Презентація на тему «Транспорт речовин»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #1

Транспорт речовин


Слайд #2
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #2

Вступ
Рослина - це цілісний організм, усі частини якого тісно взаємодіють, виконуючи певні життєві функції. Порушення будови чи функцій будь-якого з органів одразу ж позначається на діяльності інших, а отже, організму в цілому.


Слайд #3
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #3

Вступ
Наприклад, ушкодження та відмирання кореня не тільки порушить закріпленнярослини у ґрунті, а й унеможливить поглинання нею з ґрунту розчинів мінеральних сполук. Рослина з відмерлими коренями неодмінно загине. Те саме станеться з рослиною, якщо із стовбура молодого деревця зняти кору у вигляді пояска.


Слайд #4
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #4

Вступ
Це призупинить надходження органічних речовин, утворених завдяки фотосинтезу, від листків до нижньої частини стебла та кореня. Рослина може загинути й унаслідок несвоєчасного скидання або відмирання листків, бо це унеможливить здійснення фотосинтезу.


Слайд #5
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #5

Приклад
Дерево загине, якщо зняти з нього кору


Слайд #6
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #6

Провідна тканина
Насамперед зв'язки між різними органами рослини здійснює провідна тканина. Вона пронизує весь організм - від кореня через стебло до кожного листка. Ви пам'ятаєте, що висхідні потоки розчинів поживних речовин відбуваються по судинах, а низхідні - по ситоподібних трубках.


Слайд #7
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #7

Горизонтальне переміщення
Горизонтальне переміщення органічних речовин по стеблу дерев'янистих рослин може здійснюватись по серцевинних променях. Вони проходять уздовж стебла й сягають кореня.


Слайд #8
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #8

Переміщення речовин
Кількість органічних речовин, що утворилися за один світловий день у хлоропласті, перевищує його масу в кілька разів. Тому велике значення для нормальної життєдіяльності має переміщення цих речовин від клітин, де вони утворюються, до всіх інших.


Слайд #9
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #9

 Рух речовин по рослині


Слайд #10
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #10

Кореневий тиск
Рушійною силою для здійснення транспорту речовин у рослині є кореневий тиск і присисна сила листків. Кореневий тиск виникає у клітинах і судинах кореня внаслідок заповнення їх водним розчином, який вбирається кореневими волосками з ґрунту.


Слайд #11
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #11

Кореневий тиск
Він забезпечує рух розчинів до надземної частини рослини. У трав'янистих рослин кореневий тиск сягає двох-трьох атмосфер, у дерев'янистих ще вище. Його можна виміряти, якщо приєднати до поперечного зрізу стебла прилад, що вимірює тиск.


Слайд #12
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #12

Дослід
Дослід, що демонструє наявність кореневого тиску


Слайд #13
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #13

Випаровування
Випаровування води листками також значно впливає на висхідний потік, створюючи так звану присисні силу листків. Чим більше води вони випаровують, тим інтенсивніше корінь поглинає її з ґрунту і тим швидше водний розчин надходить до надземних органів рослин.


Слайд #14
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #14

Використання
Знаючи шляхи та механізми пересування речовин по рослині, можна керувати ними. Так, щоб прискорити дозрівання помідорів, їх пасинкують, тобто видаляють бічні пагони. Обрізавши пагони, що з'являються після формування виноградних грон, можна змінити потік поживних речовин та прискорити достигання плодів.


Слайд #15
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #15

Функції
Певні функції рослини можуть одночасно здійснюватись різними органами. Наприклад, фотосинтез може здійснюватись не лише у листках, а й у зелених частинах стебла. Але зазвичай без участі листків інші зелені частини рослин не здатні повністю забезпечити рослину поживними речовинами.


Слайд #16
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #16

 Рослині як цілісному організмові притаманні ріст і розмноження, вона здатна реагувати на зміни умов навколишнього середовища. Все це відбувається завдяки постійному обмінові речовин та перетворенню енергії в її організмі.


Слайд #17
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #17

Під час фотосинтезу зелені рослини утворюють складні органічні сполуки з неорганічних з використанням енергії сонячного світла та виділяють кисень. А для здійснення фотосинтезу, крім світла, необхідні вода та вуглекислий газ. Вода з розчиненими в ній мінеральними речовинами надходить у рослину з ґрунту, а вуглекислий газ - із повітря.


Слайд #18
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #18

Під час дихання за участю кисню продукти фотосинтезу розкладаються до більш простих, при цьому вивільняється енергія та виділяється вуглекислий газ.


Слайд #19
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #19

Дослід
Для виявлення дихання у рослин візьміть дві склянки. В одну з них налийте чисту воду та помістіть гілочку елодеї, а в іншу - прозору вапновану воду.


Слайд #20
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #20

Дослід
Накрийте склянки ковпаками та поставте у темне місце. Через два-три дні можна побачити, що вапнована вода стала каламутною. Це свідчить про те, що рослина під час дихання виділяє вуглекислий газ, який реагує з вапнованою водою (мал. 85).


Слайд #21
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #21

Дослід
Рослина у чистій воді (1) і у вапнованій воді (2)


Слайд #22
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #22

Підсумки
Таким чином, рослині притаманний газообмін - обмін газами між повітрям атмосфери і рослиною. Під час фотосинтезу рослина поглинає вуглекислий газ, а виділяє в атмосферу кисень. Під час дихання, навпаки, рослина поглинає кисень, а виділяє вуглекислий газ.


Слайд #23
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #23

Підсумки
Отже, процеси фотосинтезу та дихання певним чином протилежні один одному, хоча водночас взаємопов'язані. Під час фотосинтезу рослини вивільняють значно більше кисню, ніж споживають його під час дихання, а тому зелені рослини збагачують ним атмосферу. 


Слайд #24
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #24

Підсумки
Рослини, випаровуючи воду, впливають також на вологість атмосферного повітря. Інтенсивність газообміну та випаровування вологи регулюють продихи.


Слайд #25
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #25

Підсумки
Здійснюючи газообмін, рослини тим самим регулюють газовий склад атмосферного повітря, підтримуючи оптимальне співвідношення кисню та вуглекислого газу. За рахунок виділеного рослинами кисню у верхніх шарах атмосфери утворився особливий озоновий шар, який поглинає частину шкідливих для живих істот космічних ультрафіолетових променів. Таким чином, діяльність рослин запобігає змінам клімату на планеті Земля.


Слайд #26
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #26

Підсумки
Крім повітряного, рослині притаманне і мінеральне живлення. Як ви пам'ятаєте, мінеральні речовини надходять у рослину з ґрунту через кореневу систему. Тому рослини не тільки підтримують постійний газовий склад атмосфери, а й забезпечують колообіг різноманітних хімічних елементів у природі.


Слайд #27
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #27

Підсумки
Рослини є необхідною ланкою в коло-обігу речовин, оскільки вони поглинають з довкілля неорганічні сполуки та створюють із них органічні. У свою чергу їхні рештки розкладаються за участі різноманітних мешканців ґрунту (бактерій, грибів, тварин) до неорганічних, які знову можуть засвоюватись рослинами.


Слайд #28
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #28

Висновок
Отже, рослинний світ - найважливіша складова частина природи, що зумовлює існування життя на нашій планеті.


Слайд #29
Презентація на тему «Транспорт речовин» - Слайд #29

Джерела
http://school.xvatit.com
http://teachua.com


Завантажити презентацію