Презентація на тему «Туберкульоз. Сучасні методи діагностики та лікування»


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Туберкульоз. Сучасні методи діагностики та лікування» - Слайд #1

Туберкульоз. Сучасні методи діагностики та лікування
24 березня Всесвітній день боротьби з туберкульозом


Слайд #2
Презентація на тему «Туберкульоз. Сучасні методи діагностики та лікування» - Слайд #2

Міжнародний день боротьби з туберкульозом відзначається кожного року 24 березня. Ця дата вибрана не випадково – в цей день у 1882 році Роберт Кох повідомив про відкриття Mycobacterium tuberculosis –бактерії, яка викликає це захворювання.
І на сьогодні туберкульоз є однією з основних причин смертності від інфекційних захворювань у світі.
Щорічно у світі приблизно 9 мільйонів чоловік помирає від туберкульозу.
Запропонована виставка знайомить читачів з книгами та статтями періодичних видань з питань діагностики, лікування та профілактики туберкульозу.


Слайд #3
Презентація на тему «Туберкульоз. Сучасні методи діагностики та лікування» - Слайд #3

616-002.5
Ф47
Фещенко Ю.І., Мельник В.М.
Сучасна стратегія боротьби з туберкульозом в Україні.-К.: Здоров'я, 2007.-662с.
У виданні висвітлені способи передачі туберкульозу, особливості його поширення, фактори, що призводять до погіршення епідемічної ситуації з туберкульозу в Україні та шляхи впливу на неї на центральному та регіональному рівнях, в якій беруть участь протитуберкульозна служба та загальна лікарняна мережа.
Книга призначена для лікарів різних спеціальностей, діяльність яких пов'язана з проблемами легеневого та позалегеневого туберкульозу.


Слайд #4
Презентація на тему «Туберкульоз. Сучасні методи діагностики та лікування» - Слайд #4

616.002.5
Ф18
Фтизіатрія: Нормативно-виробниче видання.-К.: МНІАЦ медичної статистики; МВЦ “Медінформ”, 2008.- 552 с.
До збірника увійшли нормативні документи , що регламентують роботу лікувально-профілактичних закладів як державної, так і приватної форми власності. Приведені зразки облікових форм та інструкцій по їх використанню, витяги з міжнародного класифікатора хвороб , санітарно-гігієнічні та будівельні норми з обладнання приміщень, кваліфікаційні вимоги до лікарів і середнього медичного персоналу та витяг з Кримінального кодексу України.
Призначений для керівників лікувально-профілактичних установ, їх заступників та завідувачів відділень, в також для широкого загалу спеціалістів даної спеціальності.


Слайд #5
Презентація на тему «Туберкульоз. Сучасні методи діагностики та лікування» - Слайд #5

616-002.5
Т81
Туберкулёз у детей и подростков: Руководство/Под ред. О.И.Король.-СПб:Питер,2005.-432 с.
У посібнику представлено розділи, які ознайомлюють з епідеміологією і методами виявлення туберкульозу у дітей та підлітків, варіантами розвитку захворювання у різних вікових групах.
Детально описано перебіг хвороби у дітей сільської місцевості, а також ВІЛ – інфікованих дітей.
Висвітлено питання туберкульозу та супутньої патології, туберкульозу і материнства. Наведена детальна клінічна характеристика туберкульозу первинного і вторинного періодів.
Видання призначене фтизіатрам, пульмонологам, педіатрам, інфекціоністам.


Слайд #6
Презентація на тему «Туберкульоз. Сучасні методи діагностики та лікування» - Слайд #6

616.2
А72
Антимікобактеріальна терапія туберкульозу легень у поєднанні з патогенетичними та еферентними методами лікування : Методичні рекомендації.-К.: УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ,2009.- 35 с.
616-002.5
С91
Сучасні підходи до організації лікування хворих на туберкульоз: Методичні рекомендації.-К.: Державна установа НІФП ім. Ф.Г.Яновського, 2009.-20 с.
616-002.5
М54
Методика статистичного моделювання та прогнозування захворюваності на туберкульоз: Методичні рекомендації.-К.: УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ,2010.- 18 с.


Слайд #7
Презентація на тему «Туберкульоз. Сучасні методи діагностики та лікування» - Слайд #7

616-002.5
А43
Актуальные проблемы фтизиатрии: сборник научных трудов/Под ред. Крыжановского Д.Г.-Днепропетровск :Наука и образование,2004.-59 с.
Збірник містить матеріали науково-практичних досліджень з організаційних аспектів протитуберкульозної роботи. Висвітлено проблеми бронхолегеневої патології, питання класифікації, клініки та лікування туберкульозу в сучасних умовах.
Збірник буде цікавим фтизіатрам, сімейним лікарям, терапевтам.


Слайд #8
Презентація на тему «Туберкульоз. Сучасні методи діагностики та лікування» - Слайд #8

612.2
Д81
Дужий І.Д.
Хірургія туберкульозу легень та плеври:Монографія.-К.:Здоров'я.- Суми:ВАТ «СОД», Видавництво «Козацький вал», 2003.-360 с.
У монографії читач знайде показання до операцій при усіх формах сучасного туберкульозу легень і плеври, ознайомиться із технікою їх проведення, із диференціальною діагностикою туберкульозу з неспецифічними та онкологічними процесами та ускладненнями, які в сучасній літературі подаються вперше.
Пропонується для лікарів усіх спеціальностей, які мають відношення до диференціальної діагностики хвороб грудної клітки та черевної порожнини, фтизіопульмонологів, терапевтів усіх напрямків, хірургів і онкологів.


