Типи мутацій» - Слайд #14

Генні – пов'язані зі зміною окремих генів (точкові). На рівні ланцюга ДНК


Слайд #15
Презентація на тему «Типи мутацій» - Слайд #15

Зверніть увагу!
Не кожне ушкодження ДНК неодмінно реалізується в мутацію, часто відбувається виправлення цих ушкоджень за допомогою особливих ферментів, тобто існує система виправлення помилок. Цей процес виправлення помилок називається репарацією.


Слайд #16
Презентація на тему «Типи мутацій» - Слайд #16

У 1927 р. Т.Морган та Г.Мьоллер– показали, що мутації можна викликати штучно за допомогою фізичних або хімічних мутагенів.Мутації вивчали в українській школі на чолі з академіком С.М.Гершензоном.
1866 - 1945
1890 - 1967
1906-1998


Слайд #17
Презентація на тему «Типи мутацій» - Слайд #17

Фактори, які здатні індукувати мутаційний ефект називають мутагенними. Мутагени універсальні. Розрізняють:
Фізичні (іонізуюче випромінювання, ультрафіолет, рентгенівські й гамма-промені, підвищена t°С, …)
Хімічні (азотистий іприт, етиленаміди, нітрофурани, бензопірен, колхіцин, SO2, NO2, H2O2, солі НNО3, …)
Біологічні (віруси, токсини, ДНК)


Слайд #18
Презентація на тему «Типи мутацій» - Слайд #18

Обробка бруньок колхіцином


Слайд #19
Презентація на тему «Типи мутацій» - Слайд #19

Віруси є біологічними мутагенами.


Слайд #20
Презентація на тему «Типи мутацій» - Слайд #20

Різні види організмів і різні особини одного виду відрізняються за чутливістю до мутагенів.Частота мутацій тим вища, чим більш мутагенів в організмі.


Слайд #21
Презентація на тему «Типи мутацій» - Слайд #21

Мутації – стійкі зміни генетичного матеріалу, які виникають раптово і призводять до змін спадкових ознак організму.
Мутації можна викликати штучно, впливаючи фізичними, хімічними, біологічними факторами.
Різні види організмів і різні особини одного виду відрізняються за чутливістю до мутагенів.
Частота мутацій тим вища, чим більше мутагенів в організмі.


Завантажити презентацію