Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції» - Слайд #1

Тканини тварин
Їх функції


Слайд #2
Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції» - Слайд #2

Тканиною називають сукупність клiтин і міжклітинної речовини, що мають єдину або подібну будову, виконують в організмі одну й ту саму функцію.
Міжклітинна речовина – продукт виділення самих клітин, вона виконує опорну функцію, забезпечує клітини поживними речовинами і зв'язки між ними.


Слайд #3
Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції» - Слайд #3

СЛОВНИК
Тканина – це група клітин і міжклітинної речовини, об'єднані загальною будовою, функцією й походженням
Гістологія – наука про тканини


Слайд #4
Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції» - Слайд #4

Епітелій, епітеліальна тканина – шар клітин, що вистилає поверхню і порожнини тіла, а також слизисті оболонки внутрішніх органів, харчового тракту, дихальної системи, сечостатеві шляхи; утворює більшість залоз організму.
Складається з клітин, які щільно розташовані одна біля одної, міжклітинної речовини мало.
Види епітелію: покривний й залозистий.
Функції:
Захисна (епітелій шкіри)
Секреція (епітелій, що входить до складу залоз)
Всмоктування (епітелій шлунково-кишкового тракту)
Виділення (епітелій органів виділення)
Газообмін (епітелій легеневих пухирців)
Головні особливості епітеліальних тканин – швидка регенерація і відсутність кровоносних судин.


Слайд #5
Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції» - Слайд #5

Одношаровий епітелій вкриває стінки судин і внутрішніх органів, бере участь в обміні речовин та частково виконує захисну функцію.
Багатошаровий – це зовнішній покрив, тобто шкіра. Відмежовує зовнішнє середовище від внутрішнього, захищає від механічних пошкоджень та проникнення мікроорганізмів.
Війчастий епітелій вистилає носову порожнину тварин, затримує пил та різні частинки, вистилає й тонкий кишечник, де виконує всмоктувальну функцію.
Залозистий епітелій входить до складу залоз і забезпечує виділення гормонів і секретів.


Слайд #6
Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції» - Слайд #6

Похідні епітеліальної тканини


Слайд #7
Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції» - Слайд #7

Похідні епітеліальної тканини


Слайд #8
Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції» - Слайд #8

М'язова тканина залежно від особливостей будови може бути гладенькою і поперечносмугастою.
Гладенька м'язова тканина складається з дрібних видовжених клітин.
Гладенька м'язова тканина утворює стінки кровоносних і лімфатичних судин, внутрішніх органів (травного тракту, сечового міхура, матки).
М'язова тканина складається з м'язових клітин, які здатні до сприйняття подразнень, що надходять від нервової системи, і відповідають на них скороченням. Завдяки м'язовій тканині здійснюються різні типи рухів організму в цілому та окремих його частин.
М'язова тканина також виконує опорну функцію, підтримуючи весь організм та окремі його органи у певному положенні, захищає внутрішні органи.


Слайд #9
Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції» - Слайд #9

Поперечносмугаста м'язова тканина утворює поперечносмугасту скелетну і серцеву мускулатуру. Структурною одиницею скелетної посмугованої м'язової тканини є м'язове волокно.
У волокні знаходяться тонкі, розміщені вздовж довгої осі волокна – міофібрили. Міофібрила – білковий комплекс, утворений волокнистими структурами актину (тонкі волокна) і міозину (грубі волокна).
Скелетна поперечносмугаста м'язова тканина утворює скелетні м'язи, входить до складу язика, глотки, верхнього відділу стравоходу.
Серцева поперечносмугаста м'язова тканина складає основу серцевого м'яза.


Слайд #10
Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції» - Слайд #10

Поперечносмугаста м'язова тканина утворює поперечносмугасту скелетну і серцеву мускулатуру. Структурною одиницею скелетної посмугованої м'язової тканини є м'язове волокно.
У волокні знаходяться тонкі, розміщені вздовж довгої осі волокна – міофібрили. Міофібрила – білковий комплекс, утворений волокнистими структурами актину (тонкі волокна) і міозину (грубі волокна).
Скелетна поперечносмугаста м'язова тканина утворює скелетні м'язи, входить до складу язика, глотки, верхнього відділу стравоходу.
Серцева поперечносмугаста м'язова тканина складає основу серцевого м'яза.


Слайд #11
Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції» - Слайд #11

Сполучна тканина характеризується тим, що до її складу входять клітини, розкидані у великій масі міжклітинної речовини.
Ця тканина утворює такі опорні системи організму, як скелет, сухожилля, входить до складу всіх органів, з'єднує різні види тканин і забезпечує їхнє живлення, транспортує різні речовини, захищає організм та окремі органи від паразитів й отрути, а також від механічних ушкоджень.
Тверда сполучна тканина представлена кістковою і хрящовою тканинами.
Кісткова тканина
Хрящова тканина


Слайд #12
Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції» - Слайд #12

Рідка сполучна тканина – кров.


Слайд #13
Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції» - Слайд #13

Власне сполучна тканина складається з клітин (фібробластів) і міжклітинної речовини (волокна з білків колагену й еластину); її поділяють на пухку та щільну.
Пухка сполучна тканина з'єднує шкіру зі структурами, які лежать під нею, вкриває кровоносні судини та нерви.


Слайд #14
Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції» - Слайд #14

Щільна сполучна тканина утворює дерму шкіри, сухожилки, зв'язки.


Слайд #15
Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції» - Слайд #15

Сполучна тканина зі спеціальними функціями представлена жировою тканиною. Жирова тканина складається з клітин – ліпоцитів і утворює жирові депо організму — підшкірну жирову клітковину, сальники.


Слайд #16
Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції» - Слайд #16

Нервова тканина здійснює зв'язок організму з оточуючим середовищем, сприйняття і перетворення подразників у нервовий імпульс та передача його на робочий орган. Нервова тканина забезпечує взаємодію тканин, органів та систем організму та їх регуляцію.
Нервова тканина складається з нервових клітин (нейронів) і розміщених між ними допоміжних клітин.


Слайд #17
Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції» - Слайд #17

Кожний нейрон складається з тіла і відростків. У тілі розташоване ядро й інші органели. Відростки можуть бути двох типів.
Довгий, розгалужений на кінці, має назву аксон. Довжина аксона може сягати десятків сантиметрів, а інколи до 2 – 3 м. Його функція – проведення нервового збудження від тіла нейрона.
Переважно короткі, деревоподібно розгалужені відростки нейрона називають дендритами; ними нервове збудження проводиться до тіла нейрона.
дендрити
аксон


Слайд #18
Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції» - Слайд #18

Мета. Розширити знання учнів про будову та функції клітин та тканин тваринного організму; розкрити значення поділу організму на клітини та тканини, які складають органи; розкрити значення кожної тканини у формуванні організму.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, мікроскоп, постійні мікропрепарати тваринних тканин.
Лабораторна робота № 1
“Вивчення особливостей будови тваринних клітин та тканин ”
Хід роботи
Розгляньте малюнок клітини і розшифруйте позначення.
Розгляньте тканини тварин (1 - 12) і визначте їх тип.
Зробіть висновки, в яких вкажіть: що таке клітина; які особливості будови тваринних клітин на відміну від клітин рослин; що таке тканини; які типи тканин зустрічаються в організмі багатоклітинних тварин; які особливості будови тваринних тканин.


Слайд #19
Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції» - Слайд #19

Мета. Розширити знання учнів про будову та функції клітин та тканин тваринного організму; розкрити значення поділу організму на клітини та тканини, які складають органи; розкрити значення кожної тканини у формуванні організму.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, мікроскоп, постійні мікропрепарати тваринних тканин.
Лабораторна робота № 1
“Вивчення особливостей будови тваринних клітин та тканин ”
Хід роботи
Розгляньте малюнок клітини і розшифруйте позначення.
Розгляньте тканини тварин (1 - 12) і визначте їх тип.
Зробіть висновки, в яких вкажіть: що таке клітина; які особливості будови тваринних клітин на відміну від клітин рослин; що таке тканини; які типи тканин зустрічаються в організмі багатоклітинних тварин; які особливості будови тваринних тканин.


Слайд #20
Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції» - Слайд #20

1
5
6
2
3
4
7
8


Слайд #21
Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції» - Слайд #21

1
2
3
4


Слайд #22
Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції» - Слайд #22

6
5
7
8


Слайд #23
Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції» - Слайд #23

9
10
11
12


Слайд #24
Презентація на тему «Тканини тварин. Їх функції» - Слайд #24

Тканиною називають сукупність клiтин і міжклітинної речовини, що мають єдину або подібну будову, виконують в організмі одну й ту саму функцію.
Міжклітинна речовина – продукт виділення самих клітин, вона виконує опорну функцію, забезпечує клітини поживними речовинами і зв'язки між ними.
Епітелій, епітеліальна тканина – шар клітин, що вистилає поверхню і порожнини тіла, а також слизисті оболонки внутрішніх органів, харчового тракту, дихальної системи, сечостатеві шляхи; утворює більшість залоз організму. Складається з клітин, які щільно розташовані одна біля одної, міжклітинної речовини мало.
М'язова тканина складається з м'язових клітин, які здатні до сприйняття подразнень, що надходять від нервової системи, і відповідають на них скороченням. Завдяки м'язовій тканині здійснюються різні типи рухів організму в цілому та окремих його частин. М'язова тканина також виконує опорну функцію, підтримуючи весь організм та окремі його органи у певному положенні, захищає внутрішні органи.
Гладенька м'язова тканина складається з дрібних видовжених клітин.
Поперечносмугаста м'язова тканина утворює поперечносмугасту скелетну і серцеву tмускулатуру.
Нервова тканина здійснює зв'язок організму з оточуючим середовищем, сприйняття і перетворення подразників у нервовий імпульс та передача його на робочий орган. Нервова тканина забезпечує взаємодію тканин, органів та систем організму та їх регуляцію. Нервова тканина складається з нервових клітин (нейронів) і розміщених між ними допоміжних клітин.
Сполучна тканина характеризується тим, що до її складу входять клітини, розкидані у великій масі міжклітинної речовини.


Завантажити презентацію