Презентація на тему «Твірна рослинна тканина»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Твірна рослинна тканина» - Слайд #1

Твірна рослинна тканина
Підготувала учениця 10-Б класу Стоколюк Вікторія


Слайд #2
Презентація на тему «Твірна рослинна тканина» - Слайд #2

Твірна тканина(Меристема)
Меристема - твірна рослинна тканина, з якої можуть утворюватися всі інші тканини, меристематичні клітини тривалий час зберігають здатність до поділу з утворенням нових неспеціалізованих клітин.
Клітини меристеми сплощені, дрібні, щільно розташовані одна біля одної, без межклітинників, в центрі клітин розташоване ядро, вакуолі дрібні, численні, клітинна оболонка первинна, наявні лише попередники пластид.


Слайд #3
Презентація на тему «Твірна рослинна тканина» - Слайд #3

Функція
Поділ клітин і утворення із них інших видів тканин і органів ріст органів в довжину і товщину


Слайд #4
Презентація на тему «Твірна рослинна тканина» - Слайд #4

Меристеми класифікують за положенням їх в рослині:
Верхівкові (апікальні).
Бічні (латеральні).
Вставні (інтеркалярні).


Слайд #5
Презентація на тему «Твірна рослинна тканина» - Слайд #5

Апікальна меристема
Апікальна меристема — група меристематичних(твірних) клітин, організованих у ростовий центр, що займає термінальне положення в стебліта забезпечує утворення всіх органів і первинних тканин паростка.Формує конус наростання пагона і кореня і забезпечує ріст у довжину.
Будова апікальної меристеми (точки росту)1 — Центральна частина2 — Периферична частина


Слайд #6
Презентація на тему «Твірна рослинна тканина» - Слайд #6

Латеральна меристема
Бічна меристема (латеральна) — клітини розташовуються вздовж осі органів, забезпечуючи їх ріст в товщину. Бічні меристеми можуть бути як первиними (прокамбій, перицикл) так і вторинними (камбій, фелоген).
Первинні бічні меристеми — прокамбій, перицикл — виникають під апексами та знаходяться в безпосередньому зв'язку з ними.
Вторинні бічні меристеми — камбій та фелоген (пробковий камбій) — формуються пізніше з промеристем або постійних тканин шляхом їх диференціації.
Бічні меристеми забезпечують потовщення кореня та стебла. З прокамбію та камбію утворюються провідні тканини, з фелогена — кірка.


Слайд #7
Презентація на тему «Твірна рослинна тканина» - Слайд #7

Точка росту кореня (збільшення 10x)1 — основна меристема (плером)2 — каліптроген (живі клітини кореневого чохлика)3 — кореневий чохлик4 — мертві клітини, що злущуються5 — прокамбій


Слайд #8
Презентація на тему «Твірна рослинна тканина» - Слайд #8

Інтеркалярна меристема
Інтеркалярна меристема— клітини розташовуються між ділянками диференційованих тканин, забезпечуючи вставний ріст.
Інтеркалярна меристема, наприклад, розташовується у вузлах злаків, біля основи черешків, тичинкових ниток. Це залишкові первинні меристеми. Вони походять від верівкових меристем, але їх перетворення в постійні тканини затримане порівняно з іншими тканинами стебла. Це ніжні меристеми особливо добре помітні у злаків. У разі полягання хлібів вони забезпечують підняття стебел за рахунок нерівномірного поділу клітин з нижнього та верхнього боку соломини.


Слайд #9
Презентація на тему «Твірна рослинна тканина» - Слайд #9

Меристеми класифікують  за походженням:
первинні
вторинні.


Слайд #10
Презентація на тему «Твірна рослинна тканина» - Слайд #10

Первинні меристеми
Первинні меристеми знаходяться в тісному зв'язку з апікальними меристемами та безпосередньо з них утворюються, зокрема, протодерма, основна меристема, прокамбій. Протодерма — одношаровий шар малодиференційованих клітин, що вкриває апекс ззовні, в подальшому з неї формується епідерма. З основної меристеми формується кора, а з прокамбію, клітини якого витягнуті вздовж осі стебла, формується центральний циліндр.


Слайд #11
Презентація на тему «Твірна рослинна тканина» - Слайд #11

Вторинні меристеми
Вторинні меристеми вникають із спеціалізованих клітин зрілих органів рослин та забезпечують їх латеральний ріст (фелоген, перицикл, камбій). Тканини, що утворюються з первинної меристеми, називаються первинними, а з вторинної — вторинними. До вторинних меристем слід також віднести так звані травматичні меристеми, які формуються в місцях ушкодження тіла рослин та забезпечують регенерацію.
Серед перерахованих типів меристем першою в онтогенезі з'являється апікальна меристема, із якої відбувається диференціація всіх інших тканин. Розташована вона на верхівках (апексах) стебла і кореня та їх бічних відгалужень. Особливістю життєдіяльності рослинного організму є, зокрема, збереження твірної діяльності у апікальних меристем протягом всього онтогенезу, тому говорять, що рослини здатні до необмеженого росту.


Завантажити презентацію