Презентація на тему «Трансгенні організми» (варіант 4)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Трансгенні організми» (варіант 4) - Слайд #1

Роботу виконала:
учениця 11 класу
Йойна Юлія
Трансгенні організми.


Слайд #2
Презентація на тему «Трансгенні організми» (варіант 4) - Слайд #2

Трансгенні організми
Трансгенними називають рослин і тварин, що містять у своїх клітинах ген чужого організму, включений у хромосоми. 
Трансгенні організми можуть мати велике значення для підвищення ефективності сільського господарства та в дослідженнях у галузі молекулярної біології.


Слайд #3
Презентація на тему «Трансгенні організми» (варіант 4) - Слайд #3

Історія
Перший трансгенний організм (миша) був одержаний Дж. Гордоном у 1980 р.
У 1994 р. в США вперше надійшли в торговельну мережу плоди генетично змінених томатів зі скороченим строком дозрівання.
На початку 90-х років у Китаї було проведено перше комерційне випробування генетичне модифікованих сортів тютюну і томатів стійких до вірусів


Слайд #4
Презентація на тему «Трансгенні організми» (варіант 4) - Слайд #4

Трансгенні тварини На сьогоднішній день при створенні трансгенних тварин застосовують 4 методів:


Слайд #5
Презентація на тему «Трансгенні організми» (варіант 4) - Слайд #5

Трансгенні мікроорганізми
Бактерії були першими організмами, генетично модифікованими у лабораторії. На сьогодні їх використовують для виробництва великої кількості людських білків, які можуть використовуватися у медицині.
Наприклад, генетично модифіковані бактерії використовують для виробництва інсуліну.
Також бактерії використовують для виробництва факторів згортання крові для лікування гемофілії.


Слайд #6
Презентація на тему «Трансгенні організми» (варіант 4) - Слайд #6

Трансгенні рослини
Основною ціллю створення ГМ рослин є утворення нових сортів із специфічними ознаками, які не притаманні для рослин цього виду. Прикладом таких ознак можуть бути стійкість до різного роду гербіцидів, шкідників, стійкість до несприятливих умов зовнішнього середовища чи набуття нових якостей харчового значення. 


Слайд #7
Презентація на тему «Трансгенні організми» (варіант 4) - Слайд #7

Переважна кількість генномодифікованих продуктів – рослинного походження. Станом на 2009 рік, комерціалізовано і допущено до вирощування 33 види трансгенних рослин: кукурудза, соя, папая, гарбуз, цукровий буряк, рапс…


Слайд #8
Презентація на тему «Трансгенні організми» (варіант 4) - Слайд #8

Можливості впливу трансгенних сільськогосподарських культур на довкілля.Широкомасштабне вивільнення в довкілля генетичне модифікованих сортів рослин різних таксономічних груп з різними генетичними конструкціями, що надають їм нових властивостей, поставило ряд питань на які необхідно звернути увагу при розбудові системи біобезпеки довкілля.Головними питаннями біобезпеки при цьому є питання можливої передачі генів, вбудованих в трансгенний організм, організмам навколишнього природного середовища, впливу трансгенних рослин, стійких до шкідників,   на нецільові організми та порушення трофічних ланцюгів.


Слайд #9
Презентація на тему «Трансгенні організми» (варіант 4) - Слайд #9

Трансгенні сільськогосподарські культури в Україні.      В Україні досить інтенсивні наукові роботи по створенню трансгенних культур розпочались ще на початку 90-х років. Згодом у зв'язку з різким зниженням фінансування науки вони різко скоротились. Проте в Інституті клітинної біології і генетичної інженерії отримані гербіцидостійкі форми гороху. В Інституті фізіології рослин і генетики отримані гербіцидостійкі форми сої, цукрового буряка, гречки,винограду,   запатентований   новий   метод   генетичної трансформації рослин. У зв'язку з відсутністю фінансування жоден з створених в Україні трансгенних сортів рослин не подавався на державну реєстрацію. Якщо ситуація з фінансуванням наукових робіт в найближчий час не зміниться, то навіть значні кошти через кілька років не зможуть змінити ситуацію, і Україна буде лише завозити трансгенні сорти, створені іноземними компаніями.


Слайд #10
Презентація на тему «Трансгенні організми» (варіант 4) - Слайд #10

Будьте здорові! 


Завантажити презентацію