Презентація на тему «Тип Губки» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Тип Губки» (варіант 1) - Слайд #1

Тип Губки
Виконала
Учениця 10 класу
Іванишин Мирослава


Слайд #2
Презентація на тему «Тип Губки» (варіант 1) - Слайд #2

Губки – найпростіші багатоклітинні організми
У давнину губок вважали рослинами, пізніше стали розглядати як колоніальних найпростіших


Слайд #3
Презентація на тему «Тип Губки» (варіант 1) - Слайд #3

Місце губок у системі органічного світу
Імперія Клітинні
Надцарство Еукаріоти
Царство Тварини – ANIMALIA або ZOA
Підцарство Багатоклітинні – METAZOA
Розділ Первинні Багатоклітинні – PROMETAZOA
Тип Губки – SPONGIA, або Порифери – PORIFERA:
Вид [≈10000]: Клас [4]
Тварина-губка […]
1. Губки вапнякові - Calcarea
+ двошароваt 2. … скляні - Hyalospongiae
+ безхребетна 3. … звичайні - Demospongiae
+ нерухома 4. Археоціати - Archаeocyatha
+ біофільтратор
+ гермафродит (>)
Чому тип має таку назву?
Поверхня тіла пронизана дрібними отворами, порами, звідки і походить латинська назва цієї групи організмів - Porifera, тобто пористі тварини.
Callyspongia plicifera


Слайд #4
Презентація на тему «Тип Губки» (варіант 1) - Слайд #4

Ареал, середовище та спосіб життя губок
Губки – нерухомі, прикріплені тварини. Вони живуть поодинці або утворюють циліндричні, келихоподібні, стебельчасті колонії (більшість).
Келихоподібна колонія губки
Ареал губок
Губки існують у всіх морях нашої планети, від прибережної зони до майже максимальних глибин океану. Деякі види зустрічаються у річках, озерах і ставках.


Слайд #5
Презентація на тему «Тип Губки» (варіант 1) - Слайд #5

Будова тіла губки - аскона
Тіло - мішок: стінка:t шар [2]:t кл […]
+ багатокл. • пора […] 1. ектодерма • епітеліальна пороцит
+ двошарове • устя – оскулюм (пінако …) • міоцит пінако…
+ форма 2. енто… • хоано…
порожнина (хоано…)
• келихоподібна внутрішня
• мішко … (атриальна)
+ розмір: 1мм 1,5м 3м мезоглея:
(довжина)
+ диференціація на рівні кл.
+ симетрія - … скелет:
+ забарвлення
+ кременевий
• жовтий + вапняковий
• зелений + роговий : волокно […]: спонгін
• червоний рогове
• … + кремнероговий
Тіло губки рветься, ламається або кришиться Мал 1. Губка-аскон
канал [...]
рухлива (>)
• амебо… якл.
• гамета сп-н.
• коленцит
• склеро …
• архео …
голка – спікула […]
аскон


Слайд #6
Презентація на тему «Тип Губки» (варіант 1) - Слайд #6

Розподіл функцій між клітинами призводить до того, що вони стають більш залежними одна від одної. Клітини губок можуть деякий час існувати самостійно, одні типи перетворюються на інші. У деяких видів губок спостерігається тенденція до утворення недосконалих тканин.
Типи клітин губок
У губок клітини тіла диференційовані:
.
Епітеліальна-
покривна
Пороцит Пінако …
: надходження пор. реч., виділення
Гамета - статева
яйцеклітина сперматозоон
Археоцит (рухлива)
: утворює усі клітини
Міоцит - скоротлива (деякі губки)
: звуження пор, устя, каналів
Амебоцит - рухлива
: травлення, передача пож. реч.,
видільна
Склероцит
: утворюють скелет
Коленцит - зірчаста (нерухлива)
: опорна
Хоаноцит - комірцева
: травлення, передача пож. реч., забезпечення руху води (джгутиком)
Мал.2 Хоаноцит губки


Слайд #7
Презентація на тему «Тип Губки» (варіант 1) - Слайд #7

Скелети губок
Майже усі губки мають внутрішній скелет – опору для тіла та стінок каналів і порожнин. Скелети губок класифікують залежно від форми, розміщення, речовини, з якої будуються їхні голки – спікули.
Скелет
Вапняковий Кремневий Кремнероговий Роговий
Спікула […] … […] … […] волокно […]: спонгін
вапнякова кремнева … рогове
волокно […]
рогове
: захист тіла від механічних пошкоджень та хижаків.
Спікули (лат. Spiculum – кінчик, жало) – скелетні утворення, що складаються переважно з карбонату кальцію або кремнезему.
Мал 3. Різні форми спікул у губок
Скелет губки в 15 разів краще поглинає рідину, ніж тканина


Слайд #8
Презентація на тему «Тип Губки» (варіант 1) - Слайд #8

Тип
Аскон (1) Сикон (2) Лейкон (3)
Ускладнення структури губки пов'язане з процесом збільшення (полімеризації) джгутикових камер, розвитку та розгалудження привідних та вивідних каналів у стінках їх тіла.
Типи будови губок
Мал 4. Різноманітні типи будови
ірригаційної системи губок
Xestospongia muta,
Аgelas conifera
Sponge Color Correct
Нaliclona gracilis


Слайд #9
Презентація на тему «Тип Губки» (варіант 1) - Слайд #9

Живлення
Дихання
Аеробне
дифузія
газів
Вода: О2
СО2
Гетеротрофне
1. Сапро … фільтрація:
Вода: пож. реч. пори хоаноцити мезоглея
амебоцити
рештки мезоглея амебоцити
пори …
2. Паразитизм (у деяких видів на певних етапах розвитку)
Життєдіяльність губок: типи та способи живлення, дихання
захоплення,
передача реч.
фагоцитоз, рух
транспорт теч.
внутрішньоклітинне травлення
захоплення, транспорт реч.
кл.
кл.:
вакуоля травна
Myxilla parasitica
Dysidea fragilis
Tube sponge


Слайд #10
Презентація на тему «Тип Губки» (варіант 1) - Слайд #10

Життєдіяльність губок: ріст, розвиток, адаптація
Ріст
Розвиток
Адаптація
необмежений
непрямий: фаза [3]
метаморфоз
1. яйце
2. личинка
+ миготлива
+ рухлива
3. доросла особина
+ сидяча
Самозахист
• мінеральний скелет зі спікулами
• токсичні речовини для риб та
молюсків
• запах, який відлякує ворога.
Isodyctia palmata
Hymedesmia paupertas
Breadcrumb sponge


Слайд #11
Презентація на тему «Тип Губки» (варіант 1) - Слайд #11

Життєдіяльність губок: розмноження, регенерація
Розмноження
1. Нестатеве
• повздовжній поділ
• зовнішнє брунькування
• утворення гемул-капсул
(стадія спокою)
• Фрагментація
2. Статеве
• роздільно…
• гермафродитизм
Запліднення перехресне :

оогамія
При брунькуванні дочірня особина вміщує в собі всі “тканини” материнського організму
Поділ губок на шматки, які дають початок новим організмам
Мал 5. Брунькування бодяги
У бодяг утворюються внутрішні бруньки – гемули, які мають складну оболонку з прошарками повітря (теплоізолятор)
губка:
пора
канал провідний
джгутикова камера
мезоглея
амебоцит
губка:
мезоглея:
архаеоцит яйцеклітина
гамета
хоаноцит сперматозоон устя
пора …
сперматозоон
устя зигота яйцеклітина
сперматозоон
вода
3. Соматичний ембріогенез
Регенерація (лат. Regeneratio - відродження) – відновлення організмом втрачених або ушкоджених органів і тканин, а також цілого організму з його частини.


Слайд #12
Презентація на тему «Тип Губки» (варіант 1) - Слайд #12

Значення губок у природі і житті людини та їх охорона
Позитивне
Негативне
Очищення води (біофільтратор)
Використання у народній медицині (присипка, тампони для зупинки кровотеч, бактерицидні властивості, засіб від ревматизму та при травмах)
Їжа для морських зірок
“Житло” для деяких тварин
“Миючий засіб ” та для нанесення фарб
Виготовлення фільтрів, прикрас (скляні
губки)
Дотик до деяких губок визиває алергічні реакції
Розчиняють корали (свердлильна губка)
Шкідники раковин устриць (свердлильна губка)
Охорона губок
Отруєння води промисловими стоками може спричинити загибель губок. Фільтруючи воду, губки більш за інших тварин страждають від отруйних речовин, що містяться в ній.
Симбіоз Аксинели з коралами


Слайд #13
Презентація на тему «Тип Губки» (варіант 1) - Слайд #13

Порівняльна характеристика основних класів типу
Клас
Вапнякові губки
Скляні губки
Звичайні губки
Представники
Клатріни
Лейкосоленія
Кошик Венери, Губка Росса, Губка Гіалонема, Фарреа, Монорафіс
Туалетна губка, Морський гриб, Стілокорділа, Геодія, Коркова губка, Морський апельсин, Свердлильна губка, Кубок Нептуна, Бодяга
Місце існування
Моря, океани, на незначній глибині
Моря, океани, на максимальній глибині
Моря, річки, озера
Форма існування
Поодинокі, колоніальні
Поодинокі (>), колоніальні (рідко)
Колоніальні (>), поодинокі
Структура іригаційної системи
Усі типи
Сикон
Лейкон
Форма тіла
Діжкоподібна, трубчаста, мішкоподібна
Келихоподібна, трубчаста, мішкоподібна
Різноманітна
Симетрія
Асиметрична, променева
Променева
Променева, асиметрична
Забарвлення
Відсутні пігменти, жовтувате, сірувате
Сіре, біле, жовтувате, коричневе інші
Різнокольорові: червоний, помаранчевий, зелений інші.
Розмір тіла (довжина)
До 7 см
Від 50 см до 2 метрів
Від 1мм до 3 метрів
Якість тіла
Крихке
Тверде, крихке
Тверде, м`яке, м`ясисте, еластичне
Особливості будови
Устя оточує віночок довгих голок, скелет вапняковий
Мезоглея майже редукована, скелет кременевий
Деякі мають кременевий панцир, скелет роговий або взагалі відсутній


Слайд #14
Презентація на тему «Тип Губки» (варіант 1) - Слайд #14

Різноманітність губок
Вапнякові губки
Скляні губки
Звичайні губки
1,4,5. Clathrina primordialis
2. Leucosolenia botryoides
3. Leuconia aspera
6. Clathrina blanca
Кошик Венери
Euplectella aspergillum
Кінська губка
Hippospongia communis
Коркова губка
Suberites domuncula
Sycon quadran-gulatum


Слайд #15
Презентація на тему «Тип Губки» (варіант 1) - Слайд #15

Походження губок, їх філогенетичне значення
Точне походження губок досі не з'ясовано. Певно, їх предками стали колоніальні форми одноклітинних. За гіпотезою “Фагоцители” І. Мечникова окремі клітини колонії, що захопили їжу, просувалися в середину колонії і там виконували функцію “травлення”. Тобто з'явилися колоніальні найпростіші, клітини яких розташувалися у два шари. Опинившись у різних умовах, клітини внутрішнього і зовнішнього шарів набули відмінностей одні від одних. У наслідок цього виник багатоклітинний організм “фагоцитела” – предок багатоклітинних тварин. Губки не стали предками інших багатоклітинних тварин. При прикріпленому нерухомому способі життя губок їхня будова не потребує будь-якого поліпшення. Губки цікаві тим, що дозволяють нам побачити деякі особливості перших багатоклітинних.
Mycale lingua
Phakellia robusta