Слайд #9
Презентація на тему «Туберкульоз. Сучасні методи діагностики та лікування» - Слайд #9

616-002.5
Р 85
Руководство по легочному и внелёгочному туберкулёзу /Под ред. Ю.Н.Левашева, Ю.М.Репина.- СПб: ЭЛБИ – СПб., 2006.-544 с.
Особливістю посібника є висвітлення спеціальних питань, які відображають теоретичні уявлення про патогенез і патологічну анатомію, а також питання клінічної бактеріології, біохімії та імунології.
Посібник з легеневого і позалегеневого туберкульозу є своєчасним і актуальним для фтизіатрів, наукових працівників і лікарів, які працюють в цій області.


Слайд #10
Презентація на тему «Туберкульоз. Сучасні методи діагностики та лікування» - Слайд #10

618.3
С13
Савула М.М., Сахелашвілі М.І.,Сливка Ю.І. Туберкульоз і вагітність.-Тернопіль:ТДМУ,2007.-192с.
У книзі на підставі аналізу літератури і власного досвіду висвітлені особливості клінічного перебігу туберкульозу легень у різні терміни вагітності і у післяпологовий період. Описані оптимальні схеми хіміотерапії і результати лікування у хворих жінок, стан здоров'я новонароджених.
Книга призначена для лікарів-фтизіатрів, акушерів, педіатрів, сімейних лікарів.


Слайд #11
Презентація на тему «Туберкульоз. Сучасні методи діагностики та лікування» - Слайд #11

616.2
М71
Мишин В.Ю.
Туберкулёз легких с лекарственной устойчивостью возбудителя: Учебное пособие.- М.: ГЭОТР - Медиа, 2009.-208 с.
Видання підготовлено з урахуванням сучасних досягнень російської і зарубіжної медичної науки з епідеміології, діагностики, клініки та лікування туберкульозу легень.
Рекомендовано для наукових працівників та практичних лікарів, які працюють в цій області.


Слайд #12
Презентація на тему «Туберкульоз. Сучасні методи діагностики та лікування» - Слайд #12

616.2
Ч 90
Чумаков Ф.И., Дерюгина О.В.
ЛОР – органы и туберкулёз . М.: Медицина, 2004.-160 с.
У монографії представлено короткі загальні відомості про туберкульоз, його вплив на стан ЛОР - органів, вказано особливості захворювань ЛОР - органів при туберкульозі і вульгарному (туберкульозному) вовчаку гортані, глотки, порожнині рота, носа, вуха, і лімфатичних вузлів шиї. Описано сучасні методи лікування і цитологічна діагностика.
Для оториноларингологів, фтизіатрів, терапевтів і лікарів загальної практики.


Слайд #13
Презентація на тему «Туберкульоз. Сучасні методи діагностики та лікування» - Слайд #13

Современные методы обследования в дифференциальной диагностике туберкулёза //Український медичний часопис.-2010.-№4.- с.78-83.
Діагностика оліго- та абацилярного туберкульозу у поєднанні з іншими захворюваннями легень важка, незважаючи на використання різних методів діагностики.
Полімеразна ланцюгова реакція у реальному часі – високоспецифічний метод діагностики туберкульозу, що дозволяє поліпшити розпізнавання патологічного процесу у оліго- та абацилярних пацієнтів. Диференційна діагностика неспецифічного і туберкульозного цирозу легень потребує сучасних методів лабораторної діагностики для розпізнавання патологічного процесу у легенях.


Слайд #14
Презентація на тему «Туберкульоз. Сучасні методи діагностики та лікування» - Слайд #14

Международные подходы к организации выявления туберкулёза в современных условиях// Туберкулёз и болезни легких.-2010.-№9.-с.2-7.
Наведено аналітичний огляд керівництв і рекомендацій провідних міжнародних організацій в боротьбі з туберкульозом з метою визначення передового міжнародного досвіду і практики виявлення та діагностики туберкульозу.


Слайд #15
Презентація на тему «Туберкульоз. Сучасні методи діагностики та лікування» - Слайд #15

Аксёнова В.А. Клиническое значение лечебно-диетической коррекции белково-энергетической недостаточности у детей, подростков и взрослых, больных туберкулёзом органов дыхания/В.А.Аксёнова, М.Г.Бирон и др.// Пульмонология.-2010.-№3.-с.73-78.
Нутритивна підтримка дітей, підлітків та дорослих хворих на туберкульоз органів дихання шляхом застосування в лікувально-дієтичному харчуванні додаткових білкових компонентів має важливе клінічне значення, дозволяє пришвидшити динаміку відновлення маси тіла, покращити перенесення лікування і знизити побічні реакції на протитуберкульозні препарати.
Познякова А.С. Уровень туберкулиновой чувствительности у больных туберкулёзом детей и подростков в современных условиях /А.С.Позднякова, Д.Т.Леви //Пульмонология.-2010.-№3.-с.79-81.
У роботі наведено результати оцінки туберкульозної вразливості у дітей і підлітків, які хворі на туберкульоз. Визначено ступінь реакції на туберкулін в залежності від клінічної форми захворювання